Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 1,32
 • Değişim :1,54 %
 • Hacim TL :30.724.231
 • Hacim Adet :23.465.660
* SG: 22.06.2021 - 17:06 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • T.S.K.B. Hisse Senedi
 • XBANK,XBN10,XKURY,XTM25,XTMTU,XU100,XULUS,XUMAL,XUTUM,XYUZO : TSKB | Yildiz Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 4 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 847.131
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 847.135
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 847.131
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 847.135
 • NAKİT DEĞERLER 847.131
 • NAKİT DEĞERLER 847.135
 • B. Menkul Kıymetler 326.788
 • B. Menkul Kıymetler 336.093
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 326.788
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 336.093
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 326.788
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 336.093
 • 2.2 Hisse Senetleri 21
 • 5. Menkul Kıy. Değ. Düş. Karş.(-) 21
 • Reeskont Karşılığı (-) 21
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 9.284
 • Acenteler 9.284
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 9.284
 • 1. Alıcılar 6.452
 • 1. Alıcılar 493.687
 • Acenteler 6.452
 • Acenteler 493.687
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 6.452
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 493.687
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 3
 • IV. PARA PİYASALARI 3
 • Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 3
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 3
 • 4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 3
 • Alacaklar Reeskont Karşılığı(-) 3
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 3.086.844
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 3.091.372
 • Diğer Alacaklar 3.086.844
 • Diğer Alacaklar 3.091.372
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 3.086.844
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 3.091.372
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 68.552
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 73.080
 • 5.1 Hisse Senetleri 68.552
 • 5.1 Hisse Senetleri 73.080
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 68.552
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 73.080
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 186.670
 • 5.2 Diğer Menkul Değerler 186.670
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar 186.670
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 22.231.013
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 22.337.230
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 22.231.013
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 22.337.230
 • VI. KREDİLER 22.231.013
 • VI. KREDİLER 22.337.230
 • 6.1 Kısa Vadeli 22.231.013
 • 6.1 Kısa Vadeli 22.337.230
 • E. Stoklar 22.231.013
 • E. Stoklar 22.337.230
 • İŞTİRAKLER 22.231.013
 • İŞTİRAKLER 22.337.230
 • 2. Yarı Mamüller 49.522
 • 2. Yarı Mamüller 53.575
 • 6.3 Takipteki Krediler 49.522
 • 6.3 Takipteki Krediler 53.575
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 49.522
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 53.575
 • 3. Ara Mamüller -53.575
 • 3. Ara Mamüller -49.522
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) -53.575
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) -49.522
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) -53.575
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) -49.522
 • 5. Emtia 1.532.047
 • Menkuller 1.532.047
 • VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net) 1.532.047
 • 6. Diğer Stoklar 1.532.047
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 1.532.047
 • Menkuller 1.532.047
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 308.497
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 375.481
 • Devam Eden Yatırımlar 308.497
 • Devam Eden Yatırımlar 375.481
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 308.497
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 375.481
 • 1. Alıcılar 307.441
 • 9.1 Mali İştirakler 307.441
 • DİĞER AKTİFLER (Net) 307.441
 • 2. Alacak Senetleri 1.056
 • 9.2 Mali Olmayan İştirakler 1.056
 • A K T İ F T O P L A M I 1.056
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 1.609
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 136.355
 • BORÇLAR 1.609
 • BORÇLAR 136.355
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 1.609
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 136.355
 • 10.1 Mali Ortaklıklar 134.976
 • 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 134.976
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 134.976
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 1.379
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 1.609
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 1.379
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 1.609
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 1.379
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 1.609
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 1.760
 • Borç Reeskontu (-) 1.760
 • XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) 1.760
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 63.410
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 63.410
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 63.410
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 73.957
 • 12.1 Finansal Kiralama Alacakları 73.957
 • Zrn. Deprem Sgrt. Kom. Al. Acen. 73.957
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) -10.547
 • 2. İştiraklerden Alacaklar -10.547
 • Diğer Borçlar -10.547
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 50.853
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 245.798
 • Muallak Hasar Karşılığı 50.853
 • Muallak Hasar Karşılığı 245.798
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 50.853
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 245.798
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 1.640
