Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 9,76
 • Değişim :-1,41 %
 • Hacim TL :3.718.966
 • Hacim Adet :381.467
* SG: 02.08.2021 - 17:59 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • DESPEC BİLGİSAYAR Hisse Senedi
 • XBLSM,XIKIU,XSIST,XTMTU,XTUMY,XUTEK,XUTUM : DESPC | Ana Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 90.806.047
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 90.806.047
 • NAKİT DEĞERLER 90.806.047
 • 1.1 Kasa 2.456.842
 • A. Hazır Değerler 2.456.842
 • Kasa 2.456.842
 • B. Menkul Kıymetler 157.453
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 157.453
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 157.453
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 127.357
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 127.357
 • Sigortalılar 127.357
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 51.614.384
 • Acenteler 51.614.384
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 51.614.384
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 27.243
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 27.243
 • İkrazlar 27.243
 • 6.1 Kısa Vadeli 29.687.473
 • E. Stoklar 29.687.473
 • İŞTİRAKLER 29.687.473
 • 6. Diğer Stoklar 6.735.295
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 6.735.295
 • Menkuller 6.735.295
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 90.806.047
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 90.806.047
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 90.806.047
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 1.215.221
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.215.221
 • II. DURAN VARLIKLAR 1.215.221
 • 15.2 Menkul Değerlerin 10.190
 • C. Finansal Duran Varlıklar 10.190
 • Reasürörler Payı (-) 10.190
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 18.280
 • Hayat Matematik Karşılığı 18.280
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 18.280
 • AKTİF TOPLAMI 248.223
 • D. Maddi Duran Varlıklar 248.223
 • Reasürörler Payı (-) 248.223
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 430.964
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 430.964
 • Ödenmiş Sermaye 430.964
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 507.564
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 507.564
 • Kanuni Yedek Akçeler 507.564
 • A K T İ F T O P L A M I 92.021.268
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 92.021.268
 • Yeniden Değerleme Fonu 92.021.268
 • 4.1 Bonolar 38.237.145
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 38.237.145
 • Maliyet Artış Fonu 38.237.145
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 13.880.830
 • A. Finansal Borçlar 13.880.830
 • Özel Fonlar 13.880.830
 • B. Ticari Borçlar 22.657.398
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 22.657.398
 • P A S İ F T O P L A M I 22.657.398
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 84.157
 • 2. Borç Senetleri 84.157
 • Alınan Primler 84.157
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 468.735
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 468.735
 • XII. KARŞILIKLAR 468.735
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 324.264
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 324.264
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 324.264
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 38.237.145
 • 8. Borç Reeskontu (-) 38.237.145
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 38.237.145
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 249.241
 • Diğer Gelirler 249.241
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 249.241
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 249.241
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 249.241
 • GENEL GİDERLER (-) 249.241
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 53.534.882
 • Faiz Gelirleri 53.534.882
 • III. ÖZ SERMAYE 53.534.882
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 53.534.882
 • A. Sermaye 53.534.882
 • Kar Payı Gelirleri 53.534.882
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 23.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 23.000.000
 • Satış Karları 23.000.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 437.133
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 437.133
 • MALİ GİDERLER (-) 437.133
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -606.110
 • 5. Maliyet Artış Fonu -606.110
 • Diğer Giderler (-) -606.110
 • F. Net Dönem Karı 606.110
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 606.110
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 606.110
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 8.439.543
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 8.439.543
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 92.021.268
 • P A S İ F T O P L A M I 92.021.268
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 185.955.441
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 185.955.441
 • 1. Satıştan İadeler (-) -172.768.136
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -172.768.136
 • 2. Satış İskontoları (-) 13.187.305
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 13.187.305
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 13.187.305
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 13.187.305
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -3.604.557
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -3.604.557
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -3.023.844
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -3.023.844
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -6.628.401
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -6.628.401
 • 4.1.3 Diğer 6.558.904
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 6.558.904
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 6.475.237
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 6.475.237
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -1.312.088
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -1.312.088
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 5.163.149
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 5.163.149
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 5.163.149
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 5.163.149
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 5.163.149
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. IDGYO İDEALİST GMYO
  2. 3,30
  3. 10,00
  1. KTSKR KÜTAHYA ŞEKER
  2. 24,22
  3. 9,99
  1. ORMA ORMA ORMAN MAHSULLERİ
  2. 28,62
  3. 9,99
  1. IZFAS İZMİR FIRÇA
  2. 6,17
  3. 9,98
  1. GYHOL INVEO YATIRIM HOLDING
  2. 26,94
  3. 9,96

Azalan

  1. ODAS ODAŞ ELEKTRİK
  2. 1,31
  3. -26,40
  1. KARYE KARTAL YEN. ENERJI
  2. 9,81
  3. -10,00
  1. MMCAS MMC SAN. VE TİC. YAT.
  2. 6,39
  3. -10,00
  1. METUR METEMTUR YATIRIM
  2. 6,14
  3. -9,97
  1. KARSN KARSAN OTOMOTİV
  2. 4,12
  3. -9,85

TL

  1. YKBNK YAPI VE KREDİ BANK.
  2. 2,42
  3. 1,26
  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 1,81
  3. -0,55
  1. KARSN KARSAN OTOMOTİV
  2. 4,12
  3. -9,85
  1. ODAS ODAŞ ELEKTRİK
  2. 1,31
  3. -26,40
  1. CEMAS ÇEMAŞ DÖKÜM
  2. 1,34
  3. 1,52

LOT

  1. GARAN GARANTİ BANKASI
  2. 8,55
  3. 0,35
  1. KARSN KARSAN OTOMOTİV
  2. 4,12
  3. -9,85
  1. ASELS ASELSAN
  2. 16,04
  3. 3,42
  1. TRKCM TRAKYA CAM
  2. 4,79
  3. -0,21
  1. SODA SODA SANAYİİ
  2. 8,30
  3. 0,61
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.