Enerjisa Enerji A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 10,35
 • Değişim :0,88 %
 • Hacim TL :45.745.545
 • Hacim Adet :4.473.391
* SG: 16.06.2021 - 17:34 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • ENERJİSA ENERJİ Hisse Senedi
 • : ENJSA | Yildiz Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 4 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 4.101.617.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 4.101.617.000
 • NAKİT DEĞERLER 4.101.617.000
 • 1.1 Kasa 172.750.000
 • A. Hazır Değerler 172.750.000
 • Kasa 172.750.000
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 44.054.000
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 44.054.000
 • Sigortalılar 44.054.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 2.382.440.000
 • Acenteler 2.382.440.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 2.382.440.000
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 439.967.000
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 439.967.000
 • İkrazlar 439.967.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 101.754.000
 • E. Stoklar 101.754.000
 • İŞTİRAKLER 101.754.000
 • 6. Diğer Stoklar 268.792.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 268.792.000
 • Menkuller 268.792.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 4.101.617.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 4.101.617.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 4.101.617.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 14.484.361.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 14.484.361.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 14.484.361.000
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 473.505.000
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 473.505.000
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 473.505.000
 • AKTİF TOPLAMI 137.925.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 137.925.000
 • Reasürörler Payı (-) 137.925.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 7.703.430.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.703.430.000
 • Ödenmiş Sermaye 7.703.430.000
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 2.730.031.000
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 2.730.031.000
 • Nominal Sermaye 2.730.031.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 209.957.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 209.957.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 209.957.000
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 212.973.000
 • F. Diğer Duran Varlıklar 212.973.000
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 212.973.000
 • A K T İ F T O P L A M I 18.585.978.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 18.585.978.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 18.585.978.000
 • 4.1 Bonolar 4.855.222.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 4.855.222.000
 • Maliyet Artış Fonu 4.855.222.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 1.938.940.000
 • A. Finansal Borçlar 1.938.940.000
 • Özel Fonlar 1.938.940.000
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 30.009.000
 • KAR 30.009.000
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 30.009.000
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 1.797.000
 • Net Dönem Karı 1.797.000
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 1.797.000
 • B. Ticari Borçlar 1.512.499.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 1.512.499.000
 • P A S İ F T O P L A M I 1.512.499.000
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 185.990.000
 • 2. Borç Senetleri 185.990.000
 • Alınan Primler 185.990.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 3.725.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 3.725.000
 • XII. KARŞILIKLAR 3.725.000
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 45.912.000
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 45.912.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 45.912.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 979.112.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 979.112.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 979.112.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 4.855.222.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 4.855.222.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 4.855.222.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 7.850.353.000
 • Diğer Gelirler 7.850.353.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 7.850.353.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 5.269.080.000
 • A. Finansal Borçlar 5.269.080.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 5.269.080.000
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 279.657.000
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 279.657.000
 • Ödenen Tazminatlar (-) 279.657.000
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 1.140.458.000
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 1.140.458.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 1.140.458.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 69.544.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 69.544.000
 • GENEL GİDERLER (-) 69.544.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 1.090.453.000
 • PASİF TOPLAMI 1.090.453.000
 • Personel Giderleri (-) 1.090.453.000
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 1.161.000
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 1.161.000
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 1.161.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 5.880.403.000
 • Faiz Gelirleri 5.880.403.000
 • III. ÖZ SERMAYE 5.880.403.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 5.880.403.000
 • A. Sermaye 5.880.403.000
 • Kar Payı Gelirleri 5.880.403.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 1.181.069.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 1.181.069.000
 • Satış Karları 1.181.069.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 2.836.364.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 2.836.364.000
 • MALİ GİDERLER (-) 2.836.364.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 185.265.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 185.265.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 18.585.978.000
 • P A S İ F T O P L A M I 18.585.978.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 12.344.818.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 12.344.818.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -8.412.327.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -8.412.327.000
 • 2. Satış İskontoları (-) 3.932.491.000
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 3.932.491.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 3.932.491.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 3.932.491.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -1.518.648.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -1.518.648.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -1.518.648.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -1.518.648.000
 • 4.1.3 Diğer 2.413.843.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 2.413.843.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 1.283.718.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 1.283.718.000
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -295.709.000
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -295.709.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 988.009.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 988.009.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 988.009.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 988.009.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 988.009.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. PENTA PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ
  2. 35,20
  3. 10,00
  1. UZERB UZERTAŞ BOYA
  2. 45,98
  3. 10,00
  1. ISKUR İŞ BANKASI (KUR.)
  2. 320.100,00
  3. 10,00
  1. ARTI ARTI YATIRIM HOLDİNG
  2. 6,05
  3. 10,00
  1. GYHOL INVEO YATIRIM HOLDING
  2. 26,94
  3. 9,96

Azalan

  1. BAGFS BAGFAŞ
  2. 19,17
  3. -10,00
  1. BERA BERA HOLDİNG
  2. 20,90
  3. -9,99
  1. MERIT MERİT TURİZM
  2. 18,31
  3. -9,98
  1. TKURU TAZE KURU GIDA
  2. 115,10
  3. -9,94
  1. UTPYA UTOPYA TURİZM
  2. 23,40
  3. -9,93

TL

  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 2,22
  3. 1,37
  1. TRKCM TRAKYA CAM
  2. 4,79
  3. -0,21
  1. BOBET BOĞAZİÇİ BETON
  2. 5,44
  3. -9,78
  1. YESIL YEŞİL YATIRIM HOLDİNG
  2. 2,32
  3. -9,73
  1. DOHOL DOĞAN HOLDİNG
  2. 2,97
  3. 0,68

LOT

  1. THYAO TÜRK HAVA YOLLARI
  2. 14,37
  3. -0,83
  1. BOBET BOĞAZİÇİ BETON
  2. 5,44
  3. -9,78
  1. GARAN GARANTİ BANKASI
  2. 8,38
  3. -0,48
  1. TRKCM TRAKYA CAM
  2. 4,79
  3. -0,21
  1. KOZAL KOZA ALTIN
  2. 126,20
  3. 1,45
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.