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 3.585
 • Hayat Matematik Karşılığı 1.640
 • Hayat Matematik Karşılığı 3.585
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 1.640
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 3.585
 • 17.1 Şerefiye 1.005
 • 6. Bağlı Ortaklıklar 1.005
 • Hayat Matematik Karşılığı 1.005
 • 17.2 Diğer 1.640
 • 17.2 Diğer 2.580
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 1.640
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 2.580
 • Reasürörler Payı (-) 1.640
 • Reasürörler Payı (-) 2.580
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 279.856
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 299.943
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 279.856
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 299.943
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 279.856
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 299.943
 • AKTİF TOPLAMI 28.910.252
 • AKTİF TOPLAMI 29.917.636
 • D. Maddi Duran Varlıklar 28.910.252
 • D. Maddi Duran Varlıklar 29.917.636
 • Reasürörler Payı (-) 28.910.252
 • Reasürörler Payı (-) 29.917.636
 • 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 813.321
 • 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 1.311.922
 • DİĞER PASİFLER 813.321
 • DİĞER PASİFLER 1.311.922
 • II. PARA PİYASALARI 813.321
 • II. PARA PİYASALARI 1.311.922
 • 10. Verilen Sipariş Avansları 202.143
 • 2.1 Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar 202.143
 • ÖZKAYNAKLAR 202.143
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 499.004
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 499.004
 • Ödenmiş Sermaye 499.004
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 610.775
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 611.178
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 610.775
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 611.178
 • Nominal Sermaye 610.775
 • Nominal Sermaye 611.178
 • 2. Haklar 18.681.728
 • 2. Haklar 19.001.627
 • III. ALINAN KREDİLER 18.681.728
 • III. ALINAN KREDİLER 19.001.627
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 18.681.728
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 19.001.627
 • A K T İ F T O P L A M I 3.746.229
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 3.746.229
 • Yeniden Değerleme Fonu 3.746.229
 • 1. Banka Kredileri 3.746.229
 • 4.3 Tahviller 3.746.229
 • Zarar (-) 3.746.229
 • 2. Uzun Vad. Krd.AnaparaTak.veFaiz. 12.901
 • Dönem Zararı (-) 12.901
 • V. FONLAR 12.901
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 54.944
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 75.095
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 54.944
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 75.095
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 54.944
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 75.095
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 115.927
 • KAR 115.927
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 115.927
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 431.625
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 441.174
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 431.625
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 441.174
 • XII. KARŞILIKLAR 431.625
 • XII. KARŞILIKLAR 441.174
 • 12.1 Genel Karşılıklar 136.131
 • 12.1 Genel Karşılıklar 150.275
 • 4. Ödenecek Giderler 136.131
 • 4. Ödenecek Giderler 150.275
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 136.131
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 150.275
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 10.316
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 12.151
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 10.316
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 12.151
 • Diğer Teknik Karşılıklar 10.316
 • Diğer Teknik Karşılıklar 12.151
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 280.583
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 283.343
 • 8. Borç Reeskontu (-) 280.583
 • 8. Borç Reeskontu (-) 283.343
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 280.583
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 283.343
 • D. Alınan Sipariş Avansları 1.146.236
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 1.146.236
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 1.146.236
 • 1. Vergi Karşılıkları 3.534.717
 • 1. Vergi Karşılıkları 3.711.341
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 3.534.717
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 3.711.341
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 3.534.717
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 3.711.341
 • 15.1 Ödenmiş Sermaye 2.400.000
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 2.400.000
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Reasürörler Payı 2.400.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 106.521
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 187.486
 • Diğer Gelirler 106.521
 • Diğer Gelirler 187.486
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 106.521
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 187.486
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 428
 • A. Finansal Borçlar 428
 • TEKNİK GİDERLER (-) 428
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu -28.638
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu 73.403
 • 2. Çıkarılmış Tahviller -28.638
 • 2. Çıkarılmış Tahviller 73.403
 • Ödenen Komisyonlar (-) -28.638
 • Ödenen Komisyonlar (-) 73.403
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 215.352
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 215.352
 • Ödenen Tazminatlar (-) 215.352
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 344
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 547
 • B. Ticari Borçlar 344
 • B. Ticari Borçlar 547
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 344
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 547
 • 15.3 Kâr Yedekleri 432.528
