Tüpraş, Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 293,60
 • Değişim :0,55 %
 • Hacim TL :1.064.607.664
 • Hacim Adet :3.623.577
* SG: 12.08.2022 - 18:09 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • TUPRAS Hisse Senedi
 • XKMYA,XKURY,XSKOC,XTM25,XTMTU,XU030,XU050,XU100,XULUS,XUSIN,XUTUM : TUPRS | Yildiz Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 4 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 20.366.024.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 20.366.024.000
 • NAKİT DEĞERLER 20.366.024.000
 • 1.1 Kasa 8.802.069.000
 • A. Hazır Değerler 8.802.069.000
 • Kasa 8.802.069.000
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 346.909.000
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 346.909.000
 • Sigortalılar 346.909.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 5.027.033.000
 • Acenteler 5.027.033.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 5.027.033.000
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 84.267.000
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 84.267.000
 • İkrazlar 84.267.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 5.291.090.000
 • E. Stoklar 5.291.090.000
 • İŞTİRAKLER 5.291.090.000
 • 6. Diğer Stoklar 814.656.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 814.656.000
 • Menkuller 814.656.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 20.366.024.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 20.366.024.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 20.366.024.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 17.796.955.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 17.796.955.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 17.796.955.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 9.000.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 9.000.000
 • Reasürörler Payı (-) 9.000.000
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 1.134.364.000
 • 15.3 Diğer 1.134.364.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 1.134.364.000
 • 16.1 Defter Değeri 100.560.000
 • 3. İştirakler 100.560.000
 • Reasürörler Payı (-) 100.560.000
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 4.621.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 4.621.000
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 4.621.000
 • AKTİF TOPLAMI 12.303.437.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 12.303.437.000
 • Reasürörler Payı (-) 12.303.437.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 65.187.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 65.187.000
 • Ödenmiş Sermaye 65.187.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 3.067.871.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 3.067.871.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 3.067.871.000
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 1.111.915.000
 • F. Diğer Duran Varlıklar 1.111.915.000
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 1.111.915.000
 • A K T İ F T O P L A M I 38.162.979.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 38.162.979.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 38.162.979.000
 • 4.1 Bonolar 17.675.669.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 17.675.669.000
 • Maliyet Artış Fonu 17.675.669.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 5.273.714.000
 • A. Finansal Borçlar 5.273.714.000
 • Özel Fonlar 5.273.714.000
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 177.137.000
 • Net Dönem Karı 177.137.000
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 177.137.000
 • B. Ticari Borçlar 8.213.166.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 8.213.166.000
 • P A S İ F T O P L A M I 8.213.166.000
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 36.797.000
 • 2. Borç Senetleri 36.797.000
 • Alınan Primler 36.797.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 21.296.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 21.296.000
 • XII. KARŞILIKLAR 21.296.000
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 12.629.000
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 12.629.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 12.629.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 3.863.635.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 3.863.635.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 3.863.635.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 17.675.669.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 17.675.669.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 17.675.669.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 10.009.649.000
 • Diğer Gelirler 10.009.649.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 10.009.649.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 9.777.270.000
 • A. Finansal Borçlar 9.777.270.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 9.777.270.000
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 3.364.000
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 3.364.000
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 3.364.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 223.734.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 223.734.000
 • GENEL GİDERLER (-) 223.734.000
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 5.281.000
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 5.281.000
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 5.281.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 10.477.661.000
 • Faiz Gelirleri 10.477.661.000
 • III. ÖZ SERMAYE 10.477.661.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 10.373.347.000
 • A. Sermaye 10.373.347.000
 • Kar Payı Gelirleri 10.373.347.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 250.419.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 250.419.000
 • Satış Karları 250.419.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 1.344.243.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 1.344.243.000
 • MALİ GİDERLER (-) 1.344.243.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 279.668.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 279.668.000
 • 2. ........... Yılı Zararı 104.314.000
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 104.314.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 38.162.979.000
 • P A S İ F T O P L A M I 38.162.979.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 53.948.110.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 53.948.110.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -47.734.212.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -47.734.212.000
 • 2. Satış İskontoları (-) 6.213.898.000
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 6.213.898.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 6.213.898.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 6.213.898.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -268.889.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -268.889.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -865.401.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -865.401.000
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -15.950.000
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -15.950.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -1.150.240.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -1.150.240.000
 • 4.1.3 Diğer 5.063.658.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 5.063.658.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 4.474.038.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 4.474.038.000
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -633.482.000
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -633.482.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 3.840.556.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 3.840.556.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 3.840.556.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 3.840.556.000
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 29.010.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 3.811.546.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. TKNSA TEKNOSA IC VE DIS TICARET
  2. 9,57
  3. 10,00
  1. POLHO POLISAN HOLDING
  2. 6,38
  3. 10,00
  1. COSMO COSMOS YAT. HOLDING
  2. 20,90
  3. 10,00
  1. TRCAS TURCAS PETROL
  2. 10,57
  3. 9,99
  1. BARMA BAREM AMBALAJ
  2. 47,90
  3. 9,96

Azalan

  1. KZBGY KIZILBUK GYO
  2. 28,26
  3. -10,00
  1. PAMEL PAMEL ELEKTRIK
  2. 168,50
  3. -9,99
  1. AKENR AK ENERJI
  2. 1,98
  3. -9,59
  1. TEKTU TEK-ART TURIZM
  2. 1,71
  3. -8,06
  1. BLCYT BILICI YATIRIM
  2. 11,90
  3. -7,75

TL

  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 5,44
  3. -3,20
  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 3,54
  3. -3,01
  1. ODAS ODAS ELEKTRIK
  2. 4,04
  3. 2,80
  1. DOHOL DOGAN HOLDING
  2. 4,63
  3. 3,58
  1. AKBNK AKBANK
  2. 10,00
  3. -0,70

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI
  2. 62,40
  3. 1,63
  1. AKBNK AKBANK
  2. 10,00
  3. -0,70
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 5,44
  3. -3,20
  1. SISE SISE CAM
  2. 24,22
  3. -0,08
  1. SAHOL SABANCI HOLDING
  2. 23,68
  3. -1,91
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.