Aksigorta A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 3,08
 • Değişim :-0,65 %
 • Hacim TL :36.536.732
 • Hacim Adet :11.759.885
* SG: 09.08.2022 - 15:48 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • AKSIGORTA Hisse Senedi
 • XSGRT,XTUMY,XULUS,XUMAL,XUTUM : AKGRT | Yildiz Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 4 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 1.352.046.487
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 1.352.046.487
 • NAKİT DEĞERLER 1.352.046.487
 • 1.3 T.C. Merkez Bankası 966.463.093
 • 2. Bankalar 966.463.093
 • MENKUL DEĞERLER CÜZDANI 966.463.093
 • 1. Hisse Senetleri 519.507.242
 • 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 519.507.242
 • ALACAKLAR 519.507.242
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 516.992.828
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 516.992.828
 • Sigortalılar 516.992.828
 • 1. Alıcılar 2.514.414
 • Acenteler 2.514.414
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 2.514.414
 • 3.1.2 Yurtdışı Bankalar 526.616.819
 • 4. Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 526.616.819
 • Zrn. Deprem Sgrt. Pr. Borç. Acen. 526.616.819
 • 3.2 Diğer Mali Kuruluşlar 527.911.415
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 527.911.415
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 527.911.415
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) -7.785.096
 • IV. PARA PİYASALARI -7.785.096
 • Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar -7.785.096
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 30.954
 • 4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 30.954
 • Alacaklar Reeskont Karşılığı(-) 30.954
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 101.471.349
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 101.471.349
 • VI. KREDİLER 101.471.349
 • 6.1 Kısa Vadeli -95.011.803
 • E. Stoklar -95.011.803
 • İŞTİRAKLER -95.011.803
 • 1. İlk Madde ve Malzeme 124.226
 • 6.2 Orta ve Uzun Vadeli 124.226
 • İştirakler 124.226
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 124.226
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 124.226
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 124.226
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 16.815.829
 • Devam Eden Yatırımlar 16.815.829
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 16.815.829
 • 1. Alıcılar 208.011.485
 • 9.1 Mali İştirakler 208.011.485
 • DİĞER AKTİFLER (Net) 208.011.485
 • 2. Alacak Senetleri 4.157.514
 • 9.2 Mali Olmayan İştirakler 4.157.514
 • A K T İ F T O P L A M I 4.157.514
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 2.627.279.602
 • BORÇLAR 2.627.279.602
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 2.627.279.602
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) 30.116.653
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 30.116.653
 • Diğer Borçlar 30.116.653
 • 16.1 Defter Değeri -30.116.653
 • 3. İştirakler -30.116.653
 • Reasürörler Payı (-) -30.116.653
 • 16.2 Birikmiş Amortismanlar ( - ) 26.277.477
 • 4. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) 26.277.477
 • Deprem Hasar Karşılığı 26.277.477
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 80.126
 • Hayat Matematik Karşılığı 80.126
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 80.126
 • 17.2 Diğer 1.598.569
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 1.598.569
 • Reasürörler Payı (-) 1.598.569
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 23.605.872
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 23.605.872
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 23.605.872
 • 1. Arazi ve Arsalar 21.412.252
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 21.412.252
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 21.412.252
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 351.395
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 351.395
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 351.395
 • 1.2 Tasarruf Mevduatı -20.770.737
 • 3. Binalar -20.770.737
 • Reasürörler Payı (-) -20.770.737
 • 1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatı 46.544.719
 • 5. Taşıt Araç ve Gereçleri 46.544.719
 • B-Serbest Karşılıklar 46.544.719
 • 1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatı 87.041.349
 • 6. Döşeme ve Demirbaşlar 87.041.349
 • Kıdem Tazminatı Karşılığı 87.041.349
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar -43.097.276
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar -43.097.276
 • Ödenmiş Sermaye -43.097.276
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 2.600.646
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 2.600.646
 • Nominal Sermaye 2.600.646
 • 2. Haklar 2.963.592
 • III. ALINAN KREDİLER 2.963.592
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 2.963.592
