Odaş Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 4,23
 • Değişim :5,49 %
 • Hacim TL :764.377.101
 • Hacim Adet :183.670.290
* SG: 08.08.2022 - 18:09 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • ODAS ELEKTRIK Hisse Senedi
 • XELKT,XHARZ,XIKIU,XTUMY,XU100,XUHIZ,XUTUM : ODAS | Yildiz Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 441.346.639
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 441.346.639
 • NAKİT DEĞERLER 441.346.639
 • 1.1 Kasa 201.154.613
 • A. Hazır Değerler 201.154.613
 • Kasa 201.154.613
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 85.191.124
 • Acenteler 85.191.124
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 85.191.124
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 10.808.310
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 10.808.310
 • İkrazlar 10.808.310
 • 6.1 Kısa Vadeli 16.148.729
 • E. Stoklar 16.148.729
 • İŞTİRAKLER 16.148.729
 • 6. Diğer Stoklar 127.320.068
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 127.320.068
 • Menkuller 127.320.068
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 440.622.844
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 440.622.844
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 440.622.844
 • 8.1.3 Diğer 723.795
 • F. Diğer Dönen Varlıklar 723.795
 • Gayrimenkuller 723.795
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 1.080.409.547
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.080.409.547
 • II. DURAN VARLIKLAR 1.080.409.547
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 413.751
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 413.751
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 413.751
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 200.000
 • 15.3 Diğer 200.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 200.000
 • AKTİF TOPLAMI 899.429.288
 • D. Maddi Duran Varlıklar 899.429.288
 • Reasürörler Payı (-) 899.429.288
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 32.180.883
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 32.180.883
 • Ödenmiş Sermaye 32.180.883
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 6.422.728
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 6.422.728
 • Kanuni Yedek Akçeler 6.422.728
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 141.762.897
 • F. Diğer Duran Varlıklar 141.762.897
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 141.762.897
 • A K T İ F T O P L A M I 1.521.756.186
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 1.521.756.186
 • Yeniden Değerleme Fonu 1.521.756.186
 • 4.1 Bonolar 691.268.906
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 691.268.906
 • Maliyet Artış Fonu 691.268.906
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 321.154.748
 • A. Finansal Borçlar 321.154.748
 • Özel Fonlar 321.154.748
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 7.334.940
 • KAR 7.334.940
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 7.334.940
 • B. Ticari Borçlar 311.056.301
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 311.056.301
 • P A S İ F T O P L A M I 311.056.301
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 8.942.689
 • 2. Borç Senetleri 8.942.689
 • Alınan Primler 8.942.689
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 481.636
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 481.636
 • XII. KARŞILIKLAR 481.636
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 42.298.592
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 42.298.592
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 42.298.592
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 691.268.906
 • 8. Borç Reeskontu (-) 691.268.906
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 691.268.906
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 692.311.947
 • Diğer Gelirler 692.311.947
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 692.311.947
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 632.733.067
 • A. Finansal Borçlar 632.733.067
 • TEKNİK GİDERLER (-) 632.733.067
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 43.418.519
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 43.418.519
 • Ödenen Tazminatlar (-) 43.418.519
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 83.500
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 83.500
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 83.500
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 817.743
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 817.743
 • GENEL GİDERLER (-) 817.743
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 15.089.512
 • PASİF TOPLAMI 15.089.512
 • Personel Giderleri (-) 15.089.512
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 138.175.333
 • Faiz Gelirleri 138.175.333
 • III. ÖZ SERMAYE 138.175.333
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 137.470.291
 • A. Sermaye 137.470.291
 • Kar Payı Gelirleri 137.470.291
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 135.750.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 135.750.000
 • Satış Karları 135.750.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 639.252
 • 5. Maliyet Artış Fonu 639.252
 • Diğer Giderler (-) 639.252
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 639.252
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 639.252
 • 2. ........... Yılı Zararı 705.042
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 705.042
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 1.521.756.186
 • P A S İ F T O P L A M I 1.521.756.186
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 422.924.690
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 422.924.690
 • 1. Satıştan İadeler (-) -385.413.551
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -385.413.551
 • 2. Satış İskontoları (-) 37.511.139
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 37.511.139
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 37.511.139
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 37.511.139
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -1.567.558
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -1.567.558
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -7.256.301
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -7.256.301
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -8.823.859
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -8.823.859
 • 4.1.3 Diğer 28.687.280
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 28.687.280
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -19.129.595
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -19.129.595
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -604.964
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -604.964
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları -19.734.559
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) -19.734.559
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) -19.675.297
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) -19.675.297
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -1.233.652
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar -18.441.645
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. YBTAS YIBITAS INSAAT MALZEME
  2. 28.677,00
  3. 10,00
  1. NETAS NETAS TELEKOM.
  2. 22,24
  3. 9,99
  1. DAPGM DAP GAYRIMENKUL
  2. 38,96
  3. 9,99
  1. PARSN PARSAN
  2. 41,00
  3. 9,98
  1. GSRAY GALATASARAY SPORTIF
  2. 4,74
  3. 9,98

Azalan

  1. ASUZU ANADOLU ISUZU
  2. 267,30
  3. -10,00
  1. KZBGY KIZILBUK GYO
  2. 39,94
  3. -9,96
  1. HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI
  2. 3,29
  3. -9,86
  1. SNGYO SINPAS GMYO
  2. 4,05
  3. -9,80
  1. BRKO BIRKO MENSUCAT
  2. 1,78
  3. -9,64

TL

  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 3,44
  3. -1,71
  1. SKBNK SEKERBANK
  2. 2,29
  3. 3,62
  1. TSKB T.S.K.B.
  2. 3,24
  3. 1,89
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 5,20
  3. -0,76
  1. DOHOL DOGAN HOLDING
  2. 4,20
  3. 1,94

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI
  2. 58,75
  3. 0,95
  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 3,44
  3. -1,71
  1. EREGL EREGLI DEMIR CELIK
  2. 28,70
  3. 4,06
  1. SISE SISE CAM
  2. 23,90
  3. 2,14
  1. SASA SASA POLYESTER
  2. 52,00
  3. 4,42
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.