Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 4,04
 • Değişim :-0,25 %
 • Hacim TL :161.100.159
 • Hacim Adet :39.697.064
* SG: 24.06.2022 - 18:08 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • VAKIFLAR BANKASI Hisse Senedi
 • XBANK,XBN10,XTMTU,XU030,XU050,XU100,XULUS,XUMAL,XUTUM : VAKBN | Yildiz Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 4 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 28.644.824
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 28.644.824
 • NAKİT DEĞERLER 28.644.824
 • B. Menkul Kıymetler 1.936.788
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 1.936.788
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 1.936.788
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 263
 • Acenteler 263
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 263
 • 1. Alıcılar 11.887.828
 • Acenteler 11.887.828
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 11.887.828
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 1.652.102
 • IV. PARA PİYASALARI 1.652.102
 • Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 1.652.102
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 1.652.102
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 1.652.102
 • İkrazlar 1.652.102
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 13.549.714
 • Diğer Alacaklar 13.549.714
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 13.549.714
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 4.337
 • 5.1 Hisse Senetleri 4.337
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 4.337
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 183.971.615
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 183.971.615
 • VI. KREDİLER 183.971.615
 • 6.1 Kısa Vadeli 182.932.228
 • E. Stoklar 182.932.228
 • İŞTİRAKLER 182.932.228
 • 2. Yarı Mamüller 7.638.206
 • 6.3 Takipteki Krediler 7.638.206
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 7.638.206
 • 3. Ara Mamüller -6.598.819
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) -6.598.819
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) -6.598.819
 • 5. Emtia 16.766.071
 • Menkuller 16.766.071
 • VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net) 16.766.071
 • 6. Diğer Stoklar 16.522.033
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 16.522.033
 • Menkuller 16.522.033
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 244.038
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 244.038
 • II. DURAN VARLIKLAR 244.038
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 349.158
 • Devam Eden Yatırımlar 349.158
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 349.158
 • 1. Alıcılar 337.758
 • 9.1 Mali İştirakler 337.758
 • DİĞER AKTİFLER (Net) 337.758
 • 2. Alacak Senetleri 114
 • 9.2 Mali Olmayan İştirakler 114
 • A K T İ F T O P L A M I 114
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 2.213.858
 • BORÇLAR 2.213.858
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 2.213.858
 • 10.1 Mali Ortaklıklar 1.950.138
 • 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 1.950.138
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 1.950.138
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 26.372
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 26.372
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 26.372
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 1.417.263
 • Muallak Hasar Karşılığı 1.417.263
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 1.417.263
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 21.097
 • Hayat Matematik Karşılığı 21.097
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 21.097
 • 17.2 Diğer 21.097
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 21.097
 • Reasürörler Payı (-) 21.097
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 6.659.026
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 6.659.026
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 6.659.026
 • AKTİF TOPLAMI 270.571.710
 • D. Maddi Duran Varlıklar 270.571.710
 • Reasürörler Payı (-) 270.571.710
 • 1. Arazi ve Arsalar 155.277.122
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 155.277.122
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 155.277.122
 • 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 22.270.837
 • DİĞER PASİFLER 22.270.837
 • II. PARA PİYASALARI 22.270.837
 • 10. Verilen Sipariş Avansları 13.294.069
 • 2.1 Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar 13.294.069
 • ÖZKAYNAKLAR 13.294.069
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 8.976.768
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 8.976.768
 • Nominal Sermaye 8.976.768
 • 2. Haklar 28.307.621
 • III. ALINAN KREDİLER 28.307.621
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 28.307.621
 • A K T İ F T O P L A M I 19.485.098
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 19.485.098
 • Yeniden Değerleme Fonu 19.485.098
 • 4.1 Bonolar 3.566.573
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 3.566.573
 • Maliyet Artış Fonu 3.566.573
 • 1. Banka Kredileri 15.918.525
 • 4.3 Tahviller 15.918.525
 • Zarar (-) 15.918.525
 • 2. Uzun Vad. Krd.AnaparaTak.veFaiz. 3.206
 • Dönem Zararı (-) 3.206
 • V. FONLAR 3.206
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 6.848.328
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 6.848.328
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 6.848.328
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 3.837.566
 • KAR 3.837.566
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 3.837.566
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 3.412.482
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 3.412.482
 • XII. KARŞILIKLAR 3.412.482
 • 12.1 Genel Karşılıklar 1.885.493
 • 4. Ödenecek Giderler 1.885.493
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 1.885.493
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 821.819
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 821.819
 • Diğer Teknik Karşılıklar 821.819
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 70.517
 • 8. Borç Reeskontu (-) 70.517
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 70.517
 • D. Alınan Sipariş Avansları 5.935.969
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 5.935.969
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 5.935.969
 • 1. Vergi Karşılıkları 23.257.818
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 23.257.818
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 23.257.818
 • 15.1 Ödenmiş Sermaye 2.500.000
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 2.500.000
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Reasürörler Payı 2.500.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 2.738.390
 • Diğer Gelirler 2.738.390
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 2.738.390
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 723.918
 • A. Finansal Borçlar 723.918
 • TEKNİK GİDERLER (-) 723.918
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu 1.072.834
 • 2. Çıkarılmış Tahviller 1.072.834
 • Ödenen Komisyonlar (-) 1.072.834
