VESTEL

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 80,15
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :604.347.037
 • Hacim Adet :7.414.310
* SG: 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • VESTEL Hisse Senedi
 • XKURY,XMESY,XU050,XU100,XULUS,XUSIN,XUTUM,XYUZO : VESTL | Yildiz Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 8.352.101.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 8.352.101.000
 • NAKİT DEĞERLER 8.352.101.000
 • 1.1 Kasa 1.596.751.000
 • A. Hazır Değerler 1.596.751.000
 • Kasa 1.596.751.000
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 61.076.000
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 61.076.000
 • Sigortalılar 61.076.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 3.212.214.000
 • Acenteler 3.212.214.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 3.212.214.000
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 266.208.000
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 266.208.000
 • İkrazlar 266.208.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 3.115.324.000
 • E. Stoklar 3.115.324.000
 • İŞTİRAKLER 3.115.324.000
 • 6. Diğer Stoklar 100.528.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 100.528.000
 • Menkuller 100.528.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 8.352.101.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 8.352.101.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 8.352.101.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 4.249.322.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 4.249.322.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 4.249.322.000
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 134.319.000
 • Devam Eden Yatırımlar 134.319.000
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 134.319.000
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 1.440.111.000
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 1.440.111.000
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 1.440.111.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 43.897.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 43.897.000
 • Reasürörler Payı (-) 43.897.000
 • AKTİF TOPLAMI 1.773.738.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 1.773.738.000
 • Reasürörler Payı (-) 1.773.738.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 634.509.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 634.509.000
 • Ödenmiş Sermaye 634.509.000
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 197.793.000
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 197.793.000
 • Nominal Sermaye 197.793.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 140.287.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 140.287.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 140.287.000
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 82.461.000
 • F. Diğer Duran Varlıklar 82.461.000
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 82.461.000
 • A K T İ F T O P L A M I 12.601.423.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 12.601.423.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 12.601.423.000
 • 4.1 Bonolar 10.111.976.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 10.111.976.000
 • Maliyet Artış Fonu 10.111.976.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 3.869.045.000
 • A. Finansal Borçlar 3.869.045.000
 • Özel Fonlar 3.869.045.000
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 121.347.000
 • Net Dönem Karı 121.347.000
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 121.347.000
 • B. Ticari Borçlar 5.379.191.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 5.379.191.000
 • P A S İ F T O P L A M I 5.379.191.000
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 54.358.000
 • 2. Borç Senetleri 54.358.000
 • Alınan Primler 54.358.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 1.079.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 1.079.000
 • XII. KARŞILIKLAR 1.079.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 351.171.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 351.171.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 351.171.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 10.111.976.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 10.111.976.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 10.111.976.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 625.770.000
 • Diğer Gelirler 625.770.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 625.770.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 409.830.000
 • A. Finansal Borçlar 409.830.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 409.830.000
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 1.959.000
 • B. Ticari Borçlar 1.959.000
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 1.959.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 82.489.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 82.489.000
 • GENEL GİDERLER (-) 82.489.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 41.359.000
 • PASİF TOPLAMI 41.359.000
 • Personel Giderleri (-) 41.359.000
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 6.427.000
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 6.427.000
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 6.427.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 1.863.677.000
 • Faiz Gelirleri 1.863.677.000
 • III. ÖZ SERMAYE 1.863.677.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 1.803.117.000
 • A. Sermaye 1.803.117.000
 • Kar Payı Gelirleri 1.803.117.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 335.456.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 335.456.000
 • Satış Karları 335.456.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 688.315.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 688.315.000
 • MALİ GİDERLER (-) 688.315.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -47.375.000
 • 5. Maliyet Artış Fonu -47.375.000
 • Diğer Giderler (-) -47.375.000
 • F. Net Dönem Karı 47.375.000
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 47.375.000
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 47.375.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 46.195.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 46.195.000
 • 2. ........... Yılı Zararı 60.560.000
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 60.560.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 12.601.423.000
 • P A S İ F T O P L A M I 12.601.423.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 8.234.481.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 8.234.481.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -6.573.235.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -6.573.235.000
 • 2. Satış İskontoları (-) 1.661.246.000
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 1.661.246.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 1.661.246.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 1.661.246.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -1.008.307.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -1.008.307.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -205.658.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -205.658.000
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -132.609.000
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -132.609.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -1.346.574.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -1.346.574.000
 • 4.1.3 Diğer 314.672.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 314.672.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 32.654.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 32.654.000
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -54.209.000
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -54.209.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 86.863.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 86.863.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 86.863.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 86.863.000
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 11.689.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 75.174.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. OLMK MONDI OLMUKSAN KAGIT VE AMBALAJ
  2. 14,23
  3. 9,97
  1. EGCEY EGELI&CO ENERJI YATIRIM
  2. 2,04
  3. 9,68
  1. EGCYH EGELI&CO YATIRIM HOLDING
  2. 1,27
  3. 9,48
  1. SERVE KUVVA GIDA
  2. 39,38
  3. 9,39
  1. RHEAG ICU GIRISIM
  2. 6,82
  3. 7,40

Azalan

  1. ITTFH LORAS HOLDING
  2. 3,63
  3. -2,94
  1. ARMDA INGRAM BILISIM
  2. 319,00
  3. -1,05
  1. BMELK PAMUKOVA ELEKTRIK
  2. 28,50
  3. -0,70
  1. USDTRF ABD HAZ BONOSU DOLAR BYF
  2. 367,90
  3. -0,22
  1. ROYAL ROYAL HALI
  2. 6,80
  3. 0,00

TL

  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 11,34
  3. 0,00
  1. ODAS ODAS ELEKTRIK
  2. 10,66
  3. 0,00
  1. EREGL EREGLI DEMIR CELIK
  2. 45,94
  3. 0,00
  1. ISCTR IS BANKASI (C)
  2. 10,71
  3. 0,00
  1. ZOREN ZORLU ENERJI
  2. 5,53
  3. 0,00

LOT

  1. EREGL EREGLI DEMIR CELIK
  2. 45,94
  3. 0,00
  1. MIATK MIA TEKNOLOJI
  2. 81,05
  3. 0,00
  1. REEDR REEDER TEKNOLOJI
  2. 76,10
  3. 0,00
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI
  2. 277,75
  3. 0,00
  1. KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI
  2. 286,00
  3. 0,00
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.