Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 5,24
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :1.885.328.995
 • Hacim Adet :361.588.277
* SG: 09.08.2022 - 18:09 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • YAPI VE KREDI BANK. Hisse Senedi
 • XBANK,XBN10,XKURY,XU030,XU050,XU100,XULUS,XUMAL,XUTUM : YKBNK | Yildiz Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 4 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 41.973.579
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 42.451.970
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 41.973.579
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 42.451.970
 • NAKİT DEĞERLER 41.973.579
 • NAKİT DEĞERLER 42.451.970
 • B. Menkul Kıymetler 4.118.198
 • B. Menkul Kıymetler 4.230.080
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 4.118.198
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 4.230.080
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 4.118.198
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 4.230.080
 • 1. Hisse Senetleri 56.980
 • 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 56.980
 • ALACAKLAR 56.980
 • 2.2 Hisse Senetleri 38.442
 • 2.2 Hisse Senetleri 56.980
 • 5. Menkul Kıy. Değ. Düş. Karş.(-) 38.442
 • 5. Menkul Kıy. Değ. Düş. Karş.(-) 56.980
 • Reeskont Karşılığı (-) 38.442
 • Reeskont Karşılığı (-) 56.980
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 7.141
 • Acenteler 7.141
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 7.141
 • 1. Alıcılar 2.720.627
 • 1. Alıcılar 4.837.212
 • Acenteler 2.720.627
 • Acenteler 4.837.212
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 2.720.627
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 4.837.212
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 816.887
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 817.005
 • IV. PARA PİYASALARI 816.887
 • IV. PARA PİYASALARI 817.005
 • Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 816.887
 • Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 817.005
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 812.790
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 812.790
 • İkrazlar 812.790
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 4.097
 • 4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 4.097
 • Doğal Afet Sigorta. Kurumu C/H 4.097
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 118
 • 4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 118
 • Alacaklar Reeskont Karşılığı(-) 118
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 24.307.660
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 24.496.524
 • Diğer Alacaklar 24.307.660
 • Diğer Alacaklar 24.496.524
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 24.307.660
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 24.496.524
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 104.078
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 157.807
 • 5.1 Hisse Senetleri 104.078
 • 5.1 Hisse Senetleri 157.807
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 104.078
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 157.807
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 1.813.609
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 1.851.067
 • 5.2 Diğer Menkul Değerler 1.813.609
 • 5.2 Diğer Menkul Değerler 1.851.067
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar 1.813.609
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar 1.851.067
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 194.960.443
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 201.998.787
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 194.960.443
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 201.998.787
 • VI. KREDİLER 194.960.443
 • VI. KREDİLER 201.998.787
 • 6.1 Kısa Vadeli 192.882.576
 • 6.1 Kısa Vadeli 199.874.067
 • E. Stoklar 192.882.576
 • E. Stoklar 199.874.067
 • İŞTİRAKLER 192.882.576
 • İŞTİRAKLER 199.874.067
 • 2. Yarı Mamüller 9.024.397
 • 2. Yarı Mamüller 9.163.584
 • 6.3 Takipteki Krediler 9.024.397
 • 6.3 Takipteki Krediler 9.163.584
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 9.024.397
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 9.163.584
 • 3. Ara Mamüller -7.038.864
 • 3. Ara Mamüller -6.946.530
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) -7.038.864
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) -6.946.530
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) -7.038.864
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) -6.946.530
 • 4. Mamüller 3.843.167
 • SABİT DEĞERLER 3.843.167
 • VII. FAKTORİNG ALACAKLARI 3.843.167
 • 5. Emtia 13.030.911
 • 5. Emtia 14.197.066
 • Menkuller 13.030.911
 • Menkuller 14.197.066
 • VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net) 13.030.911
 • VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net) 14.197.066
 • 6. Diğer Stoklar 13.030.911
 • 6. Diğer Stoklar 13.346.581
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 13.030.911
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 13.346.581
 • Menkuller 13.030.911
 • Menkuller 13.346.581
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 850.485
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 850.485
 • II. DURAN VARLIKLAR 850.485
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 533.887
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 776.528
 • Devam Eden Yatırımlar 533.887
 • Devam Eden Yatırımlar 776.528
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 533.887
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 776.528
