Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 5,54
 • Değişim :1,47 %
 • Hacim TL :881.377.634
 • Hacim Adet :157.164.706
* SG: 12.08.2022 - 18:09 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • T. HALK BANKASI Hisse Senedi
 • XBANK,XBN10,XKURY,XTMTU,XU030,XU050,XU100,XUMAL,XUTUM : HALKB | Yildiz Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 4 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 36.373.039
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 36.681.377
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 36.373.039
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 36.681.377
 • NAKİT DEĞERLER 36.373.039
 • NAKİT DEĞERLER 36.681.377
 • B. Menkul Kıymetler 10.447.906
 • B. Menkul Kıymetler 10.483.508
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 10.447.906
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 10.483.508
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 10.447.906
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 10.483.508
 • 1. Hisse Senetleri 10.075.407
 • 1. Hisse Senetleri 10.095.327
 • 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 10.075.407
 • 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 10.095.327
 • ALACAKLAR 10.075.407
 • ALACAKLAR 10.095.327
 • 2.2 Hisse Senetleri 1.240
 • 5. Menkul Kıy. Değ. Düş. Karş.(-) 1.240
 • Reeskont Karşılığı (-) 1.240
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 10.578
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 24.425
 • Acenteler 10.578
 • Acenteler 24.425
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 10.578
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 24.425
 • 1. Alıcılar 6.093.940
 • 1. Alıcılar 6.313.167
 • Acenteler 6.093.940
 • Acenteler 6.313.167
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 6.093.940
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 6.313.167
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 1.258.647
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 1.288.168
 • IV. PARA PİYASALARI 1.258.647
 • IV. PARA PİYASALARI 1.288.168
 • Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 1.258.647
 • Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 1.288.168
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 1.258.647
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 1.258.647
 • İkrazlar 1.258.647
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 29.211
 • 4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 29.211
 • Doğal Afet Sigorta. Kurumu C/H 29.211
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 310
 • 4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 310
 • Alacaklar Reeskont Karşılığı(-) 310
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 17.089.549
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 17.699.178
 • Diğer Alacaklar 17.089.549
 • Diğer Alacaklar 17.699.178
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 17.089.549
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 17.699.178
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 79.099
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 123.806
 • 5.1 Hisse Senetleri 79.099
 • 5.1 Hisse Senetleri 123.806
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 79.099
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 123.806
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 203.464.477
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 205.552.595
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 203.464.477
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 205.552.595
 • VI. KREDİLER 203.464.477
 • VI. KREDİLER 205.552.595
 • 6.1 Kısa Vadeli 202.137.152
 • 6.1 Kısa Vadeli 204.142.270
 • E. Stoklar 202.137.152
 • E. Stoklar 204.142.270
 • İŞTİRAKLER 202.137.152
 • İŞTİRAKLER 204.142.270
 • 2. Yarı Mamüller 6.106.597
 • 2. Yarı Mamüller 6.296.406
 • 6.3 Takipteki Krediler 6.106.597
 • 6.3 Takipteki Krediler 6.296.406
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 6.106.597
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 6.296.406
 • 3. Ara Mamüller -4.886.081
 • 3. Ara Mamüller -4.779.272
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) -4.886.081
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) -4.779.272
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) -4.886.081
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) -4.779.272
 • 4. Mamüller 1.211.932
 • SABİT DEĞERLER 1.211.932
 • VII. FAKTORİNG ALACAKLARI 1.211.932
 • 5. Emtia 21.727.169
 • 5. Emtia 21.987.099
 • Menkuller 21.727.169
 • Menkuller 21.987.099
 • VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net) 21.727.169
 • VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net) 21.987.099
 • 6. Diğer Stoklar 21.727.169
 • 6. Diğer Stoklar 21.943.704
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 21.727.169
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 21.943.704
 • Menkuller 21.727.169
 • Menkuller 21.943.704
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 43.395
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 43.395
 • II. DURAN VARLIKLAR 43.395
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 332.792
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 353.138
 • Devam Eden Yatırımlar 332.792
 • Devam Eden Yatırımlar 353.138
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 332.792
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 353.138
 • 1. Alıcılar 326.472
 • 9.1 Mali İştirakler 326.472
 • DİĞER AKTİFLER (Net) 326.472
 • 2. Alacak Senetleri 6.320
 • 9.2 Mali Olmayan İştirakler 6.320
 • A K T İ F T O P L A M I 6.320
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 52.178
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 3.626.708
 • BORÇLAR 52.178
 • BORÇLAR 3.626.708
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 52.178
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 3.626.708
 • 10.1 Mali Ortaklıklar 3.574.530
 • 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 3.574.530
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 3.574.530
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 52.178
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 52.178
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 52.178
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 2.671.253
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 2.671.253
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 2.671.253
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 3.167.232
 • 12.1 Finansal Kiralama Alacakları 3.167.232
 • Zrn. Deprem Sgrt. Kom. Al. Acen. 3.167.232
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) -495.979
 • 2. İştiraklerden Alacaklar -495.979
 • Diğer Borçlar -495.979
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 2.535.779
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 3.751.600
 • Muallak Hasar Karşılığı 2.535.779
 • Muallak Hasar Karşılığı 3.751.600
