Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi Ve Ticaret A.Ş

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 16,38
 • Değişim :2,37 %
 • Hacim TL :45.901.624
 • Hacim Adet :2.833.142
* SG: 11.08.2022 - 18:09 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • SARKUYSAN Hisse Senedi
 • XMANA,XSKOC,XTUMY,XULUS,XUSIN,XUTUM : SARKY | Yildiz Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 1.046.722.242
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 1.046.722.242
 • NAKİT DEĞERLER 1.046.722.242
 • 1.1 Kasa 38.516.333
 • A. Hazır Değerler 38.516.333
 • Kasa 38.516.333
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 16.050
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 16.050
 • Sigortalılar 16.050
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 597.385.852
 • Acenteler 597.385.852
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 597.385.852
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 59.354.789
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 59.354.789
 • İkrazlar 59.354.789
 • 6.1 Kısa Vadeli 330.479.334
 • E. Stoklar 330.479.334
 • İŞTİRAKLER 330.479.334
 • 6. Diğer Stoklar 20.969.884
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 20.969.884
 • Menkuller 20.969.884
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 1.046.722.242
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 1.046.722.242
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.046.722.242
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 323.623.140
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 323.623.140
 • II. DURAN VARLIKLAR 323.623.140
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 427.076
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 427.076
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 427.076
 • 15.2 Menkul Değerlerin 24.558
 • C. Finansal Duran Varlıklar 24.558
 • Reasürörler Payı (-) 24.558
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 25.330.459
 • 15.3 Diğer 25.330.459
 • Muallak Hasar Karşılığı 25.330.459
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 58.627.755
 • Hayat Matematik Karşılığı 58.627.755
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 58.627.755
 • AKTİF TOPLAMI 221.712.867
 • D. Maddi Duran Varlıklar 221.712.867
 • Reasürörler Payı (-) 221.712.867
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 9.909.242
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9.909.242
 • Ödenmiş Sermaye 9.909.242
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 7.257.432
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 7.257.432
 • Kanuni Yedek Akçeler 7.257.432
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 333.751
 • F. Diğer Duran Varlıklar 333.751
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 333.751
 • A K T İ F T O P L A M I 1.370.345.382
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 1.370.345.382
 • Yeniden Değerleme Fonu 1.370.345.382
 • 4.1 Bonolar 819.875.443
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 819.875.443
 • Maliyet Artış Fonu 819.875.443
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 701.702.979
 • A. Finansal Borçlar 701.702.979
 • Özel Fonlar 701.702.979
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 6.127.205
 • Net Dönem Karı 6.127.205
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 6.127.205
 • B. Ticari Borçlar 87.044.145
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 87.044.145
 • P A S İ F T O P L A M I 87.044.145
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 6.743.069
 • 2. Borç Senetleri 6.743.069
 • Alınan Primler 6.743.069
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 5.033.686
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 5.033.686
 • XII. KARŞILIKLAR 5.033.686
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 5.611.290
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 5.611.290
 • Diğer Teknik Karşılıklar 5.611.290
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 4.722.945
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 4.722.945
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 4.722.945
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 819.875.443
 • 8. Borç Reeskontu (-) 819.875.443
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 819.875.443
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 140.468.057
 • Diğer Gelirler 140.468.057
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 140.468.057
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 107.050.985
 • A. Finansal Borçlar 107.050.985
 • TEKNİK GİDERLER (-) 107.050.985
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 31.975.003
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 31.975.003
 • GENEL GİDERLER (-) 31.975.003
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 1.442.069
 • PASİF TOPLAMI 1.442.069
 • Personel Giderleri (-) 1.442.069
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 410.001.882
 • Faiz Gelirleri 410.001.882
 • III. ÖZ SERMAYE 410.001.882
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 409.720.505
 • A. Sermaye 409.720.505
 • Kar Payı Gelirleri 409.720.505
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 200.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 200.000.000
 • Satış Karları 200.000.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 1.020.551
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 1.020.551
 • MALİ GİDERLER (-) 1.020.551
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 34.043.620
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 34.043.620
 • 2. ........... Yılı Zararı 281.377
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 281.377
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 1.370.345.382
 • P A S İ F T O P L A M I 1.370.345.382
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 3.087.156.763
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 3.087.156.763
 • 1. Satıştan İadeler (-) -2.957.630.840
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -2.957.630.840
 • 2. Satış İskontoları (-) 129.525.923
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 129.525.923
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 129.525.923
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 129.525.923
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -14.041.609
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -14.041.609
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -34.480.560
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -34.480.560
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -1.531.853
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -1.531.853
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -50.054.022
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -50.054.022
 • 4.1.3 Diğer 79.471.901
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 79.471.901
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 65.387.399
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 65.387.399
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -17.015.810
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -17.015.810
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 48.371.589
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 48.371.589
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 48.371.589
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 48.371.589
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 65.760
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 48.305.829
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. BARMA BAREM AMBALAJ
  2. 43,56
  3. 10,00
  1. ASUZU ANADOLU ISUZU
  2. 291,00
  3. 9,98
  1. GSRAY GALATASARAY SPORTIF
  2. 5,99
  3. 9,91
  1. DMSAS DEMISAS DOKUM
  2. 5,77
  3. 9,90
  1. KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS
  2. 4,24
  3. 9,84

Azalan

  1. MEGAP MEGA POLIETILEN
  2. 2,91
  3. -56,57
  1. PAMEL PAMEL ELEKTRIK
  2. 187,20
  3. -10,00
  1. KZBGY KIZILBUK GYO
  2. 31,40
  3. -9,98
  1. TIRE MONDI TIRE KUTSAN
  2. 19,84
  3. -9,98
  1. CMENT CIMENTAS
  2. 39,16
  3. -9,98

TL

  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 3,65
  3. 0,55
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 5,62
  3. 3,88
  1. DOHOL DOGAN HOLDING
  2. 4,47
  3. 6,68
  1. AKBNK AKBANK
  2. 10,07
  3. 2,76
  1. ISCTR IS BANKASI (C)
  2. 6,15
  3. 1,82

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI
  2. 61,40
  3. 2,08
  1. AKBNK AKBANK
  2. 10,07
  3. 2,76
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 5,62
  3. 3,88
  1. SASA SASA POLYESTER
  2. 52,70
  3. -0,19
  1. GARAN GARANTI BANKASI
  2. 18,07
  3. 8,20
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.