ZORLU ENERJI

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 5,38
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :1.507.132.994
 • Hacim Adet :273.685.327
* SG: 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • ZORLU ENERJI Hisse Senedi
 • XELKT,XSBUR,XU050,XU100,XUHIZ,XULUS,XUTUM,XYUZO : ZOREN | Yildiz Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 2.163.236.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 2.163.236.000
 • NAKİT DEĞERLER 2.163.236.000
 • 1.1 Kasa 263.063.000
 • A. Hazır Değerler 263.063.000
 • Kasa 263.063.000
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 5.596.000
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 5.596.000
 • Sigortalılar 5.596.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 411.340.000
 • Acenteler 411.340.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 411.340.000
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 1.103.651.000
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 1.103.651.000
 • İkrazlar 1.103.651.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 14.686.000
 • E. Stoklar 14.686.000
 • İŞTİRAKLER 14.686.000
 • 6. Diğer Stoklar 254.039.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 254.039.000
 • Menkuller 254.039.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 2.105.562.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 2.105.562.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 2.105.562.000
 • 8.1.3 Diğer 57.674.000
 • F. Diğer Dönen Varlıklar 57.674.000
 • Gayrimenkuller 57.674.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 8.005.290.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 8.005.290.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 8.005.290.000
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 754.598.000
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 754.598.000
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 754.598.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 246.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 246.000
 • Reasürörler Payı (-) 246.000
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 232.542.000
 • 15.3 Diğer 232.542.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 232.542.000
 • 16.1 Defter Değeri 19.571.000
 • 3. İştirakler 19.571.000
 • Reasürörler Payı (-) 19.571.000
 • AKTİF TOPLAMI 4.953.024.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 4.953.024.000
 • Reasürörler Payı (-) 4.953.024.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 1.628.591.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.628.591.000
 • Ödenmiş Sermaye 1.628.591.000
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 344.272.000
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 344.272.000
 • Nominal Sermaye 344.272.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 126.862.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 126.862.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 126.862.000
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 61.294.000
 • F. Diğer Duran Varlıklar 61.294.000
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 61.294.000
 • A K T İ F T O P L A M I 10.168.526.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 10.168.526.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 10.168.526.000
 • 4.1 Bonolar 3.711.100.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 3.711.100.000
 • Maliyet Artış Fonu 3.711.100.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 2.341.589.000
 • A. Finansal Borçlar 2.341.589.000
 • Özel Fonlar 2.341.589.000
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 7.846.000
 • Net Dönem Karı 7.846.000
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 7.846.000
 • B. Ticari Borçlar 846.257.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 846.257.000
 • P A S İ F T O P L A M I 846.257.000
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 292.175.000
 • 2. Borç Senetleri 292.175.000
 • Alınan Primler 292.175.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 6.143.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 6.143.000
 • XII. KARŞILIKLAR 6.143.000
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 7.248.000
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 7.248.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 7.248.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 168.054.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 168.054.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 168.054.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 3.711.100.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 3.711.100.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 3.711.100.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 4.674.864.000
 • Diğer Gelirler 4.674.864.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 4.674.864.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 3.807.639.000
 • A. Finansal Borçlar 3.807.639.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 3.807.639.000
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 31.698.000
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 31.698.000
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 31.698.000
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 508.289.000
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 508.289.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 508.289.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 13.534.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 13.534.000
 • GENEL GİDERLER (-) 13.534.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 284.675.000
 • PASİF TOPLAMI 284.675.000
 • Personel Giderleri (-) 284.675.000
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 29.029.000
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 29.029.000
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 29.029.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 1.782.562.000
 • Faiz Gelirleri 1.782.562.000
 • III. ÖZ SERMAYE 1.782.562.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 1.783.802.000
 • A. Sermaye 1.783.802.000
 • Kar Payı Gelirleri 1.783.802.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 2.000.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 2.000.000.000
 • Satış Karları 2.000.000.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 102.575.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 102.575.000
 • MALİ GİDERLER (-) 102.575.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -166.826.000
 • 5. Maliyet Artış Fonu -166.826.000
 • Diğer Giderler (-) -166.826.000
 • F. Net Dönem Karı 166.826.000
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 166.826.000
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 166.826.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 7.897.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 7.897.000
 • 2. ........... Yılı Zararı -1.240.000
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına -1.240.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 10.168.526.000
 • P A S İ F T O P L A M I 10.168.526.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 2.605.720.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 2.605.720.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -1.970.064.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -1.970.064.000
 • 2. Satış İskontoları (-) 635.656.000
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 635.656.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 635.656.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 635.656.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -115.359.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -115.359.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -73.593.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -73.593.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -188.952.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -188.952.000
 • 4.1.3 Diğer 446.704.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 446.704.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 118.962.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 118.962.000
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -90.367.000
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -90.367.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 28.595.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 28.595.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 28.595.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 28.595.000
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -160.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 28.755.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. OLMK MONDI OLMUKSAN KAGIT VE AMBALAJ
  2. 14,23
  3. 9,97
  1. EGCEY EGELI&CO ENERJI YATIRIM
  2. 2,04
  3. 9,68
  1. EGCYH EGELI&CO YATIRIM HOLDING
  2. 1,27
  3. 9,48
  1. SERVE KUVVA GIDA
  2. 39,38
  3. 9,39
  1. RHEAG ICU GIRISIM
  2. 6,82
  3. 7,40

Azalan

  1. ITTFH LORAS HOLDING
  2. 3,63
  3. -2,94
  1. ARMDA INGRAM BILISIM
  2. 319,00
  3. -1,05
  1. BMELK PAMUKOVA ELEKTRIK
  2. 28,50
  3. -0,70
  1. USDTRF ABD HAZ BONOSU DOLAR BYF
  2. 367,90
  3. -0,22
  1. ROYAL ROYAL HALI
  2. 6,80
  3. 0,00

TL

  1. ZOREN ZORLU ENERJI
  2. 5,38
  3. 0,00
  1. EREGL EREGLI DEMIR CELIK
  2. 46,96
  3. 0,00
  1. PSGYO PASIFIK GMYO
  2. 7,12
  3. 0,00
  1. ISCTR IS BANKASI (C)
  2. 11,17
  3. 0,00
  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 11,30
  3. 0,00

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI
  2. 280,25
  3. 0,00
  1. EREGL EREGLI DEMIR CELIK
  2. 46,96
  3. 0,00
  1. MIATK MIA TEKNOLOJI
  2. 79,00
  3. 0,00
  1. REEDR REEDER TEKNOLOJI
  2. 69,90
  3. 0,00
  1. SASA SASA POLYESTER
  2. 39,98
  3. 0,00
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.