İhlas Yayın Holding A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 0,74
 • Değişim :-1,33 %
 • Hacim TL :6.090.027
 • Hacim Adet :8.091.873
* SG: 18.06.2021 - 18:08 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • İHLAS YAYIN HOLDİNG Hisse Senedi
 • XHOLD,XSIST,XTUMY,XULUS,XUMAL,XUTUM : IHYAY | Ana Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 152.823.584
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 152.823.584
 • NAKİT DEĞERLER 152.823.584
 • 1.1 Kasa 3.205.536
 • A. Hazır Değerler 3.205.536
 • Kasa 3.205.536
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 121.125.530
 • Acenteler 121.125.530
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 121.125.530
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 6.411.473
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 6.411.473
 • İkrazlar 6.411.473
 • 6.1 Kısa Vadeli 11.630.442
 • E. Stoklar 11.630.442
 • İŞTİRAKLER 11.630.442
 • 6. Diğer Stoklar 10.072.614
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 10.072.614
 • Menkuller 10.072.614
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 152.445.595
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 152.445.595
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 152.445.595
 • 8.1.3 Diğer 377.989
 • F. Diğer Dönen Varlıklar 377.989
 • Gayrimenkuller 377.989
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 208.770.906
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 208.770.906
 • II. DURAN VARLIKLAR 208.770.906
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 989.299
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 989.299
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 989.299
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 88.390.054
 • Hayat Matematik Karşılığı 88.390.054
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 88.390.054
 • AKTİF TOPLAMI 41.543.782
 • D. Maddi Duran Varlıklar 41.543.782
 • Reasürörler Payı (-) 41.543.782
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 53.008.150
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 53.008.150
 • Ödenmiş Sermaye 53.008.150
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 1.353.368
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 1.353.368
 • Nominal Sermaye 1.353.368
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 24.561.585
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 24.561.585
 • Kanuni Yedek Akçeler 24.561.585
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 278.036
 • F. Diğer Duran Varlıklar 278.036
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 278.036
 • A K T İ F T O P L A M I 361.594.490
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 361.594.490
 • Yeniden Değerleme Fonu 361.594.490
 • 4.1 Bonolar 60.999.717
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 60.999.717
 • Maliyet Artış Fonu 60.999.717
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 2.866.464
 • A. Finansal Borçlar 2.866.464
 • Özel Fonlar 2.866.464
 • B. Ticari Borçlar 21.270.845
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 21.270.845
 • P A S İ F T O P L A M I 21.270.845
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 119.942
 • 2. Borç Senetleri 119.942
 • Alınan Primler 119.942
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 23.335
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 23.335
 • XII. KARŞILIKLAR 23.335
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 34.270.345
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 34.270.345
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 34.270.345
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 60.999.717
 • 8. Borç Reeskontu (-) 60.999.717
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 60.999.717
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 58.272.801
 • Diğer Gelirler 58.272.801
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 58.272.801
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 3.304.394
 • A. Finansal Borçlar 3.304.394
 • TEKNİK GİDERLER (-) 3.304.394
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 18.471.346
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 18.471.346
 • GENEL GİDERLER (-) 18.471.346
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 24.167.250
 • PASİF TOPLAMI 24.167.250
 • Personel Giderleri (-) 24.167.250
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 11.951.106
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 11.951.106
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 11.951.106
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 242.321.972
 • Faiz Gelirleri 242.321.972
 • III. ÖZ SERMAYE 242.321.972
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 137.109.658
 • A. Sermaye 137.109.658
 • Kar Payı Gelirleri 137.109.658
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 200.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 200.000.000
 • Satış Karları 200.000.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 22.039.497
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 22.039.497
 • MALİ GİDERLER (-) 22.039.497
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -32.334.094
 • 5. Maliyet Artış Fonu -32.334.094
 • Diğer Giderler (-) -32.334.094
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 6.532.160
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 6.532.160
 • 2. ........... Yılı Zararı 105.212.314
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 105.212.314
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 361.594.490
 • P A S İ F T O P L A M I 361.594.490
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 125.308.076
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 125.308.076
 • 1. Satıştan İadeler (-) -110.134.229
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -110.134.229
 • 2. Satış İskontoları (-) 15.173.847
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 15.173.847
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 15.173.847
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 15.173.847
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -9.400.274
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -9.400.274
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -23.168.324
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -23.168.324
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -32.568.598
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -32.568.598
 • 4.1.3 Diğer -17.394.751
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -17.394.751
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -1.408.658
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -1.408.658
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -2.081.706
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -2.081.706
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları -3.490.364
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) -3.490.364
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) -3.490.364
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) -3.490.364
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -350.489
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar -3.139.875
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. IDGYO İDEALİST GMYO
  2. 6,05
  3. 10,00
  1. ARTI ARTI YATIRIM HOLDİNG
  2. 6,05
  3. 10,00
  1. VKFYO VAKIF YAT. ORT.
  2. 5,52
  3. 9,96
  1. GYHOL INVEO YATIRIM HOLDING
  2. 26,94
  3. 9,96
  1. TKURU TAZE KURU GIDA
  2. 139,20
  3. 9,95

Azalan

  1. BERA BERA HOLDİNG
  2. 16,93
  3. -9,99
  1. MERIT MERİT TURİZM
  2. 18,13
  3. -9,98
  1. UZERB UZERTAŞ BOYA
  2. 45,28
  3. -9,98
  1. BAGFS BAGFAŞ
  2. 15,54
  3. -9,97
  1. ISBIR İŞBİR HOLDİNG
  2. 6.000,00
  3. -9,84

TL

  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 2,06
  3. -2,83
  1. YKBNK YAPI VE KREDİ BANK.
  2. 2,15
  3. -0,92
  1. TRKCM TRAKYA CAM
  2. 4,79
  3. -0,21
  1. GARAN GARANTİ BANKASI
  2. 8,16
  3. -0,37
  1. THYAO TÜRK HAVA YOLLARI
  2. 14,54
  3. -0,82

LOT

  1. THYAO TÜRK HAVA YOLLARI
  2. 14,54
  3. -0,82
  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 2,06
  3. -2,83
  1. GARAN GARANTİ BANKASI
  2. 8,16
  3. -0,37
  1. EREGL EREĞLİ DEMİR CELİK
  2. 17,79
  3. -4,92
  1. TRKCM TRAKYA CAM
  2. 4,79
  3. -0,21
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.