Tekfen Holding A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 15,50
 • Değişim :0,39 %
 • Hacim TL :16.762.156
 • Hacim Adet :1.079.981
* SG: 11.06.2021 - 11:00 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • TEKFEN HOLDİNG Hisse Senedi
 • XHOLD,XSIST,XTM25,XTMTU,XU030,XU050,XU100,XULUS,XUMAL,XUTUM : TKFEN | Yildiz Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 4 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 7.013.920.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 7.013.920.000
 • NAKİT DEĞERLER 7.013.920.000
 • 1.1 Kasa 2.985.833.000
 • A. Hazır Değerler 2.985.833.000
 • Kasa 2.985.833.000
 • B. Menkul Kıymetler 330.126.000
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 330.126.000
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 330.126.000
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 6.460.000
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 6.460.000
 • Sigortalılar 6.460.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 1.890.014.000
 • Acenteler 1.890.014.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 1.890.014.000
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 23.518.000
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 23.518.000
 • İkrazlar 23.518.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 948.789.000
 • E. Stoklar 948.789.000
 • İŞTİRAKLER 948.789.000
 • 6. Diğer Stoklar 629.422.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 629.422.000
 • Menkuller 629.422.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 6.985.523.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 6.985.523.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 6.985.523.000
 • 8.1.3 Diğer 28.397.000
 • F. Diğer Dönen Varlıklar 28.397.000
 • Gayrimenkuller 28.397.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 2.352.830.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 2.352.830.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 2.352.830.000
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 76.585.000
 • Devam Eden Yatırımlar 76.585.000
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 76.585.000
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 4.235.000
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 4.235.000
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 4.235.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 181.971.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 181.971.000
 • Reasürörler Payı (-) 181.971.000
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 194.510.000
 • 15.3 Diğer 194.510.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 194.510.000
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 103.866.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 103.866.000
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 103.866.000
 • AKTİF TOPLAMI 1.597.309.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 1.597.309.000
 • Reasürörler Payı (-) 1.597.309.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 20.236.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 20.236.000
 • Ödenmiş Sermaye 20.236.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 77.176.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 77.176.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 77.176.000
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 96.942.000
 • F. Diğer Duran Varlıklar 96.942.000
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 96.942.000
 • A K T İ F T O P L A M I 9.366.750.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 9.366.750.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 9.366.750.000
 • 4.1 Bonolar 5.586.667.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 5.586.667.000
 • Maliyet Artış Fonu 5.586.667.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 715.589.000
 • A. Finansal Borçlar 715.589.000
 • Özel Fonlar 715.589.000
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 9.547.000
 • Net Dönem Karı 9.547.000
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 9.547.000
 • B. Ticari Borçlar 2.038.629.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 2.038.629.000
 • P A S İ F T O P L A M I 2.038.629.000
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 78.440.000
 • 2. Borç Senetleri 78.440.000
 • Alınan Primler 78.440.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 62.100.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 62.100.000
 • XII. KARŞILIKLAR 62.100.000
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 65.613.000
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 65.613.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 65.613.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 1.711.690.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 1.711.690.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 1.711.690.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 5.586.667.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 5.586.667.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 5.586.667.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 771.769.000
 • Diğer Gelirler 771.769.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 771.769.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 464.104.000
 • A. Finansal Borçlar 464.104.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 464.104.000
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 117.342.000
 • B. Ticari Borçlar 117.342.000
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 117.342.000
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 70.146.000
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 70.146.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 70.146.000
 • 1. Ortaklara Borçlar 1.132.000
 • 15.4 Kâr veya Zarar 1.132.000
 • Diğer Giderler (-) 1.132.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 57.924.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 57.924.000
 • GENEL GİDERLER (-) 57.924.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 61.049.000
 • PASİF TOPLAMI 61.049.000
 • Personel Giderleri (-) 61.049.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 3.008.314.000
 • Faiz Gelirleri 3.008.314.000
 • III. ÖZ SERMAYE 3.008.314.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 2.975.717.000
 • A. Sermaye 2.975.717.000
 • Kar Payı Gelirleri 2.975.717.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 370.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 370.000.000
 • Satış Karları 370.000.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 3.475.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 3.475.000
 • MALİ GİDERLER (-) 3.475.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -154.480.000
 • 5. Maliyet Artış Fonu -154.480.000
 • Diğer Giderler (-) -154.480.000
 • F. Net Dönem Karı 154.480.000
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 154.480.000
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 154.480.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 197.180.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 197.180.000
 • 2. ........... Yılı Zararı 32.597.000
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 32.597.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 9.366.750.000
 • P A S İ F T O P L A M I 9.366.750.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 7.487.133.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 7.487.133.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -6.458.698.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -6.458.698.000
 • 2. Satış İskontoları (-) 1.028.435.000
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 1.028.435.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 1.028.435.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 1.028.435.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -155.290.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -155.290.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -214.665.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -214.665.000
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -1.930.000
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -1.930.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -371.885.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -371.885.000
 • 4.1.3 Diğer 656.550.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 656.550.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 902.254.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 902.254.000
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -131.526.000
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -131.526.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 770.728.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 770.728.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 770.728.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 770.728.000
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -571.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 771.299.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. DIRIT DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL
  2. 5,50
  3. 10,00
  1. ARTI ARTI YATIRIM HOLDİNG
  2. 6,05
  3. 10,00
  1. GYHOL INVEO YATIRIM HOLDING
  2. 26,94
  3. 9,96
  1. OYYAT OYAK YATIRIM MENKUL DEĞ. A.Ş.
  2. 22,54
  3. 9,95
  1. EGCEY EGELI.CO ENERJI YATIRIM
  2. 2,04
  3. 9,68

Azalan

  1. MERIT MERİT TURİZM
  2. 155,20
  3. -18,96
  1. YESIL YEŞİL YATIRIM HOLDİNG
  2. 3,16
  3. -9,97
  1. SKTAS SÖKTAŞ
  2. 4,42
  3. -8,87
  1. TKURU TAZE KURU GIDA
  2. 162,20
  3. -7,42
  1. MRGYO MARTI GMYO
  2. 1,05
  3. -6,25

TL

  1. TRKCM TRAKYA CAM
  2. 4,79
  3. -0,21
  1. GUSGR TÜRKİYE SİGORTA
  2. 6,14
  3. -4,81
  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 2,16
  3. 0,00
  1. YKBNK YAPI VE KREDİ BANK.
  2. 2,31
  3. 0,87
  1. SODA SODA SANAYİİ
  2. 8,30
  3. 0,61

LOT

  1. TRKCM TRAKYA CAM
  2. 4,79
  3. -0,21
  1. SODA SODA SANAYİİ
  2. 8,30
  3. 0,61
  1. GUSGR TÜRKİYE SİGORTA
  2. 6,14
  3. -4,81
  1. GARAN GARANTİ BANKASI
  2. 8,53
  3. 0,59
  1. THYAO TÜRK HAVA YOLLARI
  2. 14,50
  3. 0,49
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.