Türk Telekomünikasyon A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 9,14
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :399.124.409
 • Hacim Adet :43.863.024
* SG: 16.08.2022 - 18:08 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • TURK TELEKOM Hisse Senedi
 • XILTM,XKURY,XSANK,XTM25,XTMTU,XU030,XU050,XU100,XUHIZ,XULUS,XUTUM : TTKOM | Yildiz Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 4 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 10.566.394.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 10.566.394.000
 • NAKİT DEĞERLER 10.566.394.000
 • 1.1 Kasa 4.100.204.000
 • A. Hazır Değerler 4.100.204.000
 • Kasa 4.100.204.000
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 557.712.000
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 557.712.000
 • Sigortalılar 557.712.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 4.816.541.000
 • Acenteler 4.816.541.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 4.816.541.000
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 57.894.000
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 57.894.000
 • İkrazlar 57.894.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 203.978.000
 • E. Stoklar 203.978.000
 • İŞTİRAKLER 203.978.000
 • 6. Diğer Stoklar 792.704.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 792.704.000
 • Menkuller 792.704.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 10.529.033.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 10.529.033.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 10.529.033.000
 • 8.1.3 Diğer 37.361.000
 • F. Diğer Dönen Varlıklar 37.361.000
 • Gayrimenkuller 37.361.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 18.582.141.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 18.582.141.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 18.582.141.000
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 91.197.000
 • Devam Eden Yatırımlar 91.197.000
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 91.197.000
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 33.837.000
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 33.837.000
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 33.837.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 11.840.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 11.840.000
 • Reasürörler Payı (-) 11.840.000
 • 16.1 Defter Değeri 59.006.000
 • 3. İştirakler 59.006.000
 • Reasürörler Payı (-) 59.006.000
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 22.376.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 22.376.000
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 22.376.000
 • AKTİF TOPLAMI 9.115.520.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 9.115.520.000
 • Reasürörler Payı (-) 9.115.520.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 8.482.480.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.482.480.000
 • Ödenmiş Sermaye 8.482.480.000
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 44.944.000
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 44.944.000
 • Nominal Sermaye 44.944.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 660.707.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 660.707.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 660.707.000
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 105.178.000
 • F. Diğer Duran Varlıklar 105.178.000
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 105.178.000
 • A K T İ F T O P L A M I 29.148.535.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 29.148.535.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 29.148.535.000
 • 4.1 Bonolar 8.661.581.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 8.661.581.000
 • Maliyet Artış Fonu 8.661.581.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 2.486.662.000
 • A. Finansal Borçlar 2.486.662.000
 • Özel Fonlar 2.486.662.000
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 192.052.000
 • Net Dönem Karı 192.052.000
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 192.052.000
 • B. Ticari Borçlar 4.068.884.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 4.068.884.000
 • P A S İ F T O P L A M I 4.068.884.000
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 844.592.000
 • 2. Borç Senetleri 844.592.000
 • Alınan Primler 844.592.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 24.344.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 24.344.000
 • XII. KARŞILIKLAR 24.344.000
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 162.906.000
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 162.906.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 162.906.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 448.903.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 448.903.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 448.903.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 8.661.581.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 8.661.581.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 8.661.581.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 15.931.867.000
 • Diğer Gelirler 15.931.867.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 15.931.867.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 14.005.076.000
 • A. Finansal Borçlar 14.005.076.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 14.005.076.000
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 117.389.000
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 117.389.000
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 117.389.000
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 375.233.000
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 375.233.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 375.233.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 813.393.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 813.393.000
 • GENEL GİDERLER (-) 813.393.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 245.540.000
 • PASİF TOPLAMI 245.540.000
 • Personel Giderleri (-) 245.540.000
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 367.201.000
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 367.201.000
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 367.201.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 4.555.087.000
 • Faiz Gelirleri 4.555.087.000
 • III. ÖZ SERMAYE 4.555.087.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 4.555.087.000
 • A. Sermaye 4.555.087.000
 • Kar Payı Gelirleri 4.555.087.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 3.500.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 3.500.000.000
 • Satış Karları 3.500.000.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan -239.752.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı -239.752.000
 • MALİ GİDERLER (-) -239.752.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -218.920.000
 • 5. Maliyet Artış Fonu -218.920.000
 • Diğer Giderler (-) -218.920.000
 • F. Net Dönem Karı 218.920.000
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 218.920.000
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 218.920.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 2.355.969.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 2.355.969.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 29.148.535.000
 • P A S İ F T O P L A M I 29.148.535.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 18.139.554.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 18.139.554.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -10.029.082.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -10.029.082.000
 • 2. Satış İskontoları (-) 8.110.472.000
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 8.110.472.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 8.110.472.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 8.110.472.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -2.404.461.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -2.404.461.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -2.175.077.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -2.175.077.000
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -124.737.000
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -124.737.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -4.704.275.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -4.704.275.000
 • 4.1.3 Diğer 3.406.197.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 3.406.197.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 1.478.327.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 1.478.327.000
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -342.795.000
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -342.795.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 1.135.532.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 1.135.532.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 1.135.532.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 1.135.532.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 1.135.532.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. EGCEY EGELI&CO ENERJI YATIRIM
  2. 2,04
  3. 9,68
  1. EGCYH EGELI&CO YATIRIM HOLDING
  2. 1,27
  3. 9,48
  1. MEMSA MENSA
  2. 0,31
  3. 6,90
  1. TACTR OTTO HOLDING
  2. 36,70
  3. 1,94
  1. BNKTRF FINANS POR. BANKA HY BYF
  2. 18,90
  3. 1,18

Azalan

  1. BMELK PAMUKOVA ELEKTRIK
  2. 28,50
  3. -0,70
  1. USDTRF ABD HAZ BONOSU DOLAR BYF
  2. 367,90
  3. -0,22
  1. KRGYO KORFEZ GMYO
  2. 8,35
  3. 0,00
  1. BERA BERA HOLDING
  2. 16,78
  3. 0,00
  1. BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI
  2. 9,00
  3. 0,00

TL

  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 5,60
  3. 0,00
  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 3,54
  3. 0,00
  1. TSKB T.S.K.B.
  2. 3,86
  3. 0,00
  1. ISCTR IS BANKASI (C)
  2. 6,18
  3. 0,00
  1. DOHOL DOGAN HOLDING
  2. 4,46
  3. 0,00

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI
  2. 67,85
  3. 0,00
  1. TUPRS TUPRAS
  2. 299,90
  3. 0,00
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 5,60
  3. 0,00
  1. AKBNK AKBANK
  2. 10,58
  3. 0,00
  1. GARAN GARANTI BANKASI
  2. 19,30
  3. 0,00
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.