Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 12,78
 • Değişim :9,98 %
 • Hacim TL :138.323.063
 • Hacim Adet :10.992.892
* SG: 24.06.2021 - 15:27 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • VAKIF FİN. KİR. Hisse Senedi
 • XFINK,XTUMY,XULUS,XUMAL,XUTUM : VAKFN | Ana Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 4 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 0
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 0
 • NAKİT DEĞERLER 0
 • B. Menkul Kıymetler 112.062.000
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 112.062.000
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 112.062.000
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 8.064.000
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 8.064.000
 • Sigortalılar 8.064.000
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 1.880.201.000
 • 4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 1.880.201.000
 • Alacaklar Reeskont Karşılığı(-) 1.880.201.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 1.760.858.000
 • Diğer Alacaklar 1.760.858.000
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 1.760.858.000
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 2.058.421.000
 • 5.1 Hisse Senetleri 2.058.421.000
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 2.058.421.000
 • 6.1 Kısa Vadeli -297.563.000
 • E. Stoklar -297.563.000
 • İŞTİRAKLER -297.563.000
 • 1. İlk Madde ve Malzeme 55.524.000
 • 6.2 Orta ve Uzun Vadeli 55.524.000
 • İştirakler 55.524.000
 • 2. Yarı Mamüller 63.819.000
 • 6.3 Takipteki Krediler 63.819.000
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 63.819.000
 • 3. Ara Mamüller 54.065.000
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) 54.065.000
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) 54.065.000
 • 6. Diğer Stoklar 173.554.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 173.554.000
 • Menkuller 173.554.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) -119.489.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili -119.489.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) -119.489.000
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 20.900.000
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 20.900.000
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 20.900.000
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 483.000
 • Borç Reeskontu (-) 483.000
 • XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) 483.000
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 483.000
 • 12.1 Finansal Kiralama Alacakları 483.000
 • Zrn. Deprem Sgrt. Kom. Al. Acen. 483.000
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) 10.302.000
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 10.302.000
 • Diğer Borçlar 10.302.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 208.000
 • KARŞILIKLAR 208.000
 • XIII. ZORUNLU KARŞILIKLAR 208.000
 • 4. Uzun Vadeli Diğer Alacaklar 208.000
 • A-Teknik Karşılıklar 208.000
 • XIV. MUHTELİF ALACAKLAR 208.000
 • 15.1 Kredilerin 241.000
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 241.000
 • Cari Rizikolar Karşılığı 241.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 2.095.369.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 2.095.369.000
 • Reasürörler Payı (-) 2.095.369.000
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 1.704.392.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 1.704.392.000
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 1.704.392.000
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 94.921.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 94.921.000
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 94.921.000
 • AKTİF TOPLAMI 94.921.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 94.921.000
 • Reasürörler Payı (-) 94.921.000
 • 1.2 Tasarruf Mevduatı 24.139.000
 • 3. Binalar 24.139.000
 • Reasürörler Payı (-) 24.139.000
 • 1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatı 54.549.000
 • 4. Makine, Tesis ve Cihazlar 54.549.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 54.549.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 1.287.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.287.000
 • Ödenmiş Sermaye 1.287.000
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 3.779.000
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 3.779.000
 • Nominal Sermaye 3.779.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 3.779.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 3.779.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 3.779.000
 • 1. Banka Kredileri 205.138.000
 • 4.3 Tahviller 205.138.000
 • Zarar (-) 205.138.000
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 109.000.000
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 109.000.000
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 109.000.000
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 353.000
 • KAR 353.000
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 353.000
 • 11.2 Alınan Kredilerin 353.000
 • C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar 353.000
 • Cari Rizikolar Karşılığı 353.000
 • 1. Ortaklara Borçlar 39.791.000
 • 11.3 Repo İşlemlerinin 39.791.000
 • Muallak Hasarlar Karşılığı 39.791.000
 • 11.4 Diğer 6.286.000
 • 2. İştiraklere Borçlar 6.286.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 6.286.000
 • 12.1 Genel Karşılıklar 33.505.000
 • 4. Ödenecek Giderler 33.505.000
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 33.505.000
 • 12.3 Vergi Karşılığı 33.819.000
 • 6. Ert. ve Taksite Bağ. Devlet Alacak. 33.819.000
 • Ayrılan Teknik Karş. Reasürörler Payı 33.819.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 33.819.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 33.819.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 33.819.000
 • D. Alınan Sipariş Avansları 98.000
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 98.000
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 98.000
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 2.095.369.000
 • Hayat Muallak Karşılığında Reasürörler Payı 2.095.369.000
 • XIV. AZINLIK HAKLARI 2.095.369.000
 • 1. Vergi Karşılıkları 142.029.000
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 142.029.000
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 142.029.000
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 142.029.000
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 142.029.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 142.029.000
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 139.042.000
 • 5. Borç Reeskontu (-) 139.042.000
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 139.042.000
 • 1. Ortaklara Borçlar 2.987.000
 • 15.4 Kâr veya Zarar 2.987.000
 • Diğer Giderler (-) 2.987.000
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları -17.746.000
 • 2. İştiraklere Borçlar -17.746.000
 • TEKNİK KAR/ZARAR -17.746.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı -11.215.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar -11.215.000
 • GENEL GİDERLER (-) -11.215.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. -422.000
 • PASİF TOPLAMI -422.000
 • Personel Giderleri (-) -422.000
 • 1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) -6.109.000
 • 6. Borç Reeskontu (-) -6.109.000
 • Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-) -6.109.000
 • 1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 25.573.000
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 25.573.000
 • Karşılıklar (-) 25.573.000
 • 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 109.000
 • 1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 109.000
 • Diğer Giderler (-) 109.000
 • 1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı 6.000
 • 1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 6.000
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Gelirleri 6.000
 • 1. Yasal Yedekler 9.438.000
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 9.438.000
 • Satış Zararları (-) 9.438.000
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 16.020.000
 • 2. Statü Yedekleri 16.020.000
 • Kambiyo Zararları (-) 16.020.000
 • 2.1.2 Tasarruf Mevduatına -11.376.000
 • H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) -11.376.000
 • 1. ........... Yılı Zararı -39.000
 • 2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına -39.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) -39.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal -39.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 42.393.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 42.393.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 42.393.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 42.393.000
 • 4.1.3 Diğer -8.546.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -8.546.000
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar -3.917.000
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar -3.917.000
 • 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri -4.629.000
 • 4.2.1 Nakdi Kredilere Verilen -4.629.000
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 33.847.000
 • 4.2.3 Diğer 33.847.000
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) -28.000
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) -28.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 33.847.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 33.847.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. SAMAT SARAY MATBAACILIK
  2. 6,49
  3. 10,00
  1. DENGE DENGE HOLDİNG
  2. 3,41
  3. 10,00
  1. BAGFS BAGFAŞ
  2. 17,49
  3. 10,00
  1. ARTI ARTI YATIRIM HOLDİNG
  2. 6,05
  3. 10,00
  1. TKURU TAZE KURU GIDA
  2. 203,70
  3. 9,99

