Koç Holding A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 40,42
 • Değişim :0,6 %
 • Hacim TL :90.613.433
 • Hacim Adet :2.249.512
* SG: 10.08.2022 - 10:40 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • KOC HOLDING Hisse Senedi
 • XHOLD,XSIST,XTMTU,XU030,XU050,XU100,XULUS,XUMAL,XUTUM : KCHOL | Yildiz Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 4 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 52.950.143.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 52.950.143.000
 • NAKİT DEĞERLER 52.950.143.000
 • 1.1 Kasa 20.850.437.000
 • A. Hazır Değerler 20.850.437.000
 • Kasa 20.850.437.000
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 617.246.000
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 617.246.000
 • Sigortalılar 617.246.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 15.313.455.000
 • Acenteler 15.313.455.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 15.313.455.000
 • 3.2 Diğer Mali Kuruluşlar 2.147.141.000
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 2.147.141.000
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 2.147.141.000
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 1.326.109.000
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 1.326.109.000
 • İkrazlar 1.326.109.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 11.038.358.000
 • E. Stoklar 11.038.358.000
 • İŞTİRAKLER 11.038.358.000
 • 6. Diğer Stoklar 1.613.603.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 1.613.603.000
 • Menkuller 1.613.603.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 52.906.349.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 52.906.349.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 52.906.349.000
 • 8.1.3 Diğer 43.794.000
 • F. Diğer Dönen Varlıklar 43.794.000
 • Gayrimenkuller 43.794.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 51.114.225.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 51.114.225.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 51.114.225.000
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 40.538.000
 • Devam Eden Yatırımlar 40.538.000
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 40.538.000
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 1.699.892.000
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 1.699.892.000
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 1.699.892.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 155.765.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 155.765.000
 • Reasürörler Payı (-) 155.765.000
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 15.829.122.000
 • 15.3 Diğer 15.829.122.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 15.829.122.000
 • 16.1 Defter Değeri 194.562.000
 • 3. İştirakler 194.562.000
 • Reasürörler Payı (-) 194.562.000
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 475.799.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 475.799.000
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 475.799.000
 • AKTİF TOPLAMI 21.486.258.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 21.486.258.000
 • Reasürörler Payı (-) 21.486.258.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 6.174.859.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.174.859.000
 • Ödenmiş Sermaye 6.174.859.000
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 3.174.575.000
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 3.174.575.000
 • Nominal Sermaye 3.174.575.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 3.596.400.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 3.596.400.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 3.596.400.000
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 1.461.030.000
 • F. Diğer Duran Varlıklar 1.461.030.000
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 1.461.030.000
 • A K T İ F T O P L A M I 104.064.368.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 104.064.368.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 104.064.368.000
 • 4.1 Bonolar 35.654.653.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 35.654.653.000
 • Maliyet Artış Fonu 35.654.653.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 13.195.124.000
 • A. Finansal Borçlar 13.195.124.000
 • Özel Fonlar 13.195.124.000
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 193.805.000
 • Net Dönem Karı 193.805.000
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 193.805.000
 • B. Ticari Borçlar 14.931.416.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 14.931.416.000
 • P A S İ F T O P L A M I 14.931.416.000
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 2.864.158.000
 • 2. Borç Senetleri 2.864.158.000
 • Alınan Primler 2.864.158.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 73.704.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 73.704.000
 • XII. KARŞILIKLAR 73.704.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 3.331.095.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 3.331.095.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 3.331.095.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 35.651.782.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 35.651.782.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 35.651.782.000
 • D. Alınan Sipariş Avansları 2.871.000
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 2.871.000
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 2.871.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 25.478.697.000
 • Diğer Gelirler 25.478.697.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 25.478.697.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 23.185.745.000
 • A. Finansal Borçlar 23.185.745.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 23.185.745.000
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 3.364.000
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 3.364.000
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 3.364.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 649.036.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 649.036.000
 • GENEL GİDERLER (-) 649.036.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 735.331.000
 • PASİF TOPLAMI 735.331.000
 • Personel Giderleri (-) 735.331.000
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 672.086.000
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 672.086.000
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 672.086.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 42.931.018.000
 • Faiz Gelirleri 42.931.018.000
 • III. ÖZ SERMAYE 42.931.018.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 29.972.582.000
 • A. Sermaye 29.972.582.000
 • Kar Payı Gelirleri 29.972.582.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 2.535.898.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 2.535.898.000
 • Satış Karları 2.535.898.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 967.288.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 967.288.000
 • MALİ GİDERLER (-) 967.288.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 2.602.389.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 2.602.389.000
 • 2. ........... Yılı Zararı 12.958.436.000
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 12.958.436.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 104.064.368.000
 • P A S İ F T O P L A M I 104.064.368.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 98.272.831.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 98.272.831.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -82.173.057.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -82.173.057.000
 • 2. Satış İskontoları (-) 16.099.774.000
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 16.099.774.000
 • 2.3.4 Diğer Kuruluşlara 593.918.000
 • 3. Diğer İndirimler (-) 593.918.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 16.277.375.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 16.277.375.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -5.347.579.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -5.347.579.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -3.229.364.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -3.229.364.000
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -234.326.000
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -234.326.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -8.811.269.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -8.811.269.000
 • 4.1.3 Diğer 7.466.106.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 7.466.106.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 8.659.054.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 8.659.054.000
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -761.627.000
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -761.627.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 7.897.427.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 7.897.427.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 7.897.427.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 7.897.427.000
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 2.988.687.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 4.908.740.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. MGROS MIGROS TICARET
  2. 66,10
  3. 9,98
  1. EMNIS EMINIS AMBALAJ
  2. 44,10
  3. 9,98
  1. GYHOL INVEO YATIRIM HOLDING
  2. 26,94
  3. 9,96
  1. OBASE OBASE BILGISAYAR
  2. 18,57
  3. 9,95
  1. VKFYO VAKIF YAT. ORT.
  2. 7,09
  3. 9,92

Azalan

  1. OLMK MONDI OLMUKSAN KAGIT VE AMBALAJ
  2. 12,80
  3. -9,99
  1. DOBUR DOGAN BURDA
  2. 44,74
  3. -9,98
  1. TIRE MONDI TIRE KUTSAN
  2. 22,04
  3. -9,97
  1. AKSUE AKSU ENERJI
  2. 26,06
  3. -9,95
  1. BRKO BIRKO MENSUCAT
  2. 1,45
  3. -9,94

TL

  1. TRKCM TRAKYA CAM
  2. 4,79
  3. -0,21
  1. GUSGR GUNES SIGORTA
  2. 6,14
  3. -4,81
  1. SODA SODA SANAYİİ
  2. 8,30
  3. 0,61
  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 3,48
  3. 0,58
  1. SNGYO SINPAS GMYO
  2. 3,83
  3. 4,93

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI
  2. 59,15
  3. 0,94
  1. KOZAL KOZA ALTIN
  2. 157,50
  3. -9,27
  1. TRKCM TRAKYA CAM
  2. 4,79
  3. -0,21
  1. SODA SODA SANAYİİ
  2. 8,30
  3. 0,61
  1. GUSGR GUNES SIGORTA
  2. 6,14
  3. -4,81
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.