 • 1. Alıcılar 529.384
 • 9.1 Mali İştirakler 529.384
 • DİĞER AKTİFLER (Net) 529.384
 • 2. Alacak Senetleri 4.503
 • 9.2 Mali Olmayan İştirakler 4.503
 • A K T İ F T O P L A M I 4.503
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 7.300
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 4.807.364
 • BORÇLAR 7.300
 • BORÇLAR 4.807.364
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 7.300
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 4.807.364
 • 10.1 Mali Ortaklıklar 4.800.064
 • 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 4.800.064
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 4.800.064
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 7.300
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 7.300
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 7.300
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 18.386
 • Borç Reeskontu (-) 18.386
 • XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) 18.386
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 10.311.724
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 10.311.724
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 10.311.724
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 12.186.814
 • 12.1 Finansal Kiralama Alacakları 12.186.814
 • Zrn. Deprem Sgrt. Kom. Al. Acen. 12.186.814
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) -1.875.090
 • 2. İştiraklerden Alacaklar -1.875.090
 • Diğer Borçlar -1.875.090
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 2.572.976
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 2.611.849
 • Muallak Hasar Karşılığı 2.572.976
 • Muallak Hasar Karşılığı 2.611.849
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 2.572.976
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 2.611.849
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 1.626.850
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 1.682.226
 • Hayat Matematik Karşılığı 1.626.850
 • Hayat Matematik Karşılığı 1.682.226
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 1.626.850
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 1.682.226
 • 17.1 Şerefiye 979.493
 • 6. Bağlı Ortaklıklar 979.493
 • Hayat Matematik Karşılığı 979.493
 • 17.2 Diğer 647.357
 • 17.2 Diğer 702.733
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 647.357
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 702.733
 • Reasürörler Payı (-) 647.357
 • Reasürörler Payı (-) 702.733
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 4.432.138
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 5.751.749
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 4.432.138
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 5.751.749
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 4.432.138
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 5.751.749
 • AKTİF TOPLAMI 297.810.320
 • AKTİF TOPLAMI 320.066.118
 • D. Maddi Duran Varlıklar 297.810.320
 • D. Maddi Duran Varlıklar 320.066.118
 • Reasürörler Payı (-) 297.810.320
 • Reasürörler Payı (-) 320.066.118
 • 1. Arazi ve Arsalar 169.347.217
 • 1. Arazi ve Arsalar 173.383.633
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 169.347.217
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 173.383.633
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 169.347.217
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 173.383.633
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 23.948.970
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 26.101.378
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 23.948.970
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 26.101.378
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 23.948.970
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 26.101.378
 • 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 12.800.151
 • 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 16.056.140
 • DİĞER PASİFLER 12.800.151
 • DİĞER PASİFLER 16.056.140
 • II. PARA PİYASALARI 12.800.151
 • II. PARA PİYASALARI 16.056.140
 • 10. Verilen Sipariş Avansları 3.703.931
 • 2.1 Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar 3.703.931
 • ÖZKAYNAKLAR 3.703.931
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 81.644
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 2.925.828
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 81.644
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.925.828
 • Ödenmiş Sermaye 81.644
 • Ödenmiş Sermaye 2.925.828
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 9.014.576
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 9.426.381
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 9.014.576
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 9.426.381
 • Nominal Sermaye 9.014.576
 • Nominal Sermaye 9.426.381
 • 2. Haklar 39.130.059
 • 2. Haklar 42.350.053
 • III. ALINAN KREDİLER 39.130.059
 • III. ALINAN KREDİLER 42.350.053
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 39.130.059
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 42.350.053
 • A K T İ F T O P L A M I 12.492.842
 • A K T İ F T O P L A M I 23.277.871
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 12.492.842
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 23.277.871
 • Yeniden Değerleme Fonu 12.492.842
 • Yeniden Değerleme Fonu 23.277.871
 • 4.1 Bonolar 1.320.191
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 1.320.191
 • Maliyet Artış Fonu 1.320.191
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 8.278.912
 • A. Finansal Borçlar 8.278.912
 • Özel Fonlar 8.278.912
 • 1. Banka Kredileri 11.172.651
