Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 21,86
 • Değişim :0,64 %
 • Hacim TL :1.732.389
 • Hacim Adet :79.233
* SG: 23.06.2021 - 10:33 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • ÜLKER BİSKÜVİ Hisse Senedi
 • XGIDA,XSANK,XTM25,XTMTU,XU050,XU100,XULUS,XUSIN,XUTUM : ULKER | Yildiz Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 5.171.649.519
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 5.171.649.519
 • NAKİT DEĞERLER 5.171.649.519
 • 1.1 Kasa 3.544.279.670
 • A. Hazır Değerler 3.544.279.670
 • Kasa 3.544.279.670
 • B. Menkul Kıymetler 648.926
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 648.926
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 648.926
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 889.134.000
 • Acenteler 889.134.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 889.134.000
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 30.740.993
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 30.740.993
 • İkrazlar 30.740.993
 • 6.1 Kısa Vadeli 480.725.425
 • E. Stoklar 480.725.425
 • İŞTİRAKLER 480.725.425
 • 6. Diğer Stoklar 226.120.505
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 226.120.505
 • Menkuller 226.120.505
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 5.171.649.519
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 5.171.649.519
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 5.171.649.519
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 2.226.759.305
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 2.226.759.305
 • II. DURAN VARLIKLAR 2.226.759.305
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 181.300
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 181.300
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 181.300
 • 15.2 Menkul Değerlerin 943.810.506
 • C. Finansal Duran Varlıklar 943.810.506
 • Reasürörler Payı (-) 943.810.506
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 14.571.415
 • Hayat Matematik Karşılığı 14.571.415
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 14.571.415
 • AKTİF TOPLAMI 1.127.044.980
 • D. Maddi Duran Varlıklar 1.127.044.980
 • Reasürörler Payı (-) 1.127.044.980
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 2.392.311
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.392.311
 • Ödenmiş Sermaye 2.392.311
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 49.373.006
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 49.373.006
 • Kanuni Yedek Akçeler 49.373.006
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 89.385.787
 • F. Diğer Duran Varlıklar 89.385.787
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 89.385.787
 • A K T İ F T O P L A M I 7.398.408.824
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 7.398.408.824
 • Yeniden Değerleme Fonu 7.398.408.824
 • 4.1 Bonolar 3.592.155.819
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 3.592.155.819
 • Maliyet Artış Fonu 3.592.155.819
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 2.674.847.167
 • A. Finansal Borçlar 2.674.847.167
 • Özel Fonlar 2.674.847.167
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 12.108.781
 • Net Dönem Karı 12.108.781
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 12.108.781
 • B. Ticari Borçlar 694.424.503
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 694.424.503
 • P A S İ F T O P L A M I 694.424.503
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 5.699.644
 • 2. Borç Senetleri 5.699.644
 • Alınan Primler 5.699.644
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 22.827.300
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 22.827.300
 • XII. KARŞILIKLAR 22.827.300
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 33.735.632
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 33.735.632
 • Diğer Teknik Karşılıklar 33.735.632
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 83.226.093
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 83.226.093
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 83.226.093
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 3.592.155.819
 • 8. Borç Reeskontu (-) 3.592.155.819
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 3.592.155.819
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 1.771.463.977
 • Diğer Gelirler 1.771.463.977
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 1.771.463.977
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 1.642.666.944
 • A. Finansal Borçlar 1.642.666.944
 • TEKNİK GİDERLER (-) 1.642.666.944
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 81.806.760
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 81.806.760
 • GENEL GİDERLER (-) 81.806.760
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 46.990.273
 • PASİF TOPLAMI 46.990.273
 • Personel Giderleri (-) 46.990.273
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 2.034.789.028
 • Faiz Gelirleri 2.034.789.028
 • III. ÖZ SERMAYE 2.034.789.028
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 1.805.860.154
 • A. Sermaye 1.805.860.154
 • Kar Payı Gelirleri 1.805.860.154
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 342.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 342.000.000
 • Satış Karları 342.000.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 108.056.201
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 108.056.201
 • MALİ GİDERLER (-) 108.056.201
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 6.469.526
 • 5. Maliyet Artış Fonu 6.469.526
 • Diğer Giderler (-) 6.469.526
 • F. Net Dönem Karı -6.469.526
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -6.469.526
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) -6.469.526
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 124.496.833
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 124.496.833
 • 2. ........... Yılı Zararı 228.928.874
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 228.928.874
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 7.398.408.824
 • P A S İ F T O P L A M I 7.398.408.824
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 3.358.199.178
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 3.358.199.178
 • 1. Satıştan İadeler (-) -2.554.260.877
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -2.554.260.877
 • 2. Satış İskontoları (-) 803.938.301
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 803.938.301
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 803.938.301
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 803.938.301
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -307.436.878
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -307.436.878
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -95.979.724
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -95.979.724
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -9.524.602
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -9.524.602
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -412.941.204
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -412.941.204
 • 4.1.3 Diğer 390.997.097
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 390.997.097
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 336.195.188
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 336.195.188
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -54.327.856
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -54.327.856
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 281.867.332
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 281.867.332
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 281.867.332
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 281.867.332
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 35.283.427
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 246.583.905
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. ARTI ARTI YATIRIM HOLDİNG
  2. 6,05
  3. 10,00
  1. CEOEM CEO EVENT MEDYA
  2. 14,98
  3. 9,99
  1. GYHOL INVEO YATIRIM HOLDING
  2. 26,94
  3. 9,96
  1. ISKUR İŞ BANKASI (KUR.)
  2. 387.000,00
  3. 9,91
  1. EGCEY EGELI.CO ENERJI YATIRIM
  2. 2,04
  3. 9,68

Azalan

  1. INFO INFO YATIRIM
  2. 4,37
  3. -26,92
  1. BOBET BOĞAZİÇİ BETON
  2. 5,09
  3. -9,91
  1. ORMA ORMA ORMAN MAHSULLERİ
  2. 29,60
  3. -6,03
  1. UTPYA UTOPYA TURİZM
  2. 22,50
  3. -5,38
  1. ISBIR İŞBİR HOLDİNG
  2. 6.000,00
  3. -4,91

TL

  1. TRKCM TRAKYA CAM
  2. 4,79
  3. -0,21
  1. GUSGR TÜRKİYE SİGORTA
  2. 6,14
  3. -4,81
  1. SODA SODA SANAYİİ
  2. 8,30
  3. 0,61
  1. YKBNK YAPI VE KREDİ BANK.
  2. 2,20
  3. 0,00
  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 2,18
  3. 1,40

LOT

  1. TRKCM TRAKYA CAM
  2. 4,79
  3. -0,21
  1. SODA SODA SANAYİİ
  2. 8,30
  3. 0,61
  1. GUSGR TÜRKİYE SİGORTA
  2. 6,14
  3. -4,81
  1. THYAO TÜRK HAVA YOLLARI
  2. 14,75
  3. -0,07
  1. GARAN GARANTİ BANKASI
  2. 8,34
  3. 0,24
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.