 • 15.3 Kâr Yedekleri 441.740
 • 2. Borç Senetleri 432.528
 • 2. Borç Senetleri 441.740
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 432.528
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 441.740
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 238.854
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 241.292
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 238.854
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 241.292
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 238.854
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 241.292
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 75.641
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 75.641
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 75.641
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 115.113
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 121.888
 • 5. Borç Reeskontu (-) 115.113
 • 5. Borç Reeskontu (-) 121.888
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 115.113
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 121.888
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 2.919
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 2.920
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 2.919
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 2.920
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 2.919
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 2.920
 • 1. Ortaklara Borçlar 595.668
 • 1. Ortaklara Borçlar 629.396
 • 15.4 Kâr veya Zarar 595.668
 • 15.4 Kâr veya Zarar 629.396
 • Diğer Giderler (-) 595.668
 • Diğer Giderler (-) 629.396
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları 18.219
 • 2. İştiraklere Borçlar 18.219
 • TEKNİK KAR/ZARAR 18.219
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 595.668
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 595.668
 • GENEL GİDERLER (-) 595.668
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 28.910.252
 • PASİF TOPLAMI 28.910.252
 • Personel Giderleri (-) 28.910.252
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 611.177
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 1.826.236
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 611.177
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 1.826.236
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 611.177
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 1.826.236
 • 1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) 1.298.914
 • 6. Borç Reeskontu (-) 1.298.914
 • Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-) 1.298.914
 • 1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler 52.719
 • Amortisman Giderleri (-) 52.719
 • D. Alınan Sipariş Avansları 52.719
 • 1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 29.917.636
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 29.917.636
 • Karşılıklar (-) 29.917.636
 • 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 1.873.822
 • 1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 1.873.822
 • Diğer Giderler (-) 1.873.822
 • 1.1.2 YP Kredilerden Alınan Faizler 1.314.800
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 1.314.800
 • MALİ GELİRLER 1.314.800
 • 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 5.617
 • D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 5.617
 • Kambiyo Karları 5.617
 • 1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı 35.019
 • 1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 35.019
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Gelirleri 35.019
 • 1.3.3 Yurtdışı Bankalardan 5.617
 • E. Yedekler 5.617
 • Faiz Giderleri (-) 5.617
 • 1. Yasal Yedekler 51.422
 • 1. Yasal Yedekler 65.034
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 51.422
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 65.034
 • Satış Zararları (-) 51.422
 • Satış Zararları (-) 65.034
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 431.900
 • 2. Statü Yedekleri 431.900
 • Kambiyo Zararları (-) 431.900
 • 1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 1.032
 • 3. Özel Yedekler 1.032
 • Karşılıklar (-) 1.032
 • 1.5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 240.899
 • 4. Olağanüstü Yedek 240.899
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Giderleri 240.899
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 51.435
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 189.969
 • 5. Maliyet Artış Fonu 51.435
 • 5. Maliyet Artış Fonu 189.969
 • Diğer Giderler (-) 51.435
 • Diğer Giderler (-) 189.969
 • 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 1.705
 • 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 432.988
 • 6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 1.705
 • 6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 432.988
 • DÖNEM KAR/ZARARI 1.705
 • DÖNEM KAR/ZARARI 432.988
 • F. Net Dönem Karı -786.945
 • F. Net Dönem Karı 2.120
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -786.945
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 2.120
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) -786.945
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 2.120
 • 2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) 240.899
 • G. Dönem Zararı (-) 240.899
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 240.899
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 189.969
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 189.969
 • 2.1.2 Tasarruf Mevduatına 2.289
 • H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 2.289
 • 1. ........... Yılı Zararı -856.543
 • 2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına -856.543
 • 2. Yurtdışı Satışlar -200.412
 • 2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) -200.412
 • 2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -322.678
 • 3. Diğer Satışlar -322.678
 • 2. Satış İskontoları (-) -253.328
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara -253.328
 • 2.3.4 Diğer Kuruluşlara -339.360
 • 3. Diğer İndirimler (-) -339.360