 • 1. Banka Kredileri 13.678.768
 • 4.3 Tahviller 11.172.651
 • 4.3 Tahviller 13.678.768
 • Zarar (-) 11.172.651
 • Zarar (-) 13.678.768
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 12.154.312
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 12.754.229
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 12.154.312
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 12.754.229
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 12.154.312
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 12.754.229
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 1.780.635
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 1.941.826
 • KAR 1.780.635
 • KAR 1.941.826
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 1.780.635
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 1.941.826
 • 1. Satıcılar 131
 • TEKNİK GELİRLER 131
 • X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) 131
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 139
 • 2. Borç Senetleri 139
 • Alınan Primler 139
 • 10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) -8
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar -8
 • Alınan Komisyonlar -8
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 5.316.705
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 5.482.503
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 5.316.705
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 5.482.503
 • XII. KARŞILIKLAR 5.316.705
 • XII. KARŞILIKLAR 5.482.503
 • 12.1 Genel Karşılıklar 3.332.694
 • 12.1 Genel Karşılıklar 3.410.805
 • 4. Ödenecek Giderler 3.332.694
 • 4. Ödenecek Giderler 3.410.805
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 3.332.694
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 3.410.805
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 564.141
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 584.379
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 564.141
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 584.379
 • Diğer Teknik Karşılıklar 564.141
 • Diğer Teknik Karşılıklar 584.379
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 1.419.870
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 1.487.319
 • 8. Borç Reeskontu (-) 1.419.870
 • 8. Borç Reeskontu (-) 1.487.319
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 1.419.870
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 1.487.319
 • D. Alınan Sipariş Avansları 9.718.804
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 9.718.804
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 9.718.804
 • 1. Vergi Karşılıkları 30.097.927
 • 1. Vergi Karşılıkları 30.101.826
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 30.097.927
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 30.101.826
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 30.097.927
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 30.101.826
 • 15.1 Ödenmiş Sermaye 4.347.051
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 4.347.051
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Reasürörler Payı 4.347.051
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 2.803.181
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 5.591.179
 • Diğer Gelirler 2.803.181
 • Diğer Gelirler 5.591.179
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 2.803.181
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 5.591.179
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 543.881
 • A. Finansal Borçlar 543.881
 • TEKNİK GİDERLER (-) 543.881
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu -384.916
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu 2.150.005
 • 2. Çıkarılmış Tahviller -384.916
 • 2. Çıkarılmış Tahviller 2.150.005
 • Ödenen Komisyonlar (-) -384.916
 • Ödenen Komisyonlar (-) 2.150.005
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 1.360.019
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 1.381.028
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 1.360.019
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 1.381.028
 • Ödenen Tazminatlar (-) 1.360.019
 • Ödenen Tazminatlar (-) 1.381.028
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 1.139.596
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 1.145.778
 • B. Ticari Borçlar 1.139.596
 • B. Ticari Borçlar 1.145.778
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 1.139.596
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 1.145.778
 • 15.3 Kâr Yedekleri 16.545.616
 • 15.3 Kâr Yedekleri 17.697.018
 • 2. Borç Senetleri 16.545.616
 • 2. Borç Senetleri 17.697.018
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 16.545.616
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 17.697.018
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 869.410
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 869.410
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 869.410
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 15.675.023
 • 5. Borç Reeskontu (-) 15.675.023
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 15.675.023
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 1.183
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 1.152.585
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 1.183
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 1.152.585
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 1.183
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 1.152.585
 • 1. Ortaklara Borçlar 3.614.081
 • 1. Ortaklara Borçlar 5.254.035
 • 15.4 Kâr veya Zarar 3.614.081
 • 15.4 Kâr veya Zarar 5.254.035
 • Diğer Giderler (-) 3.614.081
