Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 24,84
 • Değişim :3,33 %
 • Hacim TL :1.766.239.526
 • Hacim Adet :71.978.821
* SG: 17.08.2022 - 18:10 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • ASELSAN Hisse Senedi
 • XKURY,XSANK,XTMTU,XU030,XU050,XU100,XULUS,XUTEK,XUTUM : ASELS | Yildiz Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 4 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 5.798.135.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 5.798.135.000
 • NAKİT DEĞERLER 5.798.135.000
 • 1.1 Kasa 1.262.904.000
 • A. Hazır Değerler 1.262.904.000
 • Kasa 1.262.904.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 1.601.765.000
 • Acenteler 1.601.765.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 1.601.765.000
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 112.761.000
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 112.761.000
 • İkrazlar 112.761.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 1.944.389.000
 • E. Stoklar 1.944.389.000
 • İŞTİRAKLER 1.944.389.000
 • 6. Diğer Stoklar 876.316.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 876.316.000
 • Menkuller 876.316.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 5.798.135.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 5.798.135.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 5.798.135.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 5.120.082.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 5.120.082.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 5.120.082.000
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 1.198.294.000
 • Devam Eden Yatırımlar 1.198.294.000
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 1.198.294.000
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 661.000
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 661.000
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 661.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 568.914.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 568.914.000
 • Reasürörler Payı (-) 568.914.000
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 83.324.000
 • 15.3 Diğer 83.324.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 83.324.000
 • AKTİF TOPLAMI 1.090.843.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 1.090.843.000
 • Reasürörler Payı (-) 1.090.843.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 868.997.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 868.997.000
 • Ödenmiş Sermaye 868.997.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 589.529.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 589.529.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 589.529.000
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 719.520.000
 • F. Diğer Duran Varlıklar 719.520.000
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 719.520.000
 • A K T İ F T O P L A M I 10.918.217.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 10.918.217.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 10.918.217.000
 • 4.1 Bonolar 2.671.635.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 2.671.635.000
 • Maliyet Artış Fonu 2.671.635.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 471.936.000
 • A. Finansal Borçlar 471.936.000
 • Özel Fonlar 471.936.000
 • B. Ticari Borçlar 1.369.800.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 1.369.800.000
 • P A S İ F T O P L A M I 1.369.800.000
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 1.494.000
 • 2. Borç Senetleri 1.494.000
 • Alınan Primler 1.494.000
 • 11.4 Diğer 41.643.000
 • 2. İştiraklere Borçlar 41.643.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 41.643.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 717.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 717.000
 • XII. KARŞILIKLAR 717.000
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 42.301.000
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 42.301.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 42.301.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 360.138.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 360.138.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 360.138.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 2.671.635.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 2.671.635.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 2.671.635.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 3.198.374.000
 • Diğer Gelirler 3.198.374.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 3.198.374.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 62.207.000
 • A. Finansal Borçlar 62.207.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 62.207.000
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 1.262.015.000
 • B. Ticari Borçlar 1.262.015.000
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 1.262.015.000
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 105.000
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 105.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 105.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 168.742.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 168.742.000
 • GENEL GİDERLER (-) 168.742.000
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 1.642.766.000
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 1.642.766.000
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 1.642.766.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 5.048.208.000
 • Faiz Gelirleri 5.048.208.000
 • III. ÖZ SERMAYE 5.048.208.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 5.047.666.000
 • A. Sermaye 5.047.666.000
 • Kar Payı Gelirleri 5.047.666.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 1.000.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 1.000.000.000
 • Satış Karları 1.000.000.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 98.621.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 98.621.000
 • MALİ GİDERLER (-) 98.621.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -5.246.000
 • 5. Maliyet Artış Fonu -5.246.000
 • Diğer Giderler (-) -5.246.000
 • F. Net Dönem Karı 5.246.000
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 5.246.000
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 5.246.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 124.062.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 124.062.000
 • 2. ........... Yılı Zararı 542.000
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 542.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 10.918.217.000
 • P A S İ F T O P L A M I 10.918.217.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 5.360.279.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 5.360.279.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -4.005.346.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -4.005.346.000
 • 2. Satış İskontoları (-) 1.354.933.000
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 1.354.933.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 1.354.933.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 1.354.933.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -164.431.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -164.431.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -177.622.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -177.622.000
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -97.300.000
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -97.300.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -439.353.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -439.353.000
 • 4.1.3 Diğer 915.580.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 915.580.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 1.171.023.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 1.171.023.000
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -216.826.000
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -216.826.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 1.387.849.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 1.387.849.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 1.387.849.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 1.387.849.000
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 79.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 1.387.770.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. AVGYO AVRASYA GMYO
  2. 3,30
  3. 10,00
  1. CMBTN CIMBETON
  2. 290,70
  3. 9,99
  1. COSMO COSMOS YAT. HOLDING
  2. 26,64
  3. 9,99
  1. TETMT TETAMAT GIDA
  2. 251,30
  3. 9,98
  1. ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI
  2. 3,53
  3. 9,97

Azalan

  1. GZNMI GEZINOMI SEYAHAT
  2. 50,95
  3. -9,98
  1. MANAS MANAS ENERJI YONETIMI
  2. 21,14
  3. -9,97
  1. EKIZ EKIZ KIMYA
  2. 8,50
  3. -6,08
  1. TMSN TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR
  2. 54,90
  3. -5,75
  1. PAMEL PAMEL ELEKTRIK
  2. 153,70
  3. -5,30

TL

  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 6,01
  3. 7,32
  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 3,76
  3. 6,21
  1. AKBNK AKBANK
  2. 11,31
  3. 6,90
  1. ISCTR IS BANKASI (C)
  2. 6,79
  3. 9,87
  1. VAKBN VAKIFLAR BANKASI
  2. 4,88
  3. 7,25

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI
  2. 68,70
  3. 1,25
  1. AKBNK AKBANK
  2. 11,31
  3. 6,90
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 6,01
  3. 7,32
  1. SISE SISE CAM
  2. 24,26
  3. 1,51
  1. ISCTR IS BANKASI (C)
  2. 6,79
  3. 9,87
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.