T.Şişe Ve Cam Fabrikaları A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 14,60
 • Değişim :-2,14 %
 • Hacim TL :984.267.605
 • Hacim Adet :66.452.439
* SG: 18.01.2022 - 16:47 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • SISE CAM Hisse Senedi
 • XHOLD,XSIST,XTMTU,XU030,XU050,XU100,XULUS,XUMAL,XUTUM : SISE | Yildiz Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 7.877.928.704
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 7.877.928.704
 • NAKİT DEĞERLER 7.877.928.704
 • 1.1 Kasa 3.044.297.677
 • A. Hazır Değerler 3.044.297.677
 • Kasa 3.044.297.677
 • B. Menkul Kıymetler 90.283.386
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 90.283.386
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 90.283.386
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 688.607
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 688.607
 • Sigortalılar 688.607
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 2.220.180.910
 • Acenteler 2.220.180.910
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 2.220.180.910
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 52.845.536
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 52.845.536
 • İkrazlar 52.845.536
 • 6.1 Kısa Vadeli 2.122.585.898
 • E. Stoklar 2.122.585.898
 • İŞTİRAKLER 2.122.585.898
 • 6. Diğer Stoklar 346.842.842
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 346.842.842
 • Menkuller 346.842.842
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 7.877.724.856
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 7.877.724.856
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 7.877.724.856
 • 8.1.3 Diğer 203.848
 • F. Diğer Dönen Varlıklar 203.848
 • Gayrimenkuller 203.848
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 12.422.690.381
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 12.422.690.381
 • II. DURAN VARLIKLAR 12.422.690.381
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 16.309.654
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 16.309.654
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 16.309.654
 • 15.2 Menkul Değerlerin 1.741.502.351
 • C. Finansal Duran Varlıklar 1.741.502.351
 • Reasürörler Payı (-) 1.741.502.351
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 631.310.310
 • 15.3 Diğer 631.310.310
 • Muallak Hasar Karşılığı 631.310.310
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 577.182.240
 • Hayat Matematik Karşılığı 577.182.240
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 577.182.240
 • AKTİF TOPLAMI 8.789.181.936
 • D. Maddi Duran Varlıklar 8.789.181.936
 • Reasürörler Payı (-) 8.789.181.936
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 154.670.034
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 154.670.034
 • Ödenmiş Sermaye 154.670.034
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 53.457.403
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 53.457.403
 • Nominal Sermaye 53.457.403
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 348.143.535
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 348.143.535
 • Kanuni Yedek Akçeler 348.143.535
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 164.390.321
 • F. Diğer Duran Varlıklar 164.390.321
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 164.390.321
 • A K T İ F T O P L A M I 20.300.619.085
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 20.300.619.085
 • Yeniden Değerleme Fonu 20.300.619.085
 • 4.1 Bonolar 3.568.346.137
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 3.568.346.137
 • Maliyet Artış Fonu 3.568.346.137
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 1.964.665.146
 • A. Finansal Borçlar 1.964.665.146
 • Özel Fonlar 1.964.665.146
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 26.274.406
 • Net Dönem Karı 26.274.406
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 26.274.406
 • B. Ticari Borçlar 926.511.817
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 926.511.817
 • P A S İ F T O P L A M I 926.511.817
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 95.979.739
 • 2. Borç Senetleri 95.979.739
 • Alınan Primler 95.979.739
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 58.516.249
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 58.516.249
 • XII. KARŞILIKLAR 58.516.249
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 361.153.157
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 361.153.157
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 361.153.157
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 3.568.346.137
 • 8. Borç Reeskontu (-) 3.568.346.137
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 3.568.346.137
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 4.291.165.615
 • Diğer Gelirler 4.291.165.615
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 4.291.165.615
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 3.809.520.841
 • A. Finansal Borçlar 3.809.520.841
 • TEKNİK GİDERLER (-) 3.809.520.841
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 44.668.812
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 44.668.812
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 44.668.812
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 79.575.340
 • PASİF TOPLAMI 79.575.340
 • Personel Giderleri (-) 79.575.340
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 63.437.998
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 63.437.998
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 63.437.998
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 12.441.107.333
 • Faiz Gelirleri 12.441.107.333
 • III. ÖZ SERMAYE 12.441.107.333
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 9.379.850.397
 • A. Sermaye 9.379.850.397
 • Kar Payı Gelirleri 9.379.850.397
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 2.250.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 2.250.000.000
 • Satış Karları 2.250.000.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 181.425.784
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 181.425.784
 • MALİ GİDERLER (-) 181.425.784
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -691.191.042
 • 5. Maliyet Artış Fonu -691.191.042
 • Diğer Giderler (-) -691.191.042
 • F. Net Dönem Karı 691.191.042
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 691.191.042
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 691.191.042
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 115.363.341
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 115.363.341
 • 2. ........... Yılı Zararı 3.061.256.936
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 3.061.256.936
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 20.300.619.085
 • P A S İ F T O P L A M I 20.300.619.085
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 7.943.896.830
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 7.943.896.830
 • 1. Satıştan İadeler (-) -5.529.779.998
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -5.529.779.998
 • 2. Satış İskontoları (-) 2.414.116.832
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 2.414.116.832
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 2.414.116.832
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 2.414.116.832
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -749.010.093
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -749.010.093
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -531.896.599
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -531.896.599
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -45.597.357
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -45.597.357
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -1.326.504.049
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -1.326.504.049
 • 4.1.3 Diğer 1.087.612.783
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 1.087.612.783
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 1.339.038.459
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 1.339.038.459
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -128.595.386
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -128.595.386
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 1.210.443.073
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 1.210.443.073
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 1.210.443.073
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 1.210.443.073
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 343.197.833
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 867.245.240
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. IZTAR IZ HAYVANCILIK TARIM
  2. 23,10
  3. 10,00
  1. UFUK UFUK YATIRIM
  2. 22,02
  3. 9,99
  1. EMNIS EMINIS AMBALAJ
  2. 28,62
  3. 9,99
  1. GYHOL INVEO YATIRIM HOLDING
  2. 26,94
  3. 9,96
  1. KRSTL KRISTAL KOLA
  2. 5,25
  3. 9,83

Azalan

  1. DOBUR DOGAN BURDA
  2. 92,70
  3. -10,00
  1. KUTPO KUTAHYA PORSELEN
  2. 100,80
  3. -10,00
  1. QNBFB QNB FINANSBANK
  2. 41,24
  3. -10,00
  1. QNBFL QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA
  2. 96,30
  3. -10,00
  1. UZERB UZERTAS BOYA
  2. 66,65
  3. -9,99

TL

  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 4,09
  3. 1,49
  1. GARAN GARANTI BANKASI
  2. 12,01
  3. 0,17
  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 2,47
  3. -1,59
  1. AKBNK AKBANK
  2. 7,83
  3. 1,03
  1. KRDMD KARDEMIR (D)
  2. 12,35
  3. -3,21

LOT

  1. GARAN GARANTI BANKASI
  2. 12,01
  3. 0,17
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI
  2. 27,54
  3. -2,62
  1. KRDMD KARDEMIR (D)
  2. 12,35
  3. -3,21
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 4,09
  3. 1,49
  1. AKBNK AKBANK
  2. 7,83
  3. 1,03
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.