 • Diğer Giderler (-) 5.254.035
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları 1.639.954
 • 2. İştiraklere Borçlar 1.639.954
 • TEKNİK KAR/ZARAR 1.639.954
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 3.614.081
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 3.614.081
 • GENEL GİDERLER (-) 3.614.081
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 297.810.320
 • PASİF TOPLAMI 297.810.320
 • Personel Giderleri (-) 297.810.320
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 3.614.081
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 21.384.918
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 3.614.081
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 21.384.918
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 3.614.081
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 21.384.918
 • 1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) 17.527.173
 • 6. Borç Reeskontu (-) 17.527.173
 • Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-) 17.527.173
 • 1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler 541
 • Amortisman Giderleri (-) 541
 • D. Alınan Sipariş Avansları 541
 • 1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 320.066.118
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 320.066.118
 • Karşılıklar (-) 320.066.118
 • 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 22.985.702
 • 1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 22.985.702
 • Diğer Giderler (-) 22.985.702
 • 1.1.2 YP Kredilerden Alınan Faizler 18.020.957
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 18.020.957
 • MALİ GELİRLER 18.020.957
 • 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 233.964
 • D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 233.964
 • Kambiyo Karları 233.964
 • 1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı 188.276
 • 1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 188.276
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Gelirleri 188.276
 • 1.3.3 Yurtdışı Bankalardan 233.964
 • E. Yedekler 233.964
 • Faiz Giderleri (-) 233.964
 • 1. Yasal Yedekler 23.344
 • 1. Yasal Yedekler 330.887
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 23.344
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 330.887
 • Satış Zararları (-) 23.344
 • Satış Zararları (-) 330.887
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 3.411.063
 • 2. Statü Yedekleri 3.411.063
 • Kambiyo Zararları (-) 3.411.063
 • 1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 3.405
 • 3. Özel Yedekler 3.405
 • Karşılıklar (-) 3.405
 • 1.5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 2.438.979
 • 4. Olağanüstü Yedek 2.438.979
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Giderleri 2.438.979
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 23.368
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 968.679
 • 5. Maliyet Artış Fonu 23.368
 • 5. Maliyet Artış Fonu 968.679
 • Diğer Giderler (-) 23.368
 • Diğer Giderler (-) 968.679
 • 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 1.098
 • 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 3.436.507
 • 6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 1.098
 • 6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 3.436.507
 • DÖNEM KAR/ZARARI 1.098
 • DÖNEM KAR/ZARARI 3.436.507
 • F. Net Dönem Karı -12.173.817
 • F. Net Dönem Karı 3.405
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -12.173.817
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 3.405
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) -12.173.817
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 3.405
 • 2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) -9.626.984
 • 2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) 2.446.401
 • G. Dönem Zararı (-) -9.626.984
 • G. Dönem Zararı (-) 2.446.401
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI -9.626.984
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 2.446.401
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 986.701
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 986.701
 • 2.1.2 Tasarruf Mevduatına 278.893
 • H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 278.893
 • 1. ........... Yılı Zararı -13.250.685
 • 2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına -13.250.685
 • 2. ........... Yılı Zararı -9.638.329
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına -9.638.329
 • 2. Yurtdışı Satışlar -447.530
 • 2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) -447.530
 • 2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -1.321.006
 • 3. Diğer Satışlar -1.321.006
 • 2. Satış İskontoları (-) -824.556
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara -824.556
 • 2.3.4 Diğer Kuruluşlara -1.498.314
 • 3. Diğer İndirimler (-) -1.498.314
 • 2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -723.477
 • C. Net Satışlar -723.477
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) -54.820
 • D. Satışların Maliyeti (-) -54.820
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 9.211.101
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 9.211.101
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 3.136.135
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 3.136.135
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -1.232.656
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 4.062.916
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -1.232.656
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 4.062.916
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -56.830
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -56.830
