Menderes Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 2,24
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :10.773.061
 • Hacim Adet :4.785.087
* SG: 11.06.2021 - 18:08 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • MENDERES TEKSTİL Hisse Senedi
 • XSDNZ,XTEKS,XULUS,XUSIN,XUTUM,XYUZO : MNDRS | Yildiz Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 561.332.185
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 561.332.185
 • NAKİT DEĞERLER 561.332.185
 • 1.1 Kasa 41.529.716
 • A. Hazır Değerler 41.529.716
 • Kasa 41.529.716
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 271.982
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 271.982
 • Sigortalılar 271.982
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 96.555.666
 • Acenteler 96.555.666
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 96.555.666
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 101.976.844
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 101.976.844
 • İkrazlar 101.976.844
 • 6.1 Kısa Vadeli 276.356.958
 • E. Stoklar 276.356.958
 • İŞTİRAKLER 276.356.958
 • 1. İlk Madde ve Malzeme 2.530.553
 • 6.2 Orta ve Uzun Vadeli 2.530.553
 • İştirakler 2.530.553
 • 6. Diğer Stoklar 42.110.466
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 42.110.466
 • Menkuller 42.110.466
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 561.332.185
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 561.332.185
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 561.332.185
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 480.658.971
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 480.658.971
 • II. DURAN VARLIKLAR 480.658.971
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 160.978
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 160.978
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 160.978
 • 15.2 Menkul Değerlerin 9.650.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 9.650.000
 • Reasürörler Payı (-) 9.650.000
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 162.597.237
 • 15.3 Diğer 162.597.237
 • Muallak Hasar Karşılığı 162.597.237
 • AKTİF TOPLAMI 285.379.453
 • D. Maddi Duran Varlıklar 285.379.453
 • Reasürörler Payı (-) 285.379.453
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 505.581
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 505.581
 • Ödenmiş Sermaye 505.581
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 15.235.892
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 15.235.892
 • Kanuni Yedek Akçeler 15.235.892
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 7.129.830
 • F. Diğer Duran Varlıklar 7.129.830
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 7.129.830
 • A K T İ F T O P L A M I 1.041.991.156
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 1.041.991.156
 • Yeniden Değerleme Fonu 1.041.991.156
 • 4.1 Bonolar 440.983.734
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 440.983.734
 • Maliyet Artış Fonu 440.983.734
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 288.933.820
 • A. Finansal Borçlar 288.933.820
 • Özel Fonlar 288.933.820
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 1.047.092
 • Net Dönem Karı 1.047.092
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 1.047.092
 • B. Ticari Borçlar 113.584.189
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 113.584.189
 • P A S İ F T O P L A M I 113.584.189
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 8.608.683
 • 2. Borç Senetleri 8.608.683
 • Alınan Primler 8.608.683
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 5.740.071
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 5.740.071
 • XII. KARŞILIKLAR 5.740.071
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 2.244.854
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 2.244.854
 • Diğer Teknik Karşılıklar 2.244.854
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 20.453.293
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 20.453.293
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 20.453.293
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 440.983.734
 • 8. Borç Reeskontu (-) 440.983.734
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 440.983.734
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 272.677.108
 • Diğer Gelirler 272.677.108
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 272.677.108
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 244.034.193
 • A. Finansal Borçlar 244.034.193
 • TEKNİK GİDERLER (-) 244.034.193
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 28.032.444
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 28.032.444
 • GENEL GİDERLER (-) 28.032.444
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 324.425
 • PASİF TOPLAMI 324.425
 • Personel Giderleri (-) 324.425
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 286.046
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 286.046
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 286.046
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 328.330.314
 • Faiz Gelirleri 328.330.314
 • III. ÖZ SERMAYE 328.330.314
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 328.200.954
 • A. Sermaye 328.200.954
 • Kar Payı Gelirleri 328.200.954
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 250.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 250.000.000
 • Satış Karları 250.000.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 485.133
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 485.133
 • MALİ GİDERLER (-) 485.133
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 10.209.777
 • 5. Maliyet Artış Fonu 10.209.777
 • Diğer Giderler (-) 10.209.777
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 10.209.777
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 10.209.777
 • 2. ........... Yılı Zararı 129.360
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 129.360
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 1.041.991.156
 • P A S İ F T O P L A M I 1.041.991.156
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 578.326.163
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 578.326.163
 • 1. Satıştan İadeler (-) -463.005.046
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -463.005.046
 • 2. Satış İskontoları (-) 115.321.117
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 115.321.117
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 115.321.117
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 115.321.117
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -18.631.871
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -18.631.871
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -11.986.180
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -11.986.180
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -30.618.051
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -30.618.051
 • 4.1.3 Diğer 84.703.066
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 84.703.066
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 54.382.768
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 54.382.768
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -7.880.159
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -7.880.159
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 46.502.609
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 46.502.609
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 46.502.609
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 46.502.609
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -2.616.819
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 49.119.428
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. ARTI ARTI YATIRIM HOLDİNG
  2. 6,05
  3. 10,00
  1. AYES AYES ÇELİK HASIR
  2. 20,76
  3. 9,96
  1. GYHOL INVEO YATIRIM HOLDING
  2. 26,94
  3. 9,96
  1. OYYAT OYAK YATIRIM MENKUL DEĞ. A.Ş.
  2. 22,54
  3. 9,95
  1. BERA BERA HOLDİNG
  2. 27,02
  3. 9,93

Azalan

  1. CLEBI ÇELEBİ
  2. 230,50
  3. -10,00
  1. TKURU TAZE KURU GIDA
  2. 157,70
  3. -9,99
  1. YESIL YEŞİL YATIRIM HOLDİNG
  2. 3,16
  3. -9,97
  1. MRGYO MARTI GMYO
  2. 1,03
  3. -8,04
  1. RODRG RODRİGO TEKSTİL
  2. 17,00
  3. -7,81

TL

  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 2,22
  3. 2,78
  1. YKBNK YAPI VE KREDİ BANK.
  2. 2,27
  3. -0,87
  1. ZRGYO Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş
  2. 1,63
  3. 0,62
  1. TRKCM TRAKYA CAM
  2. 4,79
  3. -0,21
  1. GARAN GARANTİ BANKASI
  2. 8,46
  3. -0,24

LOT

  1. THYAO TÜRK HAVA YOLLARI
  2. 14,59
  3. 1,11
  1. GARAN GARANTİ BANKASI
  2. 8,46
  3. -0,24
  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 2,22
  3. 2,78
  1. BASGZ BAŞKENTGAZ
  2. 9,67
  3. 0,00
  1. TRKCM TRAKYA CAM
  2. 4,79
  3. -0,21
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.