İş Finansal Kiralama A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 3,00
 • Değişim :-1,64 %
 • Hacim TL :32.672.912
 • Hacim Adet :10.811.261
* SG: 18.06.2021 - 17:58 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • İŞ FİN.KİR. Hisse Senedi
 • XFINK,XKURY,XTUMY,XULUS,XUMAL,XUTUM : ISFIN | Yildiz Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 4 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 0
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 0
 • NAKİT DEĞERLER 0
 • 1.1 Kasa 10.530.000
 • A. Hazır Değerler 10.530.000
 • Kasa 10.530.000
 • 1. Kasa 5.147.000
 • 1.2 Efektif Deposu 5.147.000
 • Bankalar 5.147.000
 • 1.4 Diğer 5.383.000
 • 3. Diğer Hazır Değerler 5.383.000
 • Menkul Değerler Cüzdanı 5.383.000
 • B. Menkul Kıymetler 247.893.000
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 247.893.000
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 247.893.000
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 47.187.000
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 47.187.000
 • Sigortalılar 47.187.000
 • 2.1.2 Hazine Bonosu 4.204.867.000
 • 3. Kamu Kes. Tahvil, Sen.Bono. 4.204.867.000
 • Sigortalılar 4.204.867.000
 • 2.1.3 Diğer 786.015.000
 • 4. Diğer Menkul Kıymetler 786.015.000
 • Sigortalılardan Prim Alacak Karşılığı (-) 786.015.000
 • 2.2 Hisse Senetleri 780.001.000
 • 5. Menkul Kıy. Değ. Düş. Karş.(-) 780.001.000
 • Reeskont Karşılığı (-) 780.001.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 27.782.000
 • Acenteler 27.782.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 27.782.000
 • 1. Alıcılar -21.768.000
 • Acenteler -21.768.000
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. -21.768.000
 • 2. Alacak Senetleri 3.418.852.000
 • 3.1 Bankalar 3.418.852.000
 • Acentelerden Prim Alacak Karşılığı (-) 3.418.852.000
 • 3. Verilen Depozito ve Teminat. 2.907.974.000
 • 3.1.1 Yurtiçi Bankalar 2.907.974.000
 • Acente Alacak Reeskontu (-) 2.907.974.000
 • 3.1.2 Yurtdışı Bankalar 510.878.000
 • 4. Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 510.878.000
 • Zrn. Deprem Sgrt. Pr. Borç. Acen. 510.878.000
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 4.617.412.000
 • 4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 4.617.412.000
 • Alacaklar Reeskont Karşılığı(-) 4.617.412.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 4.255.567.000
 • Diğer Alacaklar 4.255.567.000
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 4.255.567.000
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 4.896.102.000
 • 5.1 Hisse Senetleri 4.896.102.000
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 4.896.102.000
 • 6.1 Kısa Vadeli -640.535.000
 • E. Stoklar -640.535.000
 • İŞTİRAKLER -640.535.000
 • 1. İlk Madde ve Malzeme 223.516.000
 • 6.2 Orta ve Uzun Vadeli 223.516.000
 • İştirakler 223.516.000
 • 2. Yarı Mamüller 138.329.000
 • 6.3 Takipteki Krediler 138.329.000
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 138.329.000
 • 3. Ara Mamüller 86.158.000
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) 86.158.000
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) 86.158.000
 • 4. Mamüller 42.099.000
 • SABİT DEĞERLER 42.099.000
 • VII. FAKTORİNG ALACAKLARI 42.099.000
 • 6. Diğer Stoklar 224.315.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 224.315.000
 • Menkuller 224.315.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) -180.256.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili -180.256.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) -180.256.000
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 3.593.000
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 3.593.000
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 3.593.000
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 3.940.000
 • Borç Reeskontu (-) 3.940.000
 • XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) 3.940.000
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 166.000
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 166.000
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 166.000
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 3.774.000
 • 12.1 Finansal Kiralama Alacakları 3.774.000
 • Zrn. Deprem Sgrt. Kom. Al. Acen. 3.774.000
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) 26.563.000
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 26.563.000
 • Diğer Borçlar 26.563.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 785.000
 • KARŞILIKLAR 785.000
 • XIII. ZORUNLU KARŞILIKLAR 785.000
 • 4. Uzun Vadeli Diğer Alacaklar 785.000
 • A-Teknik Karşılıklar 785.000
 • XIV. MUHTELİF ALACAKLAR 785.000
 • 15.1 Kredilerin 4.264.000
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 4.264.000
 • Cari Rizikolar Karşılığı 4.264.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 9.282.695.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 9.282.695.000
 • Reasürörler Payı (-) 9.282.695.000
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 19.613.000
 • 15.3 Diğer 19.613.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 19.613.000
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 6.577.143.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 6.577.143.000
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 6.577.143.000
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 1.460.862.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 1.460.862.000
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 1.460.862.000
 • AKTİF TOPLAMI 1.368.677.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 1.368.677.000
 • Reasürörler Payı (-) 1.368.677.000
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 92.185.000
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 92.185.000
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 92.185.000
 • 1.2 Tasarruf Mevduatı 89.587.000
 • 3. Binalar 89.587.000
 • Reasürörler Payı (-) 89.587.000
 • 1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatı 119.303.000
 • 4. Makine, Tesis ve Cihazlar 119.303.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 119.303.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 4.536.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.536.000
 • Ödenmiş Sermaye 4.536.000
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 13.424.000
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 13.424.000
 • Nominal Sermaye 13.424.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 9.455.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 9.455.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 9.455.000
 • 3.2 Alınan Diğer Krediler 3.969.000
 • 4. Diğ. Maddi Olmayan Dur. Var. 3.969.000
 • Olağanüstü Hasar Karşılığı 3.969.000
 • 1. Banka Kredileri 974.668.000
 • 4.3 Tahviller 974.668.000
 • Zarar (-) 974.668.000
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 650.303.000
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 650.303.000
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 650.303.000
