Çimsa Çimento Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 22,98
 • Değişim :-0,78 %
 • Hacim TL :10.115.567
 • Hacim Adet :441.307
* SG: 19.07.2021 - 12:39 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • ÇİMSA Hisse Senedi
 • XTAST,XTM25,XTMTU,XULUS,XUSIN,XUTUM,XYUZO : CIMSA | Yildiz Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 4 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 952.159.649
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 952.159.649
 • NAKİT DEĞERLER 952.159.649
 • 1.1 Kasa 204.303.367
 • A. Hazır Değerler 204.303.367
 • Kasa 204.303.367
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 527.109.810
 • Acenteler 527.109.810
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 527.109.810
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 19.426.487
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 19.426.487
 • İkrazlar 19.426.487
 • 6.1 Kısa Vadeli 146.774.920
 • E. Stoklar 146.774.920
 • İŞTİRAKLER 146.774.920
 • 6. Diğer Stoklar 54.545.065
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 54.545.065
 • Menkuller 54.545.065
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 952.159.649
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 952.159.649
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 952.159.649
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 2.290.289.914
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 2.290.289.914
 • II. DURAN VARLIKLAR 2.290.289.914
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 3.651.658
 • Devam Eden Yatırımlar 3.651.658
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 3.651.658
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 3.497.796
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 3.497.796
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 3.497.796
 • 15.2 Menkul Değerlerin 64.478
 • C. Finansal Duran Varlıklar 64.478
 • Reasürörler Payı (-) 64.478
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 254.063.121
 • 15.3 Diğer 254.063.121
 • Muallak Hasar Karşılığı 254.063.121
 • 16.1 Defter Değeri 10.375.886
 • 3. İştirakler 10.375.886
 • Reasürörler Payı (-) 10.375.886
 • AKTİF TOPLAMI 1.812.560.081
 • D. Maddi Duran Varlıklar 1.812.560.081
 • Reasürörler Payı (-) 1.812.560.081
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 164.960.610
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 164.960.610
 • Ödenmiş Sermaye 164.960.610
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 148.119.252
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 148.119.252
 • Nominal Sermaye 148.119.252
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 7.414.569
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 7.414.569
 • Kanuni Yedek Akçeler 7.414.569
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 33.701.715
 • F. Diğer Duran Varlıklar 33.701.715
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 33.701.715
 • A K T İ F T O P L A M I 3.242.449.563
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 3.242.449.563
 • Yeniden Değerleme Fonu 3.242.449.563
 • 4.1 Bonolar 1.188.540.268
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 1.188.540.268
 • Maliyet Artış Fonu 1.188.540.268
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 827.088.618
 • A. Finansal Borçlar 827.088.618
 • Özel Fonlar 827.088.618
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 475.452
 • Net Dönem Karı 475.452
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 475.452
 • B. Ticari Borçlar 290.746.264
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 290.746.264
 • P A S İ F T O P L A M I 290.746.264
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 10.818.376
 • 2. Borç Senetleri 10.818.376
 • Alınan Primler 10.818.376
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 9.247.691
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 9.247.691
 • XII. KARŞILIKLAR 9.247.691
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 4.500.000
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 4.500.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 4.500.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 30.733.572
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 30.733.572
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 30.733.572
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 1.188.540.268
 • 8. Borç Reeskontu (-) 1.188.540.268
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 1.188.540.268
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 631.559.484
 • Diğer Gelirler 631.559.484
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 631.559.484
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 549.748.773
 • A. Finansal Borçlar 549.748.773
 • TEKNİK GİDERLER (-) 549.748.773
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 11.174.043
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 11.174.043
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 11.174.043
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 32.773.566
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 32.773.566
 • GENEL GİDERLER (-) 32.773.566
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 33.250.309
 • PASİF TOPLAMI 33.250.309
 • Personel Giderleri (-) 33.250.309
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 1.422.349.811
 • Faiz Gelirleri 1.422.349.811
 • III. ÖZ SERMAYE 1.422.349.811
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 1.294.841.813
 • A. Sermaye 1.294.841.813
 • Kar Payı Gelirleri 1.294.841.813
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 135.084.442
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 135.084.442
 • Satış Karları 135.084.442
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 41.741.516
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 41.741.516
 • MALİ GİDERLER (-) 41.741.516
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -29.853.540
 • 5. Maliyet Artış Fonu -29.853.540
 • Diğer Giderler (-) -29.853.540
 • F. Net Dönem Karı 29.853.540
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 29.853.540
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 29.853.540
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 187.026.176
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 187.026.176
 • 2. ........... Yılı Zararı 127.507.998
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 127.507.998
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 3.242.449.563
 • P A S İ F T O P L A M I 3.242.449.563
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 1.490.579.874
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 1.490.579.874
 • 1. Satıştan İadeler (-) -1.095.690.025
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -1.095.690.025
 • 2. Satış İskontoları (-) 394.889.849
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 394.889.849
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 394.889.849
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 394.889.849
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -10.984.195
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -10.984.195
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -79.826.881
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -79.826.881
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -1.557.456
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -1.557.456
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -92.368.532
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -92.368.532
 • 4.1.3 Diğer 302.521.317
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 302.521.317
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 295.945.663
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 295.945.663
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -48.660.910
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -48.660.910
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 247.284.753
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 247.284.753
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 247.284.753
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 247.284.753
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 18.932.811
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 228.351.942
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. KARYE KARTAL YEN. ENERJI
  2. 9,68
  3. 10,00
  1. HURGZ HÜRRİYET GZT.
  2. 1,43
  3. 10,00
  1. KFEIN KAFEIN YAZILIM
  2. 27,80
  3. 9,97
  1. EDATA E-DATA TEKNOLOJI
  2. 9,82
  3. 9,97
  1. VBTYZ VBT YAZILIM
  2. 17,45
  3. 9,96

Azalan

  1. EKIZ EKİZ KİMYA
  2. 7,00
  3. -6,54
  1. OZBAL ÖZBAL ÇELİK BORU
  2. 13,27
  3. -6,22
  1. GUSGR TÜRKİYE SİGORTA
  2. 6,14
  3. -4,81
  1. DENCM DENİZLİ CAM
  2. 6,69
  3. -3,88
  1. SRVGY SERVET GMYO
  2. 74,00
  3. -3,58

TL

  1. TRKCM TRAKYA CAM
  2. 4,79
  3. -0,21
  1. GUSGR TÜRKİYE SİGORTA
  2. 6,14
  3. -4,81
  1. SODA SODA SANAYİİ
  2. 8,30
  3. 0,61
  1. PEKGY PEKER GMYO
  2. 1,02
  3. -1,92
  1. YKBNK YAPI VE KREDİ BANK.
  2. 2,27
  3. -1,30

LOT

  1. TRKCM TRAKYA CAM
  2. 4,79
  3. -0,21
  1. SODA SODA SANAYİİ
  2. 8,30
  3. 0,61
  1. GUSGR TÜRKİYE SİGORTA
  2. 6,14
  3. -4,81
  1. SASA SASA POLYESTER
  2. 29,90
  3. -1,39
  1. THYAO TÜRK HAVA YOLLARI
  2. 12,73
  3. -2,68
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.