Verusa Holding A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 69,50
 • Değişim :-0,36 %
 • Hacim TL :19.398.834
 • Hacim Adet :280.123
* SG: 16.08.2022 - 18:05 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • VERUSA HOLDING Hisse Senedi
 • XHARZ,XHOLD,XIKIU,XSIST,XTUMY,XUMAL,XUTUM : VERUS | Yildiz Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 247.720.009
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 247.720.009
 • NAKİT DEĞERLER 247.720.009
 • 1.1 Kasa 2.545.414
 • A. Hazır Değerler 2.545.414
 • Kasa 2.545.414
 • B. Menkul Kıymetler 217.418.007
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 217.418.007
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 217.418.007
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 10.603.294
 • Acenteler 10.603.294
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 10.603.294
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 6.740.328
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 6.740.328
 • İkrazlar 6.740.328
 • 6.1 Kısa Vadeli 4.582.021
 • E. Stoklar 4.582.021
 • İŞTİRAKLER 4.582.021
 • 6. Diğer Stoklar 5.830.945
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 5.830.945
 • Menkuller 5.830.945
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 247.720.009
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 247.720.009
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 247.720.009
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 78.318.801
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 78.318.801
 • II. DURAN VARLIKLAR 78.318.801
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 2.066.270
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 2.066.270
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 2.066.270
 • 15.2 Menkul Değerlerin 13.355.558
 • C. Finansal Duran Varlıklar 13.355.558
 • Reasürörler Payı (-) 13.355.558
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 6.566.915
 • 15.3 Diğer 6.566.915
 • Muallak Hasar Karşılığı 6.566.915
 • AKTİF TOPLAMI 43.025.714
 • D. Maddi Duran Varlıklar 43.025.714
 • Reasürörler Payı (-) 43.025.714
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 7.364.655
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.364.655
 • Ödenmiş Sermaye 7.364.655
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 2.332.739
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 2.332.739
 • Kanuni Yedek Akçeler 2.332.739
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 3.606.950
 • F. Diğer Duran Varlıklar 3.606.950
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 3.606.950
 • A K T İ F T O P L A M I 326.038.810
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 326.038.810
 • Yeniden Değerleme Fonu 326.038.810
 • 4.1 Bonolar 53.539.533
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 53.539.533
 • Maliyet Artış Fonu 53.539.533
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 19.658.645
 • A. Finansal Borçlar 19.658.645
 • Özel Fonlar 19.658.645
 • B. Ticari Borçlar 13.508.175
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 13.508.175
 • P A S İ F T O P L A M I 13.508.175
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 17.073.984
 • 2. Borç Senetleri 17.073.984
 • Alınan Primler 17.073.984
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 266.961
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 266.961
 • Diğer Teknik Karşılıklar 266.961
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 2.512.980
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 2.512.980
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 2.512.980
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 53.539.533
 • 8. Borç Reeskontu (-) 53.539.533
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 53.539.533
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 23.808.451
 • Diğer Gelirler 23.808.451
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 23.808.451
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 19.115.164
 • A. Finansal Borçlar 19.115.164
 • TEKNİK GİDERLER (-) 19.115.164
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 38.083
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 38.083
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 38.083
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 816.789
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 816.789
 • GENEL GİDERLER (-) 816.789
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 3.838.415
 • PASİF TOPLAMI 3.838.415
 • Personel Giderleri (-) 3.838.415
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 248.690.826
 • Faiz Gelirleri 248.690.826
 • III. ÖZ SERMAYE 248.690.826
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 189.494.390
 • A. Sermaye 189.494.390
 • Kar Payı Gelirleri 189.494.390
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 70.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 70.000.000
 • Satış Karları 70.000.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -4.597.090
 • 5. Maliyet Artış Fonu -4.597.090
 • Diğer Giderler (-) -4.597.090
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 3.202.753
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 3.202.753
 • 2. ........... Yılı Zararı 59.196.436
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 59.196.436
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 326.038.810
 • P A S İ F T O P L A M I 326.038.810
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 64.719.089
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 64.719.089
 • 1. Satıştan İadeler (-) -65.028.078
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -65.028.078
 • 2. Satış İskontoları (-) -308.989
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara -308.989
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) -308.989
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal -308.989
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -1.743.881
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -1.743.881
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -8.043.344
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -8.043.344
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -9.787.225
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -9.787.225
 • 4.1.3 Diğer -10.096.214
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -10.096.214
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 703.703
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 703.703
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -1.919.425
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -1.919.425
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 2.623.128
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 2.623.128
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 2.623.128
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 2.623.128
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 668.274
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 1.954.854
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. CMENT CIMENTAS
  2. 45,32
  3. 10,00
  1. MRSHL MARSHALL
  2. 233,20
  3. 10,00
  1. CMBTN CIMBETON
  2. 264,30
  3. 9,99
  1. TRCAS TURCAS PETROL
  2. 12,78
  3. 9,98
  1. INTEM INTEMA
  2. 88,15
  3. 9,98

Azalan

  1. AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING
  2. 73,85
  3. -9,99
  1. MANAS MANAS ENERJI YONETIMI
  2. 23,48
  3. -9,97
  1. GZNMI GEZINOMI SEYAHAT
  2. 56,60
  3. -9,94
  1. ATEKS AKIN TEKSTIL
  2. 44,50
  3. -7,64
  1. GSRAY GALATASARAY SPORTIF
  2. 6,17
  3. -7,08

TL

  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 5,60
  3. 2,19
  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 3,54
  3. 0,57
  1. TSKB T.S.K.B.
  2. 3,86
  3. 9,97
  1. ISCTR IS BANKASI (C)
  2. 6,18
  3. 2,83
  1. DOHOL DOGAN HOLDING
  2. 4,46
  3. 1,59

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI
  2. 67,85
  3. 6,68
  1. TUPRS TUPRAS
  2. 299,90
  3. 4,31
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 5,60
  3. 2,19
  1. AKBNK AKBANK
  2. 10,58
  3. 3,52
  1. GARAN GARANTI BANKASI
  2. 19,30
  3. 5,46
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.