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 1.938.000
 • KAR 1.938.000
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 1.938.000
 • 11.2 Alınan Kredilerin 1.938.000
 • C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar 1.938.000
 • Cari Rizikolar Karşılığı 1.938.000
 • 1. Ortaklara Borçlar 146.144.000
 • 11.3 Repo İşlemlerinin 146.144.000
 • Muallak Hasarlar Karşılığı 146.144.000
 • 11.4 Diğer 38.674.000
 • 2. İştiraklere Borçlar 38.674.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 38.674.000
 • 12.1 Genel Karşılıklar 107.470.000
 • 4. Ödenecek Giderler 107.470.000
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 107.470.000
 • 12.3 Vergi Karşılığı 112.948.000
 • 6. Ert. ve Taksite Bağ. Devlet Alacak. 112.948.000
 • Ayrılan Teknik Karş. Reasürörler Payı 112.948.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 112.948.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 112.948.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 112.948.000
 • D. Alınan Sipariş Avansları 41.088.000
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 41.088.000
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 41.088.000
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 9.282.695.000
 • Hayat Muallak Karşılığında Reasürörler Payı 9.282.695.000
 • XIV. AZINLIK HAKLARI 9.282.695.000
 • 1. Vergi Karşılıkları 694.176.000
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 694.176.000
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 694.176.000
 • 15.1 Ödenmiş Sermaye 328.039.000
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 328.039.000
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Reasürörler Payı 328.039.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 309.152.000
 • Diğer Gelirler 309.152.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 309.152.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 76.144.000
 • A. Finansal Borçlar 76.144.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 76.144.000
 • 1. Banka Kredileri 233.008.000
 • 15.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları 233.008.000
 • Reasürörlere Verilen Primler (-) 233.008.000
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu 18.887.000
 • 2. Çıkarılmış Tahviller 18.887.000
 • Ödenen Komisyonlar (-) 18.887.000
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 4.162.000
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 4.162.000
 • Ödenen Tazminatlar (-) 4.162.000
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 14.725.000
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 14.725.000
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 14.725.000
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 366.137.000
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 366.137.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 366.137.000
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 365.810.000
 • 5. Borç Reeskontu (-) 365.810.000
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 365.810.000
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 327.000
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 327.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 327.000
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları -65.227.000
 • 2. İştiraklere Borçlar -65.227.000
 • TEKNİK KAR/ZARAR -65.227.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı -40.429.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar -40.429.000
 • GENEL GİDERLER (-) -40.429.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. -746.000
 • PASİF TOPLAMI -746.000
 • Personel Giderleri (-) -746.000
 • 1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) -24.027.000
 • 6. Borç Reeskontu (-) -24.027.000
 • Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-) -24.027.000
 • 1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler -25.000
 • Amortisman Giderleri (-) -25.000
 • D. Alınan Sipariş Avansları -25.000
 • 1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 255.255.000
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 255.255.000
 • Karşılıklar (-) 255.255.000
 • 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 4.709.000
 • 1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 4.709.000
 • Diğer Giderler (-) 4.709.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 228.000
 • Faiz Gelirleri 228.000
 • III. ÖZ SERMAYE 228.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 228.000
 • A. Sermaye 228.000
 • Kar Payı Gelirleri 228.000
 • 1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı 2.423.000
 • 1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 2.423.000
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Gelirleri 2.423.000
 • 1.3.1 T.C. Merkez Bankası'ndan 225.181.000
 • 2. İştiraklerdeki Değer Artışı 225.181.000
 • Diğer Gelirler 225.181.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 225.181.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 225.181.000
 • MALİ GİDERLER (-) 225.181.000
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 22.714.000
 • 2. Statü Yedekleri 22.714.000
 • Kambiyo Zararları (-) 22.714.000
 • 2.1.2 Tasarruf Mevduatına -33.133.000
 • H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) -33.133.000
 • 1. ........... Yılı Zararı -76.440.000
 • 2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına -76.440.000
 • 2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -35.839.000
 • C. Net Satışlar -35.839.000
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) -36.951.000
 • D. Satışların Maliyeti (-) -36.951.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) -3.650.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal -3.650.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 157.852.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 157.852.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 157.852.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 157.852.000
 • 4.1.3 Diğer -34.122.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -34.122.000
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar -28.503.000
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar -28.503.000
 • 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri -5.619.000
 • 4.2.1 Nakdi Kredilere Verilen -5.619.000
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 123.730.000
 • 4.2.3 Diğer 123.730.000
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) -10.782.000
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) -10.782.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 112.948.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 112.948.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. IDGYO İDEALİST GMYO
  2. 6,05
  3. 10,00
  1. ARTI ARTI YATIRIM HOLDİNG
  2. 6,05
  3. 10,00
  1. VKFYO VAKIF YAT. ORT.
  2. 5,52
  3. 9,96
  1. GYHOL INVEO YATIRIM HOLDING
  2. 26,94
  3. 9,96
  1. TKURU TAZE KURU GIDA
  2. 139,20
  3. 9,95

