Petkim Petrokimya Holding A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 5,30
 • Değişim :-0,75 %
 • Hacim TL :54.014.242
 • Hacim Adet :10.183.498
* SG: 19.07.2021 - 12:39 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • PETKİM Hisse Senedi
 • XKMYA,XKURY,XSIZM,XU030,XU050,XU100,XULUS,XUSIN,XUTUM : PETKM | Yildiz Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 2.983.658.194
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 2.983.658.194
 • NAKİT DEĞERLER 2.983.658.194
 • 1.1 Kasa 1.208.239.114
 • A. Hazır Değerler 1.208.239.114
 • Kasa 1.208.239.114
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 317.520
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 317.520
 • Sigortalılar 317.520
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 823.899.836
 • Acenteler 823.899.836
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 823.899.836
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 89.509.116
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 89.509.116
 • İkrazlar 89.509.116
 • 6.1 Kısa Vadeli 749.890.053
 • E. Stoklar 749.890.053
 • İŞTİRAKLER 749.890.053
 • 6. Diğer Stoklar 111.802.555
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 111.802.555
 • Menkuller 111.802.555
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 2.983.658.194
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 2.983.658.194
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 2.983.658.194
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 3.818.222.786
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 3.818.222.786
 • II. DURAN VARLIKLAR 3.818.222.786
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 429.963.173
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 429.963.173
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 429.963.173
 • 15.2 Menkul Değerlerin 8.910.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 8.910.000
 • Reasürörler Payı (-) 8.910.000
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 1.469.935
 • Hayat Matematik Karşılığı 1.469.935
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 1.469.935
 • AKTİF TOPLAMI 3.036.386.025
 • D. Maddi Duran Varlıklar 3.036.386.025
 • Reasürörler Payı (-) 3.036.386.025
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 23.698.586
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 23.698.586
 • Ödenmiş Sermaye 23.698.586
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 225.447.938
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 225.447.938
 • Kanuni Yedek Akçeler 225.447.938
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 92.347.129
 • F. Diğer Duran Varlıklar 92.347.129
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 92.347.129
 • A K T İ F T O P L A M I 6.801.880.980
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 6.801.880.980
 • Yeniden Değerleme Fonu 6.801.880.980
 • 4.1 Bonolar 2.611.056.256
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 2.611.056.256
 • Maliyet Artış Fonu 2.611.056.256
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 1.869.551.642
 • A. Finansal Borçlar 1.869.551.642
 • Özel Fonlar 1.869.551.642
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 1.717.791
 • Net Dönem Karı 1.717.791
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 1.717.791
 • B. Ticari Borçlar 562.361.620
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 562.361.620
 • P A S İ F T O P L A M I 562.361.620
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 14.396.996
 • 2. Borç Senetleri 14.396.996
 • Alınan Primler 14.396.996
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 47.883.711
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 47.883.711
 • XII. KARŞILIKLAR 47.883.711
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 11.737.997
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 11.737.997
 • Diğer Teknik Karşılıklar 11.737.997
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 99.873.056
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 99.873.056
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 99.873.056
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 2.611.056.256
 • 8. Borç Reeskontu (-) 2.611.056.256
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 2.611.056.256
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 698.105.475
 • Diğer Gelirler 698.105.475
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 698.105.475
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 463.452.791
 • A. Finansal Borçlar 463.452.791
 • TEKNİK GİDERLER (-) 463.452.791
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 10.863.934
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 10.863.934
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 10.863.934
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 95.015.088
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 95.015.088
 • GENEL GİDERLER (-) 95.015.088
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 128.773.662
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 128.773.662
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 128.773.662
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 3.492.719.249
 • Faiz Gelirleri 3.492.719.249
 • III. ÖZ SERMAYE 3.492.719.249
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 3.433.799.692
 • A. Sermaye 3.433.799.692
 • Kar Payı Gelirleri 3.433.799.692
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 1.500.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 1.500.000.000
 • Satış Karları 1.500.000.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 238.988.496
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 238.988.496
 • MALİ GİDERLER (-) 238.988.496
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -2.221.132
 • 5. Maliyet Artış Fonu -2.221.132
 • Diğer Giderler (-) -2.221.132
 • F. Net Dönem Karı 2.221.132
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 2.221.132
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 2.221.132
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 192.598.686
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 192.598.686
 • 2. ........... Yılı Zararı 58.919.557
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 58.919.557
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 6.801.880.980
 • P A S İ F T O P L A M I 6.801.880.980
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 5.401.902.586
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 5.401.902.586
 • 1. Satıştan İadeler (-) -4.022.896.072
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -4.022.896.072
 • 2. Satış İskontoları (-) 1.379.006.514
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 1.379.006.514
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 1.379.006.514
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 1.379.006.514
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -43.359.149
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -43.359.149
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -147.809.950
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -147.809.950
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -12.228.255
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -12.228.255
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -203.397.354
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -203.397.354
 • 4.1.3 Diğer 1.175.609.160
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 1.175.609.160
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 1.227.375.459
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 1.227.375.459
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -200.271.595
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -200.271.595
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 1.027.103.864
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 1.027.103.864
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 1.027.103.864
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 1.027.103.864
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -9.714.732
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 1.036.818.596
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. KARYE KARTAL YEN. ENERJI
  2. 9,68
  3. 10,00
  1. HURGZ HÜRRİYET GZT.
  2. 1,43
  3. 10,00
  1. KFEIN KAFEIN YAZILIM
  2. 27,80
  3. 9,97
  1. EDATA E-DATA TEKNOLOJI
  2. 9,82
  3. 9,97
  1. VBTYZ VBT YAZILIM
  2. 17,45
  3. 9,96

Azalan

  1. EKIZ EKİZ KİMYA
  2. 7,00
  3. -6,54
  1. OZBAL ÖZBAL ÇELİK BORU
  2. 13,27
  3. -6,22
  1. GUSGR TÜRKİYE SİGORTA
  2. 6,14
  3. -4,81
  1. DENCM DENİZLİ CAM
  2. 6,69
  3. -3,88
  1. SRVGY SERVET GMYO
  2. 74,00
  3. -3,58

TL

  1. TRKCM TRAKYA CAM
  2. 4,79
  3. -0,21
  1. GUSGR TÜRKİYE SİGORTA
  2. 6,14
  3. -4,81
  1. SODA SODA SANAYİİ
  2. 8,30
  3. 0,61
  1. PEKGY PEKER GMYO
  2. 1,02
  3. -1,92
  1. YKBNK YAPI VE KREDİ BANK.
  2. 2,27
  3. -1,30

LOT

  1. TRKCM TRAKYA CAM
  2. 4,79
  3. -0,21
  1. SODA SODA SANAYİİ
  2. 8,30
  3. 0,61
  1. GUSGR TÜRKİYE SİGORTA
  2. 6,14
  3. -4,81
  1. SASA SASA POLYESTER
  2. 29,90
  3. -1,39
  1. THYAO TÜRK HAVA YOLLARI
  2. 12,73
  3. -2,68
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.