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 2.535.779
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 3.751.600
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 113.685
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 143.095
 • Hayat Matematik Karşılığı 113.685
 • Hayat Matematik Karşılığı 143.095
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 113.685
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 143.095
 • 17.2 Diğer 113.685
 • 17.2 Diğer 143.095
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 113.685
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 143.095
 • Reasürörler Payı (-) 113.685
 • Reasürörler Payı (-) 143.095
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 1.928.383
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 3.026.257
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 1.928.383
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 3.026.257
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 1.928.383
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 3.026.257
 • AKTİF TOPLAMI 305.350.648
 • AKTİF TOPLAMI 312.219.756
 • D. Maddi Duran Varlıklar 305.350.648
 • D. Maddi Duran Varlıklar 312.219.756
 • Reasürörler Payı (-) 305.350.648
 • Reasürörler Payı (-) 312.219.756
 • 1. Arazi ve Arsalar 193.227.069
 • 1. Arazi ve Arsalar 193.270.621
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 193.227.069
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 193.270.621
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 193.227.069
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 193.270.621
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 21.542
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 2.857.226
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 21.542
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 2.857.226
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 21.542
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 2.857.226
 • 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 34.607.984
 • 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 35.003.322
 • DİĞER PASİFLER 34.607.984
 • DİĞER PASİFLER 35.003.322
 • II. PARA PİYASALARI 34.607.984
 • II. PARA PİYASALARI 35.003.322
 • 10. Verilen Sipariş Avansları 30.277.827
 • 2.1 Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar 30.277.827
 • ÖZKAYNAKLAR 30.277.827
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 377.295
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 377.295
 • Ödenmiş Sermaye 377.295
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 4.330.157
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 4.348.200
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 4.330.157
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 4.348.200
 • Nominal Sermaye 4.330.157
 • Nominal Sermaye 4.348.200
 • 2. Haklar 17.018.118
 • 2. Haklar 20.058.484
 • III. ALINAN KREDİLER 17.018.118
 • III. ALINAN KREDİLER 20.058.484
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 17.018.118
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 20.058.484
 • A K T İ F T O P L A M I 11.354.664
 • A K T İ F T O P L A M I 12.022.130
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 11.354.664
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 12.022.130
 • Yeniden Değerleme Fonu 11.354.664
 • Yeniden Değerleme Fonu 12.022.130
 • 4.1 Bonolar 2.713.759
 • 4.1 Bonolar 3.280.789
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 2.713.759
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 3.280.789
 • Maliyet Artış Fonu 2.713.759
 • Maliyet Artış Fonu 3.280.789
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 100.436
 • A. Finansal Borçlar 100.436
 • Özel Fonlar 100.436
 • 1. Banka Kredileri 8.640.905
 • 4.3 Tahviller 8.640.905
 • Zarar (-) 8.640.905
 • 2. Uzun Vad. Krd.AnaparaTak.veFaiz. 2.724.634
 • Dönem Zararı (-) 2.724.634
 • V. FONLAR 2.724.634
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 3.557.346
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 3.858.358
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 3.557.346
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 3.858.358
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 3.557.346
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 3.858.358
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 11.681.012
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 12.003.616
 • KAR 11.681.012
 • KAR 12.003.616
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 11.681.012
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 12.003.616
 • B. Ticari Borçlar 3.062
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 3.062
 • P A S İ F T O P L A M I 3.062
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 3.448.960
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 5.340.089
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 3.448.960
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 5.340.089
 • XII. KARŞILIKLAR 3.448.960
 • XII. KARŞILIKLAR 5.340.089
 • 12.1 Genel Karşılıklar 2.288.701
 • 12.1 Genel Karşılıklar 2.317.157
 • 4. Ödenecek Giderler 2.288.701
 • 4. Ödenecek Giderler 2.317.157
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 2.288.701
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 2.317.157
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 836.092
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 860.440
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 836.092
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 860.440
 • Diğer Teknik Karşılıklar 836.092
 • Diğer Teknik Karşılıklar 860.440
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 1.810.804
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 1.810.804
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 1.810.804
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 324.167
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 351.688
 • 8. Borç Reeskontu (-) 324.167
 • 8. Borç Reeskontu (-) 351.688
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 324.167
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 351.688
 • D. Alınan Sipariş Avansları 1.004.385
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 1.004.385
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 1.004.385
 • 1. Vergi Karşılıkları 25.376.739
 • 1. Vergi Karşılıkları 25.528.689
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 25.376.739
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 25.528.689
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 25.376.739
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 25.528.689
 • 15.1 Ödenmiş Sermaye 1.250.000
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 1.250.000
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Reasürörler Payı 1.250.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 2.848.092
