Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 22,18
 • Değişim :-2,89 %
 • Hacim TL :139.003.565
 • Hacim Adet :6.250.920
* SG: 05.08.2022 - 18:08 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • ULUSOY UN SANAYI Hisse Senedi
 • : ULUUN | Ana Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 638.419.705
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 638.419.705
 • NAKİT DEĞERLER 638.419.705
 • 1.1 Kasa 142.375.696
 • A. Hazır Değerler 142.375.696
 • Kasa 142.375.696
 • B. Menkul Kıymetler 296.243
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 296.243
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 296.243
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 4.491.771
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 4.491.771
 • Sigortalılar 4.491.771
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 307.353.531
 • Acenteler 307.353.531
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 307.353.531
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 1.293.667
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 1.293.667
 • İkrazlar 1.293.667
 • 6.1 Kısa Vadeli 124.379.540
 • E. Stoklar 124.379.540
 • İŞTİRAKLER 124.379.540
 • 6. Diğer Stoklar 58.229.257
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 58.229.257
 • Menkuller 58.229.257
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 638.419.705
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 638.419.705
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 638.419.705
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 95.449.841
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 95.449.841
 • II. DURAN VARLIKLAR 95.449.841
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 8.765.412
 • Devam Eden Yatırımlar 8.765.412
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 8.765.412
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 169.558
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 169.558
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 169.558
 • 15.2 Menkul Değerlerin 15.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 15.000
 • Reasürörler Payı (-) 15.000
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 4.503.145
 • 15.3 Diğer 4.503.145
 • Muallak Hasar Karşılığı 4.503.145
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 9.440.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 9.440.000
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 9.440.000
 • AKTİF TOPLAMI 65.308.573
 • D. Maddi Duran Varlıklar 65.308.573
 • Reasürörler Payı (-) 65.308.573
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 429.690
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 429.690
 • Ödenmiş Sermaye 429.690
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 3.776.449
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 3.776.449
 • Kanuni Yedek Akçeler 3.776.449
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 3.042.014
 • F. Diğer Duran Varlıklar 3.042.014
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 3.042.014
 • A K T İ F T O P L A M I 733.869.546
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 733.869.546
 • Yeniden Değerleme Fonu 733.869.546
 • 4.1 Bonolar 473.114.661
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 473.114.661
 • Maliyet Artış Fonu 473.114.661
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 107.308.387
 • A. Finansal Borçlar 107.308.387
 • Özel Fonlar 107.308.387
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 4.718.493
 • Net Dönem Karı 4.718.493
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 4.718.493
 • B. Ticari Borçlar 353.577.924
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 353.577.924
 • P A S İ F T O P L A M I 353.577.924
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 50.743
 • 2. Borç Senetleri 50.743
 • Alınan Primler 50.743
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 84.270
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 84.270
 • Diğer Teknik Karşılıklar 84.270
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 7.374.844
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 7.374.844
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 7.374.844
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 473.114.661
 • 8. Borç Reeskontu (-) 473.114.661
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 473.114.661
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 68.223.264
 • Diğer Gelirler 68.223.264
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 68.223.264
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 63.577.239
 • A. Finansal Borçlar 63.577.239
 • TEKNİK GİDERLER (-) 63.577.239
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 1.117.410
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 1.117.410
 • GENEL GİDERLER (-) 1.117.410
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 2.698.775
 • PASİF TOPLAMI 2.698.775
 • Personel Giderleri (-) 2.698.775
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 829.840
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 829.840
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 829.840
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 192.531.621
 • Faiz Gelirleri 192.531.621
 • III. ÖZ SERMAYE 192.531.621
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 192.531.621
 • A. Sermaye 192.531.621
 • Kar Payı Gelirleri 192.531.621
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 84.500.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 84.500.000
 • Satış Karları 84.500.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -3.445.108
 • 5. Maliyet Artış Fonu -3.445.108
 • Diğer Giderler (-) -3.445.108
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 7.444.207
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 7.444.207
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 733.869.546
 • P A S İ F T O P L A M I 733.869.546
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 1.270.043.241
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 1.270.043.241
 • 1. Satıştan İadeler (-) -1.199.164.735
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -1.199.164.735
 • 2. Satış İskontoları (-) 70.878.506
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 70.878.506
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 70.878.506
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 70.878.506
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -25.973.661
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -25.973.661
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -5.497.966
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -5.497.966
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -31.471.627
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -31.471.627
 • 4.1.3 Diğer 39.406.879
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 39.406.879
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 15.857.348
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 15.857.348
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -2.435.897
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -2.435.897
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 13.421.451
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 13.421.451
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 13.421.451
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 13.421.451
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 13.421.451
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI
  2. 172,70
  3. 10,00
  1. OBASE OBASE BILGISAYAR
  2. 13,97
  3. 10,00
  1. CANTE CAN2 TERMIK
  2. 70,40
  3. 10,00
  1. DAPGM DAP GAYRIMENKUL
  2. 35,42
  3. 10,00
  1. YBTAS YIBITAS INSAAT MALZEME
  2. 26.070,00
  3. 10,00

Azalan

  1. ASUZU ANADOLU ISUZU
  2. 297,00
  3. -10,00
  1. KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ
  2. 7,44
  3. -9,93
  1. SNGYO SINPAS GMYO
  2. 4,49
  3. -9,84
  1. INTEM INTEMA
  2. 94,05
  3. -6,88
  1. DARDL DARDANEL
  2. 4,05
  3. -5,59

TL

  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 3,50
  3. 8,36
  1. TSKB T.S.K.B.
  2. 3,18
  3. 2,25
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 5,24
  3. 3,56
  1. ODAS ODAS ELEKTRIK
  2. 4,01
  3. -2,67
  1. SKBNK SEKERBANK
  2. 2,21
  3. 9,95

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI
  2. 58,20
  3. 5,24
  1. AKBNK AKBANK
  2. 9,37
  3. 2,85
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 5,24
  3. 3,56
  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 3,50
  3. 8,36
  1. SISE SISE CAM
  2. 23,40
  3. -1,52
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.