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 87.308
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 87.308
 • Ödenen Tazminatlar (-) 87.308
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri -23.265
 • B. Ticari Borçlar -23.265
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) -23.265
 • 15.3 Kâr Yedekleri 14.296.045
 • 2. Borç Senetleri 14.296.045
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 14.296.045
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 1.635.332
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 1.635.332
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 1.635.332
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 12.210.313
 • 5. Borç Reeskontu (-) 12.210.313
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 12.210.313
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 4.504
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 4.504
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 4.504
 • 1. Ortaklara Borçlar 3.723.383
 • 15.4 Kâr veya Zarar 3.723.383
 • Diğer Giderler (-) 3.723.383
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 3.723.383
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 3.723.383
 • GENEL GİDERLER (-) 3.723.383
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 270.571.710
 • PASİF TOPLAMI 270.571.710
 • Personel Giderleri (-) 270.571.710
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 21.444.094
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 21.444.094
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 21.444.094
 • 1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) 18.262.838
 • 6. Borç Reeskontu (-) 18.262.838
 • Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-) 18.262.838
 • 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 221.541
 • D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 221.541
 • Kambiyo Karları 221.541
 • 1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı 52.638
 • 1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 52.638
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Gelirleri 52.638
 • 1. Yasal Yedekler 35.186
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 35.186
 • Satış Zararları (-) 35.186
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 2.868.891
 • 2. Statü Yedekleri 2.868.891
 • Kambiyo Zararları (-) 2.868.891
 • 1.5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 1.708.617
 • 4. Olağanüstü Yedek 1.708.617
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Giderleri 1.708.617
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 1.160.274
 • 5. Maliyet Artış Fonu 1.160.274
 • Diğer Giderler (-) 1.160.274
 • 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 3
 • 6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 3
 • DÖNEM KAR/ZARARI 3
 • F. Net Dönem Karı -12.822.668
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -12.822.668
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) -12.822.668
 • 2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) -9.205.081
 • G. Dönem Zararı (-) -9.205.081
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI -9.205.081
 • 2. Yurtdışı Satışlar -1.523.311
 • 2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) -1.523.311
 • 2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -671.892
 • 3. Diğer Satışlar -671.892
 • 2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -1.020.139
 • C. Net Satışlar -1.020.139
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) -402.245
 • D. Satışların Maliyeti (-) -402.245
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 8.621.426
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 8.621.426
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 1.330.665
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 1.330.665
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 1.999.713
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 1.999.713
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 302.057
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 302.057
 • 4.1.3 Diğer 1.697.656
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 1.697.656
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar -669.048
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar -669.048
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri -130
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen -130
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri -668.918
 • 4.2.3 Diğer -668.918
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. 93.561
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ 93.561
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 164.212
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR 164.212
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 45.149
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 45.149
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) 145.084
 • FAALİYET KARI (ZARARI) 145.084
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 1.673.529
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 1.673.529
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 11.883.393
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 11.883.393
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar -2.787.533
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) -2.787.533
 • J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) -4.420.728
 • XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -4.420.728
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 4.675.132
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 4.675.132
 • DÖNEM KARI (ZARARI) 4.675.132
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) 4.675.132
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) -951.749
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) -951.749
 • XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI 3.723.383
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. ECZYT ECZACIBASI YATIRIM
  2. 52,80
  3. 10,00
  1. BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO
  2. 3,52
  3. 10,00
  1. BRSAN BORUSAN MANNESMANN
  2. 34,36
  3. 9,99
  1. MAKIM MAKIM MAKINE
  2. 15,56
  3. 9,96
  1. GYHOL INVEO YATIRIM HOLDING
  2. 26,94
  3. 9,96

Azalan

  1. MZHLD MAZHAR ZORLU HOLDING
  2. 89,10
  3. -10,00
  1. UFUK UFUK YATIRIM
  2. 71,40
  3. -9,96
  1. GUSGR GUNES SIGORTA
  2. 6,14
  3. -4,81
  1. DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL
  2. 2,66
  3. -4,32
  1. BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI
  2. 6,75
  3. -4,26

TL

  1. ODAS ODAS ELEKTRIK
  2. 3,20
  3. -1,23
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 4,76
  3. -1,65
  1. TRKCM TRAKYA CAM
  2. 4,79
  3. -0,21
  1. TSKB T.S.K.B.
  2. 2,11
  3. -3,21
  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 2,60
  3. 0,39

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI
  2. 50,25
  3. -0,59
  1. ASELS ASELSAN
  2. 24,56
  3. 5,41
  1. EREGL EREGLI DEMIR CELIK
  2. 27,86
  3. 1,02
  1. SISE SISE CAM
  2. 21,76
  3. 0,93
  1. KRDMD KARDEMIR (D)
  2. 12,66
  3. 0,88
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.