Ayen Enerji A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 8,62
 • Değişim :1,06 %
 • Hacim TL :17.300.299
 • Hacim Adet :2.050.337
* SG: 21.01.2022 - 18:08 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • AYEN ENERJI Hisse Senedi
 • XELKT,XSKAY,XTUMY,XUHIZ,XULUS,XUTUM : AYEN | Ana Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 69.973.175
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 69.973.175
 • NAKİT DEĞERLER 69.973.175
 • 1.1 Kasa 10.009.428
 • A. Hazır Değerler 10.009.428
 • Kasa 10.009.428
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 25.880.300
 • Acenteler 25.880.300
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 25.880.300
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 5.622.373
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 5.622.373
 • İkrazlar 5.622.373
 • 6. Diğer Stoklar 15.715.124
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 15.715.124
 • Menkuller 15.715.124
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 69.973.175
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 69.973.175
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 69.973.175
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 1.981.321.719
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.981.321.719
 • II. DURAN VARLIKLAR 1.981.321.719
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 57.155.568
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 57.155.568
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 57.155.568
 • 15.2 Menkul Değerlerin 412.408
 • C. Finansal Duran Varlıklar 412.408
 • Reasürörler Payı (-) 412.408
 • AKTİF TOPLAMI 1.570.142.667
 • D. Maddi Duran Varlıklar 1.570.142.667
 • Reasürörler Payı (-) 1.570.142.667
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 39.474.613
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 39.474.613
 • Ödenmiş Sermaye 39.474.613
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 22.143.133
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 22.143.133
 • Nominal Sermaye 22.143.133
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 25.545.187
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 25.545.187
 • Kanuni Yedek Akçeler 25.545.187
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 173.918.566
 • F. Diğer Duran Varlıklar 173.918.566
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 173.918.566
 • A K T İ F T O P L A M I 2.051.294.894
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 2.051.294.894
 • Yeniden Değerleme Fonu 2.051.294.894
 • 4.1 Bonolar 522.339.707
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 522.339.707
 • Maliyet Artış Fonu 522.339.707
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 350.909.723
 • A. Finansal Borçlar 350.909.723
 • Özel Fonlar 350.909.723
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 681.447
 • KAR 681.447
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 681.447
 • B. Ticari Borçlar 48.151.385
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 48.151.385
 • P A S İ F T O P L A M I 48.151.385
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 111.151.008
 • 2. Borç Senetleri 111.151.008
 • Alınan Primler 111.151.008
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 3.920.758
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 3.920.758
 • XII. KARŞILIKLAR 3.920.758
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 894.757
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 894.757
 • Diğer Teknik Karşılıklar 894.757
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 6.630.629
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 6.630.629
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 6.630.629
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 522.339.707
 • 8. Borç Reeskontu (-) 522.339.707
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 522.339.707
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 1.238.217.403
 • Diğer Gelirler 1.238.217.403
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 1.238.217.403
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 1.159.063.383
 • A. Finansal Borçlar 1.159.063.383
 • TEKNİK GİDERLER (-) 1.159.063.383
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 50.000.000
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 50.000.000
 • Ödenen Tazminatlar (-) 50.000.000
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 25.429.224
 • B. Ticari Borçlar 25.429.224
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 25.429.224
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 445.410
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 445.410
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 445.410
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 3.279.386
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 3.279.386
 • GENEL GİDERLER (-) 3.279.386
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 290.737.784
 • Faiz Gelirleri 290.737.784
 • III. ÖZ SERMAYE 290.737.784
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 225.291.708
 • A. Sermaye 225.291.708
 • Kar Payı Gelirleri 225.291.708
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 171.042.300
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 171.042.300
 • Satış Karları 171.042.300
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -84.795.541
 • 5. Maliyet Artış Fonu -84.795.541
 • Diğer Giderler (-) -84.795.541
 • F. Net Dönem Karı 84.795.541
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 84.795.541
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 84.795.541
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 72.431.912
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 72.431.912
 • 2. ........... Yılı Zararı 65.446.076
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 65.446.076
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 2.051.294.894
 • P A S İ F T O P L A M I 2.051.294.894
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 338.306.197
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 338.306.197
 • 1. Satıştan İadeler (-) -266.549.842
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -266.549.842
 • 2. Satış İskontoları (-) 71.756.355
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 71.756.355
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 71.756.355
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 71.756.355
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -8.176.944
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -8.176.944
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -8.176.944
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -8.176.944
 • 4.1.3 Diğer 63.579.411
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 63.579.411
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -37.206.102
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -37.206.102
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -1.387.942
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -1.387.942
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları -38.594.044
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) -38.594.044
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) -38.594.044
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) -38.594.044
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 1.076.709
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar -39.670.753
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. LINK LINK BILGISAYAR
  2. 33,44
  3. 10,00
  1. SANEL SANEL MUHENDISLIK
  2. 9,58
  3. 9,99
  1. GYHOL INVEO YATIRIM HOLDING
  2. 26,94
  3. 9,96
  1. KGYO KORAY GMYO
  2. 6,86
  3. 9,94
  1. ERCB ERCIYAS CELIK BORU
  2. 50,95
  3. 9,90

Azalan

  1. UZERB UZERTAS BOYA
  2. 59,40
  3. -10,00
  1. AKFGY AKFEN GMYO
  2. 5,26
  3. -9,93
  1. EMNIS EMINIS AMBALAJ
  2. 27,56
  3. -8,50
  1. AYCES ALTINYUNUS CESME
  2. 73,50
  3. -6,96
  1. IDEAS IDEAL FINANSAL TEKNOLOJILER
  2. 31,50
  3. -5,97

TL

  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 4,08
  3. 1,49
  1. KRDMD KARDEMIR (D)
  2. 12,52
  3. -1,03
  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 2,45
  3. 2,08
  1. PETKM PETKIM
  2. 8,92
  3. 0,68
  1. GARAN GARANTI BANKASI
  2. 11,93
  3. -0,08

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI
  2. 27,50
  3. -2,14
  1. KRDMD KARDEMIR (D)
  2. 12,52
  3. -1,03
  1. GARAN GARANTI BANKASI
  2. 11,93
  3. -0,08
  1. SISE SISE CAM
  2. 13,92
  3. 0,94
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 4,08
  3. 1,49
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.