Ditas Doğan Yedek Parça İmalat Ve Teknik A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 25,50
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :13.170.455
 • Hacim Adet :516.296
* SG: 24.06.2022 - 18:08 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • DITAS DOGAN Hisse Senedi
 • XKOBI,XMESY,XTUMY,XULUS,XUSIN,XUTUM : DITAS | Ana Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 43.221.487
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 43.221.487
 • NAKİT DEĞERLER 43.221.487
 • 1.1 Kasa 5.920.041
 • A. Hazır Değerler 5.920.041
 • Kasa 5.920.041
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 103.725
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 103.725
 • Sigortalılar 103.725
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 22.818.022
 • Acenteler 22.818.022
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 22.818.022
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 113.648
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 113.648
 • İkrazlar 113.648
 • 6.1 Kısa Vadeli 12.685.973
 • E. Stoklar 12.685.973
 • İŞTİRAKLER 12.685.973
 • 6. Diğer Stoklar 1.580.078
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 1.580.078
 • Menkuller 1.580.078
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 43.221.487
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 43.221.487
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 43.221.487
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 29.325.949
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 29.325.949
 • II. DURAN VARLIKLAR 29.325.949
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 24.356
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 24.356
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 24.356
 • AKTİF TOPLAMI 27.594.912
 • D. Maddi Duran Varlıklar 27.594.912
 • Reasürörler Payı (-) 27.594.912
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 245.142
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 245.142
 • Ödenmiş Sermaye 245.142
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 888.720
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 888.720
 • Kanuni Yedek Akçeler 888.720
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 572.819
 • F. Diğer Duran Varlıklar 572.819
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 572.819
 • A K T İ F T O P L A M I 72.547.436
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 72.547.436
 • Yeniden Değerleme Fonu 72.547.436
 • 4.1 Bonolar 27.417.214
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 27.417.214
 • Maliyet Artış Fonu 27.417.214
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 8.674.835
 • A. Finansal Borçlar 8.674.835
 • Özel Fonlar 8.674.835
 • B. Ticari Borçlar 14.079.838
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 14.079.838
 • P A S İ F T O P L A M I 14.079.838
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 227.576
 • 2. Borç Senetleri 227.576
 • Alınan Primler 227.576
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 867.362
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 867.362
 • Diğer Teknik Karşılıklar 867.362
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 2.196.273
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 2.196.273
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 2.196.273
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 27.417.214
 • 8. Borç Reeskontu (-) 27.417.214
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 27.417.214
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 21.521.994
 • Diğer Gelirler 21.521.994
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 21.521.994
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 15.826.168
 • A. Finansal Borçlar 15.826.168
 • TEKNİK GİDERLER (-) 15.826.168
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 5.695.826
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 5.695.826
 • GENEL GİDERLER (-) 5.695.826
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 23.608.228
 • Faiz Gelirleri 23.608.228
 • III. ÖZ SERMAYE 23.608.228
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 23.608.228
 • A. Sermaye 23.608.228
 • Kar Payı Gelirleri 23.608.228
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 10.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 10.000.000
 • Satış Karları 10.000.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 15.137.609
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 15.137.609
 • MALİ GİDERLER (-) 15.137.609
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -144.903
 • 5. Maliyet Artış Fonu -144.903
 • Diğer Giderler (-) -144.903
 • F. Net Dönem Karı 144.903
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 144.903
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 144.903
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 2.021.231
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 2.021.231
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 72.547.436
 • P A S İ F T O P L A M I 72.547.436
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 61.937.958
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 61.937.958
 • 1. Satıştan İadeler (-) -44.408.280
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -44.408.280
 • 2. Satış İskontoları (-) 17.529.678
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 17.529.678
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 17.529.678
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 17.529.678
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -5.611.740
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -5.611.740
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -5.544.511
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -5.544.511
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -1.289.754
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -1.289.754
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -12.446.005
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -12.446.005
 • 4.1.3 Diğer 5.083.673
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 5.083.673
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 3.342.154
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 3.342.154
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -113.397
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -113.397
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 3.455.551
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 3.455.551
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 3.455.551
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 3.455.551
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 3.455.551
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. GYHOL INVEO YATIRIM HOLDING
  2. 26,94
  3. 9,96
  1. EGCEY EGELI&CO ENERJI YATIRIM
  2. 2,04
  3. 9,68
  1. EGCYH EGELI&CO YATIRIM HOLDING
  2. 1,27
  3. 9,48
  1. MEMSA MENSA
  2. 0,31
  3. 6,90
  1. OZBAL OZBAL CELIK BORU
  2. 24,82
  3. 2,22

Azalan

  1. GUSGR GUNES SIGORTA
  2. 6,14
  3. -4,81
  1. DENCM DENİZLİ CAM
  2. 6,69
  3. -3,88
  1. BMELK PAMUKOVA ELEKTRIK
  2. 28,50
  3. -0,70
  1. MAREN MARGUN ENERJI
  2. 8,37
  3. -0,48
  1. USDTRF ABD HAZ BONOSU DOLAR BYF
  2. 367,90
  3. -0,22

TL

  1. ODAS ODAS ELEKTRIK
  2. 3,20
  3. 0,00
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 4,76
  3. 0,00
  1. TRKCM TRAKYA CAM
  2. 4,79
  3. -0,21
  1. TSKB T.S.K.B.
  2. 2,11
  3. 0,00
  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 2,60
  3. 0,00

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI
  2. 50,25
  3. 0,00
  1. ASELS ASELSAN
  2. 24,56
  3. 0,00
  1. EREGL EREGLI DEMIR CELIK
  2. 27,86
  3. 0,00
  1. SISE SISE CAM
  2. 21,76
  3. 0,00
  1. KRDMD KARDEMIR (D)
  2. 12,66
  3. 0,00
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.