Yeşil Yapı Endustrisi A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 1,20
 • Değişim :3,45 %
 • Hacim TL :20.748.990
 • Hacim Adet :17.337.690
* SG: 19.08.2022 - 18:09 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • YESIL YAPI Hisse Senedi
 • XIKIU,XINSA,XSIST,XUHIZ,XUTUM : YYAPI | Ana Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 213.517.979
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 213.517.979
 • NAKİT DEĞERLER 213.517.979
 • 1.1 Kasa 2.518.803
 • A. Hazır Değerler 2.518.803
 • Kasa 2.518.803
 • B. Menkul Kıymetler 8.245.699
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 8.245.699
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 8.245.699
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 22.844.033
 • Acenteler 22.844.033
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 22.844.033
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 80.398.104
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 80.398.104
 • İkrazlar 80.398.104
 • 6.1 Kısa Vadeli 48.613.000
 • E. Stoklar 48.613.000
 • İŞTİRAKLER 48.613.000
 • 6. Diğer Stoklar 50.898.340
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 50.898.340
 • Menkuller 50.898.340
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 213.517.979
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 213.517.979
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 213.517.979
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 325.866.280
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 325.866.280
 • II. DURAN VARLIKLAR 325.866.280
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 12.366
 • Devam Eden Yatırımlar 12.366
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 12.366
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 501.240
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 501.240
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 501.240
 • 15.2 Menkul Değerlerin 3.187.568
 • C. Finansal Duran Varlıklar 3.187.568
 • Reasürörler Payı (-) 3.187.568
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 143.146.671
 • 15.3 Diğer 143.146.671
 • Muallak Hasar Karşılığı 143.146.671
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 88.721.999
 • Hayat Matematik Karşılığı 88.721.999
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 88.721.999
 • AKTİF TOPLAMI 5.881.332
 • D. Maddi Duran Varlıklar 5.881.332
 • Reasürörler Payı (-) 5.881.332
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 69.748.977
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 69.748.977
 • Ödenmiş Sermaye 69.748.977
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 35.865.873
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 35.865.873
 • Nominal Sermaye 35.865.873
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 449.617
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 449.617
 • Kanuni Yedek Akçeler 449.617
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 14.216.510
 • F. Diğer Duran Varlıklar 14.216.510
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 14.216.510
 • A K T İ F T O P L A M I 539.384.259
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 539.384.259
 • Yeniden Değerleme Fonu 539.384.259
 • 4.1 Bonolar 161.709.696
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 161.709.696
 • Maliyet Artış Fonu 161.709.696
 • B. Ticari Borçlar 25.837.826
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 25.837.826
 • P A S İ F T O P L A M I 25.837.826
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 51.125.435
 • 2. Borç Senetleri 51.125.435
 • Alınan Primler 51.125.435
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 406.891
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 406.891
 • Diğer Teknik Karşılıklar 406.891
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 81.189.686
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 81.189.686
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 81.189.686
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 161.709.696
 • 8. Borç Reeskontu (-) 161.709.696
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 161.709.696
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 4.115.103
 • Diğer Gelirler 4.115.103
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 4.115.103
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 1.685.649
 • B. Ticari Borçlar 1.685.649
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 1.685.649
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 9.364
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 9.364
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 9.364
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 800.415
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 800.415
 • GENEL GİDERLER (-) 800.415
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 1.619.675
 • PASİF TOPLAMI 1.619.675
 • Personel Giderleri (-) 1.619.675
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 373.559.460
 • Faiz Gelirleri 373.559.460
 • III. ÖZ SERMAYE 373.559.460
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 372.167.790
 • A. Sermaye 372.167.790
 • Kar Payı Gelirleri 372.167.790
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 232.707.815
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 232.707.815
 • Satış Karları 232.707.815
 • 1.1.4 Kaynak Kullanım Destekleme Fonundan Alınan Primler -50.804
 • C. Emisyon Primi -50.804
 • Kira Gelirleri -50.804
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 290.571.261
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 290.571.261
 • 2. ........... Yılı Zararı 1.391.670
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 1.391.670
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 539.384.259
 • P A S İ F T O P L A M I 539.384.259
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 86.066.087
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 86.066.087
 • 1. Satıştan İadeler (-) -75.981.896
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -75.981.896
 • 2. Satış İskontoları (-) 10.084.191
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 10.084.191
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 10.084.191
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 10.084.191
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -118.718
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -118.718
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -1.397.404
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -1.397.404
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -1.516.122
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -1.516.122
 • 4.1.3 Diğer 8.568.069
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 8.568.069
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 2.303.115
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 2.303.115
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -225.838
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -225.838
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 2.528.953
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 2.528.953
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 2.528.953
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 2.528.953
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 889.088
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 1.639.865
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL
  2. 13,31
  3. 10,00
  1. SAYAS SAY YENILENEBILIR ENERJI
  2. 50,60
  3. 10,00
  1. SEYKM SEYITLER KIMYA
  2. 9,25
  3. 9,99
  1. OYLUM OYLUM SINAI YATIRIMLAR
  2. 4,08
  3. 9,97
  1. EKIZ EKIZ KIMYA
  2. 10,28
  3. 9,95

Azalan

  1. GZNMI GEZINOMI SEYAHAT
  2. 41,28
  3. -9,99
  1. ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS
  2. 31,26
  3. -9,97
  1. DENGE DENGE HOLDING
  2. 2,23
  3. -8,23
  1. DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK
  2. 32,16
  3. -6,73
  1. LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK
  2. 17,26
  3. -6,25

TL

  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 3,66
  3. 0,55
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 5,67
  3. -4,06
  1. PETKM PETKIM
  2. 11,60
  3. 4,88
  1. ALBRK ALBARAKA TURK
  2. 2,02
  3. 3,06
  1. DOHOL DOGAN HOLDING
  2. 4,96
  3. 4,64

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI
  2. 68,50
  3. -1,65
  1. PETKM PETKIM
  2. 11,60
  3. 4,88
  1. SISE SISE CAM
  2. 25,72
  3. 0,86
  1. EREGL EREGLI DEMIR CELIK
  2. 29,72
  3. 0,81
  1. TUPRS TUPRAS
  2. 326,90
  3. -0,64
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.