Azalan

  1. BERA BERA HOLDİNG
  2. 16,93
  3. -9,99
  1. MERIT MERİT TURİZM
  2. 18,13
  3. -9,98
  1. UZERB UZERTAŞ BOYA
  2. 45,28
  3. -9,98
  1. BAGFS BAGFAŞ
  2. 15,54
  3. -9,97
  1. ISBIR İŞBİR HOLDİNG
  2. 6.000,00
  3. -9,84

TL

  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 2,06
  3. -2,83
  1. YKBNK YAPI VE KREDİ BANK.
  2. 2,15
  3. -0,92
  1. TRKCM TRAKYA CAM
  2. 4,79
  3. -0,21
  1. GARAN GARANTİ BANKASI
  2. 8,16
  3. -0,37
  1. THYAO TÜRK HAVA YOLLARI
  2. 14,54
  3. -0,82

LOT

  1. THYAO TÜRK HAVA YOLLARI
  2. 14,54
  3. -0,82
  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 2,06
  3. -2,83
  1. GARAN GARANTİ BANKASI
  2. 8,16
  3. -0,37
  1. EREGL EREĞLİ DEMİR CELİK
  2. 17,79
  3. -4,92
  1. TRKCM TRAKYA CAM
  2. 4,79
  3. -0,21
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.