Creditwest Faktoring A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 3,05
 • Değişim :7,39 %
 • Hacim TL :41.698.449
 • Hacim Adet :14.022.704
* SG: 12.08.2022 - 18:09 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • CREDITWEST FAKTORING Hisse Senedi
 • XFINK,XKURY,XTMTU,XTUMY,XULUS,XUMAL,XUTUM : CRDFA | Ana Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 7.255
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 7.255
 • NAKİT DEĞERLER 7.255
 • B. Menkul Kıymetler 1.492.437
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 1.492.437
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 1.492.437
 • 2.1.2 Hazine Bonosu 645.104.140
 • 3. Kamu Kes. Tahvil, Sen.Bono. 645.104.140
 • Sigortalılar 645.104.140
 • 2.1.3 Diğer 488.814.381
 • 4. Diğer Menkul Kıymetler 488.814.381
 • Sigortalılardan Prim Alacak Karşılığı (-) 488.814.381
 • 2.2 Hisse Senetleri 505.799.468
 • 5. Menkul Kıy. Değ. Düş. Karş.(-) 505.799.468
 • Reeskont Karşılığı (-) 505.799.468
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 893.000
 • Acenteler 893.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 893.000
 • 1. Alıcılar -17.878.087
 • Acenteler -17.878.087
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. -17.878.087
 • 2. Alacak Senetleri 156.289.759
 • 3.1 Bankalar 156.289.759
 • Acentelerden Prim Alacak Karşılığı (-) 156.289.759
 • 3. Verilen Depozito ve Teminat. 155.596.060
 • 3.1.1 Yurtiçi Bankalar 155.596.060
 • Acente Alacak Reeskontu (-) 155.596.060
 • 3.1.2 Yurtdışı Bankalar 693.699
 • 4. Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 693.699
 • Zrn. Deprem Sgrt. Pr. Borç. Acen. 693.699
 • 3. Ara Mamüller 2.954.078
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) 2.954.078
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) 2.954.078
 • 4. Mamüller 25.816.285
 • SABİT DEĞERLER 25.816.285
 • VII. FAKTORİNG ALACAKLARI 25.816.285
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) -22.862.207
 • 8.1.1 Devlet Tahvili -22.862.207
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) -22.862.207
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 239.028
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 239.028
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 239.028
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 248.530
 • Borç Reeskontu (-) 248.530
 • XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) 248.530
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 248.530
 • 12.1 Finansal Kiralama Alacakları 248.530
 • Zrn. Deprem Sgrt. Kom. Al. Acen. 248.530
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) 111.762
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 111.762
 • Diğer Borçlar 111.762
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 6.803.608
 • KARŞILIKLAR 6.803.608
 • XIII. ZORUNLU KARŞILIKLAR 6.803.608
 • 4. Uzun Vadeli Diğer Alacaklar 6.803.608
 • A-Teknik Karşılıklar 6.803.608
 • XIV. MUHTELİF ALACAKLAR 6.803.608
 • 15.2 Menkul Değerlerin 665.349.845
 • C. Finansal Duran Varlıklar 665.349.845
 • Reasürörler Payı (-) 665.349.845
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 431.643.717
 • Muallak Hasar Karşılığı 431.643.717
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 431.643.717
 • 16.1 Defter Değeri 1.953.473
 • 3. İştirakler 1.953.473
 • Reasürörler Payı (-) 1.953.473
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 80.491.059
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 80.491.059
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 80.491.059
 • AKTİF TOPLAMI 79.497.230
 • D. Maddi Duran Varlıklar 79.497.230
 • Reasürörler Payı (-) 79.497.230
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 993.829
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 993.829
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 993.829
 • 1.2 Tasarruf Mevduatı 1.727.609
 • 3. Binalar 1.727.609
 • Reasürörler Payı (-) 1.727.609
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 1.050.418
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.050.418
 • Ödenmiş Sermaye 1.050.418
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 810.896
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 810.896
 • Nominal Sermaye 810.896
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 801.406
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 801.406
 • Kanuni Yedek Akçeler 801.406
 • 3.2 Alınan Diğer Krediler 9.490
 • 4. Diğ. Maddi Olmayan Dur. Var. 9.490
 • Olağanüstü Hasar Karşılığı 9.490
 • 1. Banka Kredileri 145.961.878
 • 4.3 Tahviller 145.961.878
 • Zarar (-) 145.961.878
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 80.000.000
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 80.000.000
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 80.000.000
 • 1. Ortaklara Borçlar 47.639.041
 • 11.3 Repo İşlemlerinin 47.639.041
 • Muallak Hasarlar Karşılığı 47.639.041
 • 11.4 Diğer 22.109.606
 • 2. İştiraklere Borçlar 22.109.606
 • Hayat Matematik Karşılığı 22.109.606
 • 12.1 Genel Karşılıklar 25.529.435
 • 4. Ödenecek Giderler 25.529.435
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 25.529.435
 • 12.3 Vergi Karşılığı 18.360.531
 • 6. Ert. ve Taksite Bağ. Devlet Alacak. 18.360.531
 • Ayrılan Teknik Karş. Reasürörler Payı 18.360.531
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 59.973