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 9.702.374
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 9.702.374
 • Kanuni Yedek Akçeler 9.702.374
 • 3.2 Alınan Diğer Krediler 85.488.162
 • 4. Diğ. Maddi Olmayan Dur. Var. 85.488.162
 • Olağanüstü Hasar Karşılığı 85.488.162
 • 3.2.1 Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan 2.712.767.764
 • 5. Verilen Avanslar 2.712.767.764
 • İhtiyari Yedek Akçeler 2.712.767.764
 • B. Ticari Borçlar 308.244.281
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 308.244.281
 • P A S İ F T O P L A M I 308.244.281
 • 1. Satıcılar 308.244.281
 • TEKNİK GELİRLER 308.244.281
 • X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) 308.244.281
 • 1. Ortaklara Borçlar 184.121
 • 11.3 Repo İşlemlerinin 184.121
 • Muallak Hasarlar Karşılığı 184.121
 • 11.4 Diğer 1.143
 • 2. İştiraklere Borçlar 1.143
 • Hayat Matematik Karşılığı 1.143
 • 12.3 Vergi Karşılığı 182.978
 • 6. Ert. ve Taksite Bağ. Devlet Alacak. 182.978
 • Ayrılan Teknik Karş. Reasürörler Payı 182.978
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 76.722.322
 • 8. Borç Reeskontu (-) 76.722.322
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 76.722.322
 • D. Alınan Sipariş Avansları 1.464.403.244
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 1.464.403.244
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 1.464.403.244
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 883.931.028
 • Hayat Muallak Karşılığında Reasürörler Payı 883.931.028
 • XIV. AZINLIK HAKLARI 883.931.028
 • 1. Vergi Karşılıkları 476.121
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 476.121
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 476.121
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 579.989.028
 • Diğer Gelirler 579.989.028
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 579.989.028
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 7.067
 • A. Finansal Borçlar 7.067
 • TEKNİK GİDERLER (-) 7.067
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 40.735.458
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 40.735.458
 • Ödenen Tazminatlar (-) 40.735.458
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 30.129.723
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 30.129.723
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 30.129.723
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 1.879.776
 • B. Ticari Borçlar 1.879.776
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 1.879.776
 • 15.3 Kâr Yedekleri 4.977
 • 2. Borç Senetleri 4.977
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 4.977
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 40.115.659
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 40.115.659
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 40.115.659
 • 15.3.2 Statü Yedekleri -31.394.677
 • 4. Diğer Ticari Borçlar -31.394.677
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) -31.394.677
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 36.798.073
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 36.798.073
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 36.798.073
 • 1. Ortaklara Borçlar 78.231.263
 • 15.4 Kâr veya Zarar 78.231.263
 • Diğer Giderler (-) 78.231.263
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 2.005.318.762
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 2.005.318.762
 • GENEL GİDERLER (-) 2.005.318.762
 • 1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 72.173.503
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 72.173.503
 • Karşılıklar (-) 72.173.503
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 1.609.127
 • Faiz Gelirleri 1.609.127
 • III. ÖZ SERMAYE 1.609.127
 • 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 70.564.376
 • D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 70.564.376
 • Kambiyo Karları 70.564.376
 • 1.3.1 T.C. Merkez Bankası'ndan 6.172.934
 • 2. İştiraklerdeki Değer Artışı 6.172.934
 • Diğer Gelirler 6.172.934
 • 1. Yasal Yedekler 78.346.437
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 78.346.437
 • Satış Zararları (-) 78.346.437
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 306.000.000
 • 2. Statü Yedekleri 306.000.000
 • Kambiyo Zararları (-) 306.000.000
 • 1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 306.000.000
 • 3. Özel Yedekler 306.000.000
 • Karşılıklar (-) 306.000.000
 • F. Net Dönem Karı 95.377.201
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 95.377.201
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 95.377.201
 • 2.1.2 Tasarruf Mevduatına 95.377.201
 • H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 95.377.201
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 14.388.214
 • P A S İ F T O P L A M I 14.388.214
