TAV Havalimanları Holding A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 60,95
 • Değişim :-1,69 %
 • Hacim TL :147.632.136
 • Hacim Adet :2.392.016
* SG: 12.08.2022 - 12:51 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • TAV HAVALIMANLARI Hisse Senedi
 • XHOLD,XKURY,XSIST,XU030,XU050,XU100,XULUS,XUMAL,XUTUM : TAVHL | Yildiz Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 4 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 3.733.491.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 3.733.491.000
 • NAKİT DEĞERLER 3.733.491.000
 • 1.1 Kasa 1.554.308.000
 • A. Hazır Değerler 1.554.308.000
 • Kasa 1.554.308.000
 • B. Menkul Kıymetler 850.469.000
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 850.469.000
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 850.469.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 658.670.000
 • Acenteler 658.670.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 658.670.000
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 67.008.000
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 67.008.000
 • İkrazlar 67.008.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 44.653.000
 • E. Stoklar 44.653.000
 • İŞTİRAKLER 44.653.000
 • 6. Diğer Stoklar 558.383.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 558.383.000
 • Menkuller 558.383.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 3.733.491.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 3.733.491.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 3.733.491.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 9.823.248.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 9.823.248.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 9.823.248.000
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 356.559.000
 • Devam Eden Yatırımlar 356.559.000
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 356.559.000
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 8.033.000
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 8.033.000
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 8.033.000
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 398.414.000
 • 15.3 Diğer 398.414.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 398.414.000
 • 16.1 Defter Değeri 119.000
 • 3. İştirakler 119.000
 • Reasürörler Payı (-) 119.000
 • AKTİF TOPLAMI 868.621.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 868.621.000
 • Reasürörler Payı (-) 868.621.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 7.972.059.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.972.059.000
 • Ödenmiş Sermaye 7.972.059.000
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 614.336.000
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 614.336.000
 • Nominal Sermaye 614.336.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 156.060.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 156.060.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 156.060.000
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 63.383.000
 • F. Diğer Duran Varlıklar 63.383.000
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 63.383.000
 • A K T İ F T O P L A M I 13.556.739.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 13.556.739.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 13.556.739.000
 • 4.1 Bonolar 4.120.045.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 4.120.045.000
 • Maliyet Artış Fonu 4.120.045.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 2.563.220.000
 • A. Finansal Borçlar 2.563.220.000
 • Özel Fonlar 2.563.220.000
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 10.397.000
 • Net Dönem Karı 10.397.000
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 10.397.000
 • B. Ticari Borçlar 199.693.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 199.693.000
 • P A S İ F T O P L A M I 199.693.000
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 1.028.082.000
 • 2. Borç Senetleri 1.028.082.000
 • Alınan Primler 1.028.082.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 89.258.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 89.258.000
 • XII. KARŞILIKLAR 89.258.000
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 27.555.000
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 27.555.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 27.555.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 201.840.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 201.840.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 201.840.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 4.120.045.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 4.120.045.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 4.120.045.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 5.421.134.000
 • Diğer Gelirler 5.421.134.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 5.421.134.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 2.488.349.000
 • A. Finansal Borçlar 2.488.349.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 2.488.349.000
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 163.426.000
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 163.426.000
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 163.426.000
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 2.499.788.000
 • B. Ticari Borçlar 2.499.788.000
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 2.499.788.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 104.941.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 104.941.000
 • GENEL GİDERLER (-) 104.941.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 69.950.000
 • PASİF TOPLAMI 69.950.000
 • Personel Giderleri (-) 69.950.000
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 94.680.000
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 94.680.000
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 94.680.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 4.015.560.000
 • Faiz Gelirleri 4.015.560.000
 • III. ÖZ SERMAYE 4.015.560.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 4.034.498.000
 • A. Sermaye 4.034.498.000
 • Kar Payı Gelirleri 4.034.498.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 363.281.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 363.281.000
 • Satış Karları 363.281.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -1.779.418.000
 • 5. Maliyet Artış Fonu -1.779.418.000
 • Diğer Giderler (-) -1.779.418.000
 • F. Net Dönem Karı 1.779.418.000
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 1.779.418.000
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 1.779.418.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 338.220.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 338.220.000
 • 2. ........... Yılı Zararı -18.938.000
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına -18.938.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 13.556.739.000
 • P A S İ F T O P L A M I 13.556.739.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 4.686.016.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 4.686.016.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -2.626.358.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -2.626.358.000
 • 2. Satış İskontoları (-) 2.059.658.000
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 2.059.658.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 2.059.658.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 2.059.658.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -11.585.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -11.585.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -650.187.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -650.187.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -661.772.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -661.772.000
 • 4.1.3 Diğer 1.397.886.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 1.397.886.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 1.009.289.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 1.009.289.000
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -246.616.000
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -246.616.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 762.673.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 762.673.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 762.673.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 762.673.000
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 44.439.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 718.234.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. TRCAS TURCAS PETROL
  2. 10,57
  3. 9,99
  1. BARMA BAREM AMBALAJ
  2. 47,90
  3. 9,96
  1. KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS
  2. 4,66
  3. 9,91
  1. ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI
  2. 7,23
  3. 9,88
  1. MERKO MERKO GIDA
  2. 4,38
  3. 9,77

Azalan

  1. PAMEL PAMEL ELEKTRIK
  2. 168,60
  3. -9,94
  1. KZBGY KIZILBUK GYO
  2. 28,82
  3. -8,22
  1. DOBUR DOGAN BURDA
  2. 44,50
  3. -6,71
  1. AKENR AK ENERJI
  2. 2,05
  3. -6,39
  1. TEKTU TEK-ART TURIZM
  2. 1,75
  3. -5,91

TL

  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 5,69
  3. 1,25
  1. ODAS ODAS ELEKTRIK
  2. 4,02
  3. 2,29
  1. VAKBN VAKIFLAR BANKASI
  2. 4,63
  3. 4,99
  1. DOHOL DOGAN HOLDING
  2. 4,45
  3. -0,45
  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 3,64
  3. -0,27

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI
  2. 62,75
  3. 2,20
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 5,69
  3. 1,25
  1. SAHOL SABANCI HOLDING
  2. 23,84
  3. -1,24
  1. AKBNK AKBANK
  2. 10,28
  3. 2,09
  1. GARAN GARANTI BANKASI
  2. 18,16
  3. 0,50
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.