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 3.465.170
 • Diğer Gelirler 2.848.092
 • Diğer Gelirler 3.465.170
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 2.848.092
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 3.465.170
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 39.737
 • A. Finansal Borçlar 39.737
 • TEKNİK GİDERLER (-) 39.737
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu -607.761
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu 1.025.529
 • 2. Çıkarılmış Tahviller -607.761
 • 2. Çıkarılmış Tahviller 1.025.529
 • Ödenen Komisyonlar (-) -607.761
 • Ödenen Komisyonlar (-) 1.025.529
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 1.273.315
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 2.253.646
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 1.273.315
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 2.253.646
 • Ödenen Tazminatlar (-) 1.273.315
 • Ödenen Tazminatlar (-) 2.253.646
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 1.157.615
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 1.157.747
 • B. Ticari Borçlar 1.157.615
 • B. Ticari Borçlar 1.157.747
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 1.157.615
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 1.157.747
 • 15.3 Kâr Yedekleri 16.936.107
 • 15.3 Kâr Yedekleri 17.081.403
 • 2. Borç Senetleri 16.936.107
 • 2. Borç Senetleri 17.081.403
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 16.936.107
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 17.081.403
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 1.645.649
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 1.758.941
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 1.645.649
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 1.758.941
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 1.645.649
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 1.758.941
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 15.130.546
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 15.243.277
 • 5. Borç Reeskontu (-) 15.130.546
 • 5. Borç Reeskontu (-) 15.243.277
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 15.130.546
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 15.243.277
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 47.181
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 191.916
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 47.181
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 191.916
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 47.181
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 191.916
 • 1. Ortaklara Borçlar 3.725.462
 • 1. Ortaklara Borçlar 4.139.070
 • 15.4 Kâr veya Zarar 3.725.462
 • 15.4 Kâr veya Zarar 4.139.070
 • Diğer Giderler (-) 3.725.462
 • Diğer Giderler (-) 4.139.070
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları 100.831
 • 2. İştiraklere Borçlar 100.831
 • TEKNİK KAR/ZARAR 100.831
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 3.725.462
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 3.725.462
 • GENEL GİDERLER (-) 3.725.462
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 305.350.648
 • PASİF TOPLAMI 305.350.648
 • Personel Giderleri (-) 305.350.648
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 4.038.239
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 23.093.994
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 4.038.239
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 23.093.994
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 4.038.239
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 23.093.994
 • 1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) 18.959.501
 • 6. Borç Reeskontu (-) 18.959.501
 • Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-) 18.959.501
 • 1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler 210.124
 • Amortisman Giderleri (-) 210.124
 • D. Alınan Sipariş Avansları 210.124
 • 1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 312.219.756
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 312.219.756
 • Karşılıklar (-) 312.219.756
 • 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 23.665.069
 • 1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 23.665.069
 • Diğer Giderler (-) 23.665.069
 • 1.1.2 YP Kredilerden Alınan Faizler 19.060.838
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 19.060.838
 • MALİ GELİRLER 19.060.838
 • 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 131.500
 • D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 131.500
 • Kambiyo Karları 131.500
 • 1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı 227.093
 • 1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 227.093
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Gelirleri 227.093
 • 1.3.3 Yurtdışı Bankalardan 132.398
 • E. Yedekler 132.398
 • Faiz Giderleri (-) 132.398
 • 1. Yasal Yedekler 56.316
 • 1. Yasal Yedekler 256.701
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 56.316
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 256.701
 • Satış Zararları (-) 56.316
 • Satış Zararları (-) 256.701
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 3.702.972
 • 2. Statü Yedekleri 3.702.972
 • Kambiyo Zararları (-) 3.702.972
 • 1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 1.114
 • 3. Özel Yedekler 1.114
 • Karşılıklar (-) 1.114
 • 1.5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 1.541.940
 • 4. Olağanüstü Yedek 1.541.940
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Giderleri 1.541.940
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 57.090
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 2.159.918
 • 5. Maliyet Artış Fonu 57.090
 • 5. Maliyet Artış Fonu 2.159.918
 • Diğer Giderler (-) 57.090
 • Diğer Giderler (-) 2.159.918
 • 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 16.612
 • 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 3.765.532
 • 6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 16.612
 • 6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 3.765.532
 • DÖNEM KAR/ZARARI 16.612
 • DÖNEM KAR/ZARARI 3.765.532
 • F. Net Dönem Karı -15.293.393
 • F. Net Dönem Karı 3.209
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -15.293.393
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 3.209
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) -15.293.393
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 3.209
 • 2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) -11.339.797
 • 2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) 1.582.407
 • G. Dönem Zararı (-) -11.339.797
 • G. Dönem Zararı (-) 1.582.407
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI -11.339.797
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 1.582.407
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 2.179.916
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 2.179.916
 • 2.1.2 Tasarruf Mevduatına 194.806