Azalan

  1. CEOEM CEO EVENT MEDYA
  2. 13,49
  3. -9,95
  1. SNKRN SENKRON GÜVENLİK
  2. 29,10
  3. -5,83
  1. TSGYO TSKB GMYO
  2. 3,19
  3. -5,62
  1. GUSGR TÜRKİYE SİGORTA
  2. 6,14
  3. -4,81
  1. SEKFK ŞEKER FİN. KİR.
  2. 6,30
  3. -4,69

TL

  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 2,11
  3. 0,00
  1. YKBNK YAPI VE KREDİ BANK.
  2. 2,25
  3. 3,21
  1. TRKCM TRAKYA CAM
  2. 4,79
  3. -0,21
  1. GUSGR TÜRKİYE SİGORTA
  2. 6,14
  3. -4,81
  1. SODA SODA SANAYİİ
  2. 8,30
  3. 0,61

LOT

  1. TRKCM TRAKYA CAM
  2. 4,79
  3. -0,21
  1. SODA SODA SANAYİİ
  2. 8,30
  3. 0,61
  1. THYAO TÜRK HAVA YOLLARI
  2. 14,59
  3. 0,21
  1. GUSGR TÜRKİYE SİGORTA
  2. 6,14
  3. -4,81
  1. GARAN GARANTİ BANKASI
  2. 8,37
  3. 1,21
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.