 • 1. Yurtiçi Satışlar 62
 • 2.1.7 Kıymetli Maden Depo Hesaplarına 62
 • 2. Yurtdışı Satışlar 26.666
 • 2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) 26.666
 • 2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları) 14.375.956
 • 3. Diğer Satışlar 14.375.956
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na -1.447
 • B. Satışlardan İndirimler (-) -1.447
 • 2. Satış İskontoları (-) 91.064.579
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 91.064.579
 • 2.3.4 Diğer Kuruluşlara -4.714.112
 • 3. Diğer İndirimler (-) -4.714.112
 • 2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) 126.986.683
 • C. Net Satışlar 126.986.683
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) 629.102.565
 • D. Satışların Maliyeti (-) 629.102.565
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 2.712.767.764
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 2.712.767.764
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 1.472.449.380
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 1.472.449.380
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 1.282.546.312
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 1.282.546.312
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) 1.557.285.083
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden 1.557.285.083
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -274.262.650
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -274.262.650
 • 4.1.3 Diğer -476.121
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -476.121
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 174.547.280
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 174.547.280
 • 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri 3.821.688
 • 4.2.1 Nakdi Kredilere Verilen 3.821.688
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri -1.258.164.832
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen -1.258.164.832
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri -842.202.661
 • 4.2.3 Diğer -842.202.661
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. -738.834.031
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ -738.834.031
 • 5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden -103.368.630
 • G. Diğ.Faal. Gider.veZararlar (-) -103.368.630
 • 5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden -361
 • H. Finansman Giderleri (-) -361
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -10.858.460
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -10.858.460
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -354.554.216
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -354.554.216
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) 214.284.548
 • FAALİYET KARI (ZARARI) 214.284.548
 • I. Olağanüstü Gelirler ve Karlar 146.972
 • VII. YATIRIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLERDEN KÂR / (ZARAR) 146.972
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 6
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 6
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 6
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 6
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 140.972
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 140.972
 • DÖNEM KARI (ZARARI) -334.325
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) -334.325
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) -251.786
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) -251.786
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) -469.621
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) -469.621
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 217.835
 • 18.1.1 Olağanüstü Gelirler -82.539
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. DOGUB DOGUSAN
  2. 4,84
  3. 10,00
  1. KRTEK KARSU TEKSTIL
  2. 22,00
  3. 10,00
  1. NTGAZ NATURELGAZ
  2. 13,98
  3. 9,99
  1. OBASE OBASE BILGISAYAR
  2. 16,89
  3. 9,96
  1. ALKA ALKIM KAGIT
  2. 47,24
  3. 9,96

Azalan

  1. ASUZU ANADOLU ISUZU
  2. 240,60
  3. -9,99
  1. SNGYO SINPAS GMYO
  2. 3,65
  3. -9,88
  1. BRKO BIRKO MENSUCAT
  2. 1,61
  3. -9,55
  1. KZBGY KIZILBUK GYO
  2. 36,44
  3. -8,76
  1. AKSUE AKSU ENERJI
  2. 29,48
  3. -8,28

TL

  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 3,46
  3. 0,58
  1. ISCTR IS BANKASI (C)
  2. 6,01
  3. -5,50
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 5,21
  3. 0,19
  1. MOBTL MOBILTEL ILETISIM
  2. 1,98
  3. 5,32
  1. TRKCM TRAKYA CAM
  2. 4,79
  3. -0,21

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI
  2. 58,35
  3. -0,68
  1. ISCTR IS BANKASI (C)
  2. 6,01
  3. -5,50
  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 3,46
  3. 0,58
  1. TUPRS TUPRAS
  2. 279,90
  3. 2,34
  1. SASA SASA POLYESTER
  2. 50,70
  3. -2,50
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.