 • H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 194.806
 • 1. ........... Yılı Zararı -15.308.777
 • 2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına -15.308.777
 • 2. ........... Yılı Zararı -11.085.857
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına -11.085.857
 • 2. Yurtdışı Satışlar -2.667.803
 • 2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) -2.667.803
 • 2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -380.803
 • 3. Diğer Satışlar -380.803
 • 2. Satış İskontoları (-) -2.719.811
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara -2.719.811
 • 2.3.4 Diğer Kuruluşlara -540.285
 • 3. Diğer İndirimler (-) -540.285
 • 2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -789.909
 • C. Net Satışlar -789.909
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) -115.081
 • D. Satışların Maliyeti (-) -115.081
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 7.800.601
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 7.800.601
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 2.027.308
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 2.027.308
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -845.535
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 2.484.914
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -845.535
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 2.484.914
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -117.289
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -117.289
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 401.146
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 8.356.292
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 401.146
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 8.356.292
 • 4.1.3 Diğer 1.921.134
 • 4.1.3 Diğer 2.083.768
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 1.921.134
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 2.083.768
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar -457.606
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 2.506.800
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar -457.606
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 2.506.800
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri -44
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri 405.366
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen -44
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen 405.366
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri -457.562
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 2.101.434
 • 4.2.3 Diğer -457.562
 • 4.2.3 Diğer 2.101.434
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. -585.666
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. 267.214
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ -585.666
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ 267.214
 • 5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden -3.986
 • H. Finansman Giderleri (-) -3.986
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -581.680
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 35.869
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -581.680
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR 35.869
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 11.639
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 33.120
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 11.639
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 33.120
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) 201.471
 • FAALİYET KARI (ZARARI) 201.471
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 78.625
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 600.635
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 78.625
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 600.635
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 35.077
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 10.731.627
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 35.077
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 10.731.627
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar -1.469.327
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar 239.266
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) -1.469.327
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) 239.266
 • J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) -4.552.718
 • XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -4.552.718
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 2.156.583
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 4.709.582
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 2.156.583
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 4.709.582
 • 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 12.524.273
 • XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR / (ZARAR) 12.524.273
 • 3. Diğ. Olağanüstü Gid.veZarar (-) -1.505.871
 • XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI / (ZARARI) -1.505.871
 • DÖNEM KARI (ZARARI) -5.886.203
 • DÖNEM KARI (ZARARI) 4.709.582
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) -5.886.203
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) 4.709.582
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) -984.120
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) 5.132.199
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) -984.120
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) 5.132.199
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 21.511
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 21.511
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 5.153.710
 • 18.1.1 Olağanüstü Gelirler -1.102.986
 • XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI 3.725.462
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. TKNSA TEKNOSA IC VE DIS TICARET
  2. 9,57
  3. 10,00
  1. POLHO POLISAN HOLDING
  2. 6,38
  3. 10,00
  1. COSMO COSMOS YAT. HOLDING
  2. 20,90
  3. 10,00
  1. TRCAS TURCAS PETROL
  2. 10,57
  3. 9,99
  1. BARMA BAREM AMBALAJ
  2. 47,90
  3. 9,96

Azalan

  1. KZBGY KIZILBUK GYO
  2. 28,26
  3. -10,00
  1. PAMEL PAMEL ELEKTRIK
  2. 168,50
  3. -9,99
  1. AKENR AK ENERJI
  2. 1,98
  3. -9,59
  1. TEKTU TEK-ART TURIZM
  2. 1,71
  3. -8,06
  1. BLCYT BILICI YATIRIM
  2. 11,90
  3. -7,75

TL

  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 5,44
  3. -3,20
  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 3,54
  3. -3,01
  1. ODAS ODAS ELEKTRIK
  2. 4,04
  3. 2,80
  1. DOHOL DOGAN HOLDING
  2. 4,63
  3. 3,58
  1. AKBNK AKBANK
  2. 10,00
  3. -0,70

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI
  2. 62,40
  3. 1,63
  1. AKBNK AKBANK
  2. 10,00
  3. -0,70
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 5,44
  3. -3,20
  1. SISE SISE CAM
  2. 24,22
  3. -0,08
  1. SAHOL SABANCI HOLDING
  2. 23,68
  3. -1,91
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.