Soda Sanayii A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 8,30
 • Değişim :0,61 %
 • Hacim TL :697.846.940
 • Hacim Adet :84.469.281
* SG: 30.09.2020 - 18:10 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • SODA SANAYİİ Hisse Senedi
 • XKMYA,XTUMY,XU050,XU100,XULUS,XUSIN,XUTUM : SODA | Yildiz Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 1.516.689.120
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 1.516.689.120
 • NAKİT DEĞERLER 1.516.689.120
 • 1.1 Kasa 750.138.139
 • A. Hazır Değerler 750.138.139
 • Kasa 750.138.139
 • B. Menkul Kıymetler 27.035.702
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 27.035.702
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 27.035.702
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 459.160.953
 • Acenteler 459.160.953
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 459.160.953
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 15.961.523
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 15.961.523
 • İkrazlar 15.961.523
 • 6.1 Kısa Vadeli 204.518.342
 • E. Stoklar 204.518.342
 • İŞTİRAKLER 204.518.342
 • 6. Diğer Stoklar 59.874.461
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 59.874.461
 • Menkuller 59.874.461
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 1.516.689.120
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 1.516.689.120
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.516.689.120
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 2.116.464.822
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 2.116.464.822
 • II. DURAN VARLIKLAR 2.116.464.822
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 320.427
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 320.427
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 320.427
 • 15.2 Menkul Değerlerin 495.956.993
 • C. Finansal Duran Varlıklar 495.956.993
 • Reasürörler Payı (-) 495.956.993
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 294.307.228
 • 15.3 Diğer 294.307.228
 • Muallak Hasar Karşılığı 294.307.228
 • AKTİF TOPLAMI 1.241.138.341
 • D. Maddi Duran Varlıklar 1.241.138.341
 • Reasürörler Payı (-) 1.241.138.341
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 27.716.958
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 27.716.958
 • Ödenmiş Sermaye 27.716.958
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 20.738.787
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 20.738.787
 • Nominal Sermaye 20.738.787
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 9.301.671
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 9.301.671
 • Kanuni Yedek Akçeler 9.301.671
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 47.723.204
 • F. Diğer Duran Varlıklar 47.723.204
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 47.723.204
 • A K T İ F T O P L A M I 3.633.153.942
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 3.633.153.942
 • Yeniden Değerleme Fonu 3.633.153.942
 • 4.1 Bonolar 422.298.919
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 422.298.919
 • Maliyet Artış Fonu 422.298.919
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 50.305.597
 • A. Finansal Borçlar 50.305.597
 • Özel Fonlar 50.305.597
 • B. Ticari Borçlar 230.667.541
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 230.667.541
 • P A S İ F T O P L A M I 230.667.541
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 86.317.979
 • 2. Borç Senetleri 86.317.979
 • Alınan Primler 86.317.979
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 19.438.195
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 19.438.195
 • XII. KARŞILIKLAR 19.438.195
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 19.198.882
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 19.198.882
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 19.198.882
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 422.298.919
 • 8. Borç Reeskontu (-) 422.298.919
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 422.298.919
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 298.130.018
 • Diğer Gelirler 298.130.018
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 298.130.018
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 268.778.287
 • A. Finansal Borçlar 268.778.287
 • TEKNİK GİDERLER (-) 268.778.287
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 1.395.336
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 1.395.336
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 1.395.336
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 425.646
 • PASİF TOPLAMI 425.646
 • Personel Giderleri (-) 425.646
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 2.912.725.005
 • Faiz Gelirleri 2.912.725.005
 • III. ÖZ SERMAYE 2.912.725.005
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 2.908.078.927
 • A. Sermaye 2.908.078.927
 • Kar Payı Gelirleri 2.908.078.927
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 900.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 900.000.000
 • Satış Karları 900.000.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -315.685.810
 • 5. Maliyet Artış Fonu -315.685.810
 • Diğer Giderler (-) -315.685.810
 • F. Net Dönem Karı 315.685.810
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 315.685.810
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 315.685.810
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 164.293.381
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 164.293.381
 • 2. ........... Yılı Zararı 4.646.078
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 4.646.078
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 3.633.153.942
 • P A S İ F T O P L A M I 3.633.153.942
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 1.693.630.401
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 1.693.630.401
 • 1. Satıştan İadeler (-) -1.163.127.629
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -1.163.127.629
 • 2. Satış İskontoları (-) 530.502.772
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 530.502.772
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 530.502.772
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 530.502.772
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -111.130.059
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -111.130.059
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -59.387.008
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -59.387.008
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -2.113.101
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -2.113.101
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -172.630.168
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -172.630.168
 • 4.1.3 Diğer 357.872.604
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 357.872.604
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 490.916.911
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 490.916.911
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -67.623.967
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -67.623.967
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 423.292.944
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 423.292.944
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 423.292.944
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 423.292.944
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 685.602
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 422.607.342
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. RODRG RODRİGO TEKSTİL
  2. 18,70
  3. 10,00
  1. IDGYO İDEALİST GMYO
  2. 5,50
  3. 10,00
  1. ISBIR İŞBİR HOLDİNG
  2. 6.655,20
  3. 10,00
  1. ISKUR İŞ BANKASI (KUR.)
  2. 352.110,00
  3. 10,00
  1. ARTI ARTI YATIRIM HOLDİNG
  2. 6,05
  3. 10,00

Azalan

  1. BERA BERA HOLDİNG
  2. 18,81
  3. -10,00
  1. BAGFS BAGFAŞ
  2. 17,26
  3. -9,96
  1. UFUK UFUK YATIRIM
  2. 13,07
  3. -9,68
  1. PENTA PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ
  2. 32,04
  3. -8,98
  1. DOKTA DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK
  2. 28,52
  3. -8,24

TL

  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 2,12
  3. -4,50
  1. YKBNK YAPI VE KREDİ BANK.
  2. 2,17
  3. -2,69
  1. GARAN GARANTİ BANKASI
  2. 8,19
  3. -2,03
  1. TRKCM TRAKYA CAM
  2. 4,79
  3. -0,21
  1. THYAO TÜRK HAVA YOLLARI
  2. 14,66
  3. 2,37

LOT

  1. THYAO TÜRK HAVA YOLLARI
  2. 14,66
  3. 2,37
  1. GARAN GARANTİ BANKASI
  2. 8,19
  3. -2,03
  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 2,12
  3. -4,50
  1. TRKCM TRAKYA CAM
  2. 4,79
  3. -0,21
  1. BJKAS BEŞİKTAŞ FUTBOL YAT.
  2. 6,79
  3. 0,15
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.