Umpaş Holding A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 1,29
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :348.415
 • Hacim Adet :270.089
* SG: 27.06.2022 - 18:10 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • UMPAS HOLDING Hisse Senedi
 • : UMPAS | Piyasa Oncesi islem Platformu
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 129.519.458
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 129.519.458
 • NAKİT DEĞERLER 129.519.458
 • 1.1 Kasa 5.891.185
 • A. Hazır Değerler 5.891.185
 • Kasa 5.891.185
 • B. Menkul Kıymetler 11.492
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 11.492
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 11.492
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 63.121.383
 • Acenteler 63.121.383
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 63.121.383
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 175.490
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 175.490
 • İkrazlar 175.490
 • 6.1 Kısa Vadeli 57.779.403
 • E. Stoklar 57.779.403
 • İŞTİRAKLER 57.779.403
 • 6. Diğer Stoklar 2.540.505
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 2.540.505
 • Menkuller 2.540.505
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 129.519.458
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 129.519.458
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 129.519.458
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 169.685.002
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 169.685.002
 • II. DURAN VARLIKLAR 169.685.002
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 1.583.968
 • Devam Eden Yatırımlar 1.583.968
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 1.583.968
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 42.246
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 42.246
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 42.246
 • 15.2 Menkul Değerlerin 5.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 5.000
 • Reasürörler Payı (-) 5.000
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 49.698.477
 • Hayat Matematik Karşılığı 49.698.477
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 49.698.477
 • AKTİF TOPLAMI 104.929.620
 • D. Maddi Duran Varlıklar 104.929.620
 • Reasürörler Payı (-) 104.929.620
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 13.343.194
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 13.343.194
 • Ödenmiş Sermaye 13.343.194
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 12.347.388
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 12.347.388
 • Nominal Sermaye 12.347.388
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 82.497
 • F. Diğer Duran Varlıklar 82.497
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 82.497
 • A K T İ F T O P L A M I 299.204.460
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 299.204.460
 • Yeniden Değerleme Fonu 299.204.460
 • 4.1 Bonolar 125.678.714
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 125.678.714
 • Maliyet Artış Fonu 125.678.714
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 55.747.774
 • A. Finansal Borçlar 55.747.774
 • Özel Fonlar 55.747.774
 • B. Ticari Borçlar 31.808.179
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 31.808.179
 • P A S İ F T O P L A M I 31.808.179
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 18.712
 • 2. Borç Senetleri 18.712
 • Alınan Primler 18.712
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar -155.690
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı -155.690
 • XII. KARŞILIKLAR -155.690
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 3.636.220
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 3.636.220
 • Diğer Teknik Karşılıklar 3.636.220
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 32.288.683
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 32.288.683
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 32.288.683
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 125.678.714
 • 8. Borç Reeskontu (-) 125.678.714
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 125.678.714
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 55.686.665
 • Diğer Gelirler 55.686.665
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 55.686.665
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 31.863.757
 • A. Finansal Borçlar 31.863.757
 • TEKNİK GİDERLER (-) 31.863.757
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 42.702
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 42.702
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 42.702
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 4.390.561
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4.390.561
 • GENEL GİDERLER (-) 4.390.561
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 19.389.645
 • PASİF TOPLAMI 19.389.645
 • Personel Giderleri (-) 19.389.645
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 117.839.081
 • Faiz Gelirleri 117.839.081
 • III. ÖZ SERMAYE 117.839.081
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 120.288.415
 • A. Sermaye 120.288.415
 • Kar Payı Gelirleri 120.288.415
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 39.236.275
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 39.236.275
 • Satış Karları 39.236.275
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 30.596.305
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 30.596.305
 • MALİ GİDERLER (-) 30.596.305
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -814.769
 • 5. Maliyet Artış Fonu -814.769
 • Diğer Giderler (-) -814.769
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 2.999.731
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 2.999.731
 • 2. ........... Yılı Zararı -2.449.334
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına -2.449.334
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 299.204.460
 • P A S İ F T O P L A M I 299.204.460
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 68.951.848
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 68.951.848
 • 1. Satıştan İadeler (-) -45.648.955
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -45.648.955
 • 2. Satış İskontoları (-) 23.302.893
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 23.302.893
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 23.302.893
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 23.302.893
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -6.865.406
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -6.865.406
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -5.217.416
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -5.217.416
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -748.455
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -748.455
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -12.831.277
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -12.831.277
 • 4.1.3 Diğer 10.471.616
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 10.471.616
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 11.577.321
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 11.577.321
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -10.282.738
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -10.282.738
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 1.294.583
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 1.294.583
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 1.294.583
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 1.294.583
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 1.294.583
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. SANEL SANEL MUHENDISLIK
  2. 7,92
  3. 10,00
  1. KRGYO KORFEZ GMYO
  2. 6,93
  3. 10,00
  1. RYSAS REYSAS LOJISTIK
  2. 8,47
  3. 10,00
  1. SELVA SELVA GIDA
  2. 8,92
  3. 9,99
  1. BERA BERA HOLDING
  2. 15,98
  3. 9,98

Azalan

  1. INVEO INVEO YATIRIM HOLDING
  2. 14,75
  3. -61,63
  1. SNKRN SENKRON SIBER GUVENLIK YAZILIM
  2. 23,20
  3. -9,94
  1. UFUK UFUK YATIRIM
  2. 64,70
  3. -9,38
  1. AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING
  2. 1,60
  3. -7,51
  1. ORMA ORMA ORMAN MAHSULLERI
  2. 30,00
  3. -6,25

TL

  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 4,65
  3. -2,31
  1. ODAS ODAS ELEKTRIK
  2. 3,15
  3. -1,56
  1. TRKCM TRAKYA CAM
  2. 4,79
  3. -0,21
  1. TSKB T.S.K.B.
  2. 2,12
  3. 0,47
  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 2,58
  3. -0,77

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI
  2. 49,56
  3. -1,37
  1. SISE SISE CAM
  2. 21,66
  3. -0,46
  1. EREGL EREGLI DEMIR CELIK
  2. 27,84
  3. -0,07
  1. ASELS ASELSAN
  2. 23,86
  3. -2,85
  1. KRDMD KARDEMIR (D)
  2. 12,75
  3. 0,71
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.