Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 83,40
 • Değişim :0,72 %
 • Hacim TL :495.113.161
 • Hacim Adet :5.961.389
* SG: 12.08.2022 - 18:09 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • TOFAS OTO. FAB. Hisse Senedi
 • XKURY,XMESY,XSBUR,XTM25,XTMTU,XU030,XU050,XU100,XULUS,XUSIN,XUTUM : TOASO | Yildiz Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 4 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 7.725.981.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 7.725.981.000
 • NAKİT DEĞERLER 7.725.981.000
 • 1.1 Kasa 2.625.681.000
 • A. Hazır Değerler 2.625.681.000
 • Kasa 2.625.681.000
 • B. Menkul Kıymetler 613.811.000
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 613.811.000
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 613.811.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 1.764.759.000
 • Acenteler 1.764.759.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 1.764.759.000
 • 3.2 Diğer Mali Kuruluşlar 1.339.483.000
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 1.339.483.000
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 1.339.483.000
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 186.000
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 186.000
 • İkrazlar 186.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 1.055.582.000
 • E. Stoklar 1.055.582.000
 • İŞTİRAKLER 1.055.582.000
 • 6. Diğer Stoklar 326.479.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 326.479.000
 • Menkuller 326.479.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 7.725.981.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 7.725.981.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 7.725.981.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 6.149.167.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 6.149.167.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 6.149.167.000
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 1.196.634.000
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 1.196.634.000
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 1.196.634.000
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 147.000
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 147.000
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 147.000
 • 16.1 Defter Değeri 5.650.000
 • 3. İştirakler 5.650.000
 • Reasürörler Payı (-) 5.650.000
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 31.175.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 31.175.000
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 31.175.000
 • AKTİF TOPLAMI 2.350.019.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 2.350.019.000
 • Reasürörler Payı (-) 2.350.019.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 1.703.865.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.703.865.000
 • Ödenmiş Sermaye 1.703.865.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 769.448.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 769.448.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 769.448.000
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 92.229.000
 • F. Diğer Duran Varlıklar 92.229.000
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 92.229.000
 • A K T İ F T O P L A M I 13.875.148.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 13.875.148.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 13.875.148.000
 • 4.1 Bonolar 6.845.352.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 6.845.352.000
 • Maliyet Artış Fonu 6.845.352.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 2.580.311.000
 • A. Finansal Borçlar 2.580.311.000
 • Özel Fonlar 2.580.311.000
 • B. Ticari Borçlar 3.865.606.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 3.865.606.000
 • P A S İ F T O P L A M I 3.865.606.000
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 25.561.000
 • 2. Borç Senetleri 25.561.000
 • Alınan Primler 25.561.000
 • 11.4 Diğer 8.374.000
 • 2. İştiraklere Borçlar 8.374.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 8.374.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 154.471.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 154.471.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 154.471.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 6.845.352.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 6.845.352.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 6.845.352.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 3.446.759.000
 • Diğer Gelirler 3.446.759.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 3.446.759.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 3.230.600.000
 • A. Finansal Borçlar 3.230.600.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 3.230.600.000
 • 1. Ortaklara Borçlar 21.924.000
 • 15.4 Kâr veya Zarar 21.924.000
 • Diğer Giderler (-) 21.924.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 194.235.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 194.235.000
 • GENEL GİDERLER (-) 194.235.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 3.583.037.000
 • Faiz Gelirleri 3.583.037.000
 • III. ÖZ SERMAYE 3.583.037.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 3.583.037.000
 • A. Sermaye 3.583.037.000
 • Kar Payı Gelirleri 3.583.037.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 500.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 500.000.000
 • Satış Karları 500.000.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 348.382.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 348.382.000
 • MALİ GİDERLER (-) 348.382.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 309.863.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 309.863.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 13.875.148.000
 • P A S İ F T O P L A M I 13.875.148.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 17.467.806.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 17.467.806.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -15.551.677.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -15.551.677.000
 • 2. Satış İskontoları (-) 1.916.129.000
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 1.916.129.000
 • 2.3.4 Diğer Kuruluşlara 400.841.000
 • 3. Diğer İndirimler (-) 400.841.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 2.026.205.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 2.026.205.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -392.816.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -392.816.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -273.006.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -273.006.000
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -55.607.000
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -55.607.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -721.429.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -721.429.000
 • 4.1.3 Diğer 1.304.776.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 1.304.776.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 1.229.472.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 1.229.472.000
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -53.346.000
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -53.346.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 1.282.818.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 1.282.818.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 1.282.818.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 1.282.818.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 1.282.818.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. TKNSA TEKNOSA IC VE DIS TICARET
  2. 9,57
  3. 10,00
  1. POLHO POLISAN HOLDING
  2. 6,38
  3. 10,00
  1. COSMO COSMOS YAT. HOLDING
  2. 20,90
  3. 10,00
  1. TRCAS TURCAS PETROL
  2. 10,57
  3. 9,99
  1. BARMA BAREM AMBALAJ
  2. 47,90
  3. 9,96

Azalan

  1. KZBGY KIZILBUK GYO
  2. 28,26
  3. -10,00
  1. PAMEL PAMEL ELEKTRIK
  2. 168,50
  3. -9,99
  1. AKENR AK ENERJI
  2. 1,98
  3. -9,59
  1. TEKTU TEK-ART TURIZM
  2. 1,71
  3. -8,06
  1. BLCYT BILICI YATIRIM
  2. 11,90
  3. -7,75

TL

  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 5,44
  3. -3,20
  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 3,54
  3. -3,01
  1. ODAS ODAS ELEKTRIK
  2. 4,04
  3. 2,80
  1. DOHOL DOGAN HOLDING
  2. 4,63
  3. 3,58
  1. AKBNK AKBANK
  2. 10,00
  3. -0,70

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI
  2. 62,40
  3. 1,63
  1. AKBNK AKBANK
  2. 10,00
  3. -0,70
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 5,44
  3. -3,20
  1. SISE SISE CAM
  2. 24,22
  3. -0,08
  1. SAHOL SABANCI HOLDING
  2. 23,68
  3. -1,91
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.