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 554.898
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 9.735.017
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 554.898
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 9.735.017
 • 4.1.3 Diğer 3.315.309
 • 4.1.3 Diğer 3.508.018
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 3.315.309
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 3.508.018
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar -926.781
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 4.250.423
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar -926.781
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 4.250.423
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri -280
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri 565.000
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen -280
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen 565.000
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri -926.501
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 3.685.423
 • 4.2.3 Diğer -926.501
 • 4.2.3 Diğer 3.685.423
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. -935.114
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. 2.273
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ -935.114
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ 2.273
 • 5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden -21.767
 • H. Finansman Giderleri (-) -21.767
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -913.347
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -812.513
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -913.347
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -812.513
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 10.726
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 53.274
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 10.726
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 53.274
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) 425.521
 • FAALİYET KARI (ZARARI) 425.521
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar -512.878
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 1.135.753
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ -512.878
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 1.135.753
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 56.327
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 12.672.749
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 56.327
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 12.672.749
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar -3.253.793
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar 435.055
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) -3.253.793
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) 435.055
 • J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) -5.520.360
 • XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -5.520.360
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 1.143.615
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 3.898.596
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 1.143.615
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 3.898.596
 • 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 574.818
 • 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 13.691.789
 • XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR / (ZARAR) 574.818
 • XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR / (ZARAR) 13.691.789
 • 3. Diğ. Olağanüstü Gid.veZarar (-) -3.358.109
 • XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI / (ZARARI) -3.358.109
 • DÖNEM KARI (ZARARI) -5.819.966
 • DÖNEM KARI (ZARARI) 4.473.414
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) -5.819.966
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) 4.473.414
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) -859.333
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) 4.513.714
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) -859.333
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) 4.513.714
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 87.612
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 87.612
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 4.601.326
 • 18.1.1 Olağanüstü Gelirler -987.168
 • XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI 3.614.081
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. GYHOL INVEO YATIRIM HOLDING
  2. 26,94
  3. 9,96
  1. EGCEY EGELI&CO ENERJI YATIRIM
  2. 2,04
  3. 9,68
  1. EGCYH EGELI&CO YATIRIM HOLDING
  2. 1,27
  3. 9,48
  1. MEMSA MENSA
  2. 0,31
  3. 6,90
  1. OZBAL OZBAL CELIK BORU
  2. 24,82
  3. 2,22

Azalan

  1. GUSGR GUNES SIGORTA
  2. 6,14
  3. -4,81
  1. DENCM DENİZLİ CAM
  2. 6,69
  3. -3,88
  1. BMELK PAMUKOVA ELEKTRIK
  2. 28,50
  3. -0,70
  1. MAREN MARGUN ENERJI
  2. 8,37
  3. -0,48
  1. USDTRF ABD HAZ BONOSU DOLAR BYF
  2. 367,90
  3. -0,22

TL

  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 3,46
  3. 0,00
  1. ISCTR IS BANKASI (C)
  2. 5,96
  3. 0,00
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 5,24
  3. 0,00
  1. ZOREN ZORLU ENERJI
  2. 2,59
  3. 0,00
  1. MOBTL MOBILTEL ILETISIM
  2. 1,99
  3. 0,00

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI
  2. 58,60
  3. 0,00
  1. ISCTR IS BANKASI (C)
  2. 5,96
  3. 0,00
  1. SASA SASA POLYESTER
  2. 50,20
  3. 0,00
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 5,24
  3. 0,00
  1. TUPRS TUPRAS
  2. 284,70
  3. 0,00
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.