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 59.973
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 59.973
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 18.300.558
 • 8. Borç Reeskontu (-) 18.300.558
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 18.300.558
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 665.349.845
 • Hayat Muallak Karşılığında Reasürörler Payı 665.349.845
 • XIV. AZINLIK HAKLARI 665.349.845
 • 1. Vergi Karşılıkları 99.351.089
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 99.351.089
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 99.351.089
 • 15.1 Ödenmiş Sermaye 99.351.089
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 99.351.089
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Reasürörler Payı 99.351.089
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 81.849.204
 • Diğer Gelirler 81.849.204
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 81.849.204
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 58.944.679
 • A. Finansal Borçlar 58.944.679
 • TEKNİK GİDERLER (-) 58.944.679
 • 1. Banka Kredileri 22.904.525
 • 15.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları 22.904.525
 • Reasürörlere Verilen Primler (-) 22.904.525
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu 17.501.885
 • 2. Çıkarılmış Tahviller 17.501.885
 • Ödenen Komisyonlar (-) 17.501.885
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 10.728.322
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 10.728.322
 • Ödenen Tazminatlar (-) 10.728.322
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 6.773.563
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 6.773.563
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 6.773.563
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları -14.613.302
 • 2. İştiraklere Borçlar -14.613.302
 • TEKNİK KAR/ZARAR -14.613.302
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı -7.938.956
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar -7.938.956
 • GENEL GİDERLER (-) -7.938.956
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. -63.302
 • PASİF TOPLAMI -63.302
 • Personel Giderleri (-) -63.302
 • 1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler -6.611.044
 • Amortisman Giderleri (-) -6.611.044
 • D. Alınan Sipariş Avansları -6.611.044
 • 1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 8.168.174
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 8.168.174
 • Karşılıklar (-) 8.168.174
 • 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 263.468
 • 1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 263.468
 • Diğer Giderler (-) 263.468
 • 1. Yasal Yedekler 7.465.887
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 7.465.887
 • Satış Zararları (-) 7.465.887
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 438.819
 • 2. Statü Yedekleri 438.819
 • Kambiyo Zararları (-) 438.819
 • 2.1.2 Tasarruf Mevduatına -4.941.132
 • H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) -4.941.132
 • 1. ........... Yılı Zararı -7.772.548
 • 2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına -7.772.548
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) -7.772.549
 • D. Satışların Maliyeti (-) -7.772.549
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 1
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 1
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 22.900.763
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 22.900.763
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 22.900.763
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 22.900.763
 • 4.1.3 Diğer -4.600.205
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -4.600.205
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar -4.611.068
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar -4.611.068
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri 10.863
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen 10.863
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 18.300.558
 • 4.2.3 Diğer 18.300.558
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 18.300.558
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 18.300.558
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. TKNSA TEKNOSA IC VE DIS TICARET
  2. 9,57
  3. 10,00
  1. POLHO POLISAN HOLDING
  2. 6,38
  3. 10,00
  1. COSMO COSMOS YAT. HOLDING
  2. 20,90
  3. 10,00
  1. TRCAS TURCAS PETROL
  2. 10,57
  3. 9,99
  1. BARMA BAREM AMBALAJ
  2. 47,90
  3. 9,96

Azalan

  1. KZBGY KIZILBUK GYO
  2. 28,26
  3. -10,00
  1. PAMEL PAMEL ELEKTRIK
  2. 168,50
  3. -9,99
  1. AKENR AK ENERJI
  2. 1,98
  3. -9,59
  1. TEKTU TEK-ART TURIZM
  2. 1,71
  3. -8,06
  1. BLCYT BILICI YATIRIM
  2. 11,90
  3. -7,75

TL

  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 5,44
  3. -3,20
  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 3,54
  3. -3,01
  1. ODAS ODAS ELEKTRIK
  2. 4,04
  3. 2,80
  1. DOHOL DOGAN HOLDING
  2. 4,63
  3. 3,58
  1. AKBNK AKBANK
  2. 10,00
  3. -0,70

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI
  2. 62,40
  3. 1,63
  1. AKBNK AKBANK
  2. 10,00
  3. -0,70
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 5,44
  3. -3,20
  1. SISE SISE CAM
  2. 24,22
  3. -0,08
  1. SAHOL SABANCI HOLDING
  2. 23,68
  3. -1,91
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.