 • 2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -262.943
 • C. Net Satışlar -262.943
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) -912
 • D. Satışların Maliyeti (-) -912
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 1.039.291
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 1.039.291
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 14.435
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 14.435
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -262.943
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 20.992
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -262.943
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 20.992
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -912
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -912
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 16.335
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 1.017.279
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 16.335
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 1.017.279
 • 4.1.3 Diğer 4.657
 • 4.1.3 Diğer 42.662
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 4.657
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 42.662
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar -6.557
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 53.752
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar -6.557
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 53.752
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri -796
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri 15.625
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen -796
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen 15.625
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri -5.761
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 38.127
 • 4.2.3 Diğer -5.761
 • 4.2.3 Diğer 38.127
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. -11.090
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. 18.001
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ -11.090
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ 18.001
 • 5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden -2.400
 • H. Finansman Giderleri (-) -2.400
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -45.515
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -8.690
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -45.515
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -8.690
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 5.421
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 5.863
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 5.421
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 5.863
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) 168.387
 • FAALİYET KARI (ZARARI) 168.387
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar -65.028
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 34.834
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ -65.028
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 34.834
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 5.851
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 1.061.046
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 5.851
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 1.061.046
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar -201.300
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar 138.914
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) -201.300
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) 138.914
 • J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) -132.443
 • XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -132.443
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 68.409
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 727.303
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 68.409
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 727.303
 • 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 1.068.743
 • XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR / (ZARAR) 1.068.743
 • 3. Diğ. Olağanüstü Gid.veZarar (-) -202.826
 • XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI / (ZARARI) -202.826
 • DÖNEM KARI (ZARARI) -170.186
 • DÖNEM KARI (ZARARI) 727.303
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) -170.186
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) 727.303
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) -131.635
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) 695.731
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) -131.635
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) 695.731
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 43.861
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 43.861
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 739.592
 • 18.1.1 Olağanüstü Gelirler -134.117
 • XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI 595.668
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. ARTI ARTI YATIRIM HOLDİNG
  2. 6,05
  3. 10,00
  1. VAKFN VAKIF FİN. KİR.
  2. 10,57
  3. 9,99
  1. TKURU TAZE KURU GIDA
  2. 168,40
  3. 9,99
  1. OZBAL ÖZBAL ÇELİK BORU
  2. 11,13
  3. 9,98
  1. GYHOL INVEO YATIRIM HOLDING
  2. 26,94
  3. 9,96

Azalan

  1. MERIT MERİT TURİZM
  2. 16,92
  3. -10,00
  1. BOBET BOĞAZİÇİ BETON
  2. 5,66
  3. -9,73
  1. AYCES ALTINYUNUS ÇEŞME
  2. 71,10
  3. -8,38
  1. BJKAS BEŞİKTAŞ FUTBOL YAT.
  2. 6,41
  3. -6,42
  1. GUSGR TÜRKİYE SİGORTA
  2. 6,14
  3. -4,81

TL

  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 2,16
  3. 1,41
  1. BOBET BOĞAZİÇİ BETON
  2. 5,66
  3. -9,73
  1. YKBNK YAPI VE KREDİ BANK.
  2. 2,19
  3. 1,39
  1. TRKCM TRAKYA CAM
  2. 4,79
  3. -0,21
  1. GUSGR TÜRKİYE SİGORTA
  2. 6,14
  3. -4,81

LOT

  1. THYAO TÜRK HAVA YOLLARI
  2. 14,86
  3. 1,85
  1. BOBET BOĞAZİÇİ BETON
  2. 5,66
  3. -9,73
  1. GARAN GARANTİ BANKASI
  2. 8,33
  3. 1,71
  1. TRKCM TRAKYA CAM
  2. 4,79
  3. -0,21
  1. SODA SODA SANAYİİ
  2. 8,30
  3. 0,61
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.