Türk Hava Yolları A.O.

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 14,54
 • Değişim :-0,82 %
 • Hacim TL :1.506.600.055
 • Hacim Adet :103.523.663
* SG: 18.06.2021 - 18:09 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • TÜRK HAVA YOLLARI Hisse Senedi
 • XSIST,XU030,XU050,XU100,XUHIZ,XULAS,XULUS,XUTUM : THYAO | Yildiz Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 15.455.000.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 15.455.000.000
 • NAKİT DEĞERLER 15.455.000.000
 • 1.1 Kasa 8.679.000.000
 • A. Hazır Değerler 8.679.000.000
 • Kasa 8.679.000.000
 • B. Menkul Kıymetler 1.290.000.000
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 1.290.000.000
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 1.290.000.000
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 331.000.000
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 331.000.000
 • Sigortalılar 331.000.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 2.031.000.000
 • Acenteler 2.031.000.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 2.031.000.000
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 1.507.000.000
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 1.507.000.000
 • İkrazlar 1.507.000.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 754.000.000
 • E. Stoklar 754.000.000
 • İŞTİRAKLER 754.000.000
 • 6. Diğer Stoklar 863.000.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 863.000.000
 • Menkuller 863.000.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 15.455.000.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 15.455.000.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 15.455.000.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 50.777.000.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 50.777.000.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 50.777.000.000
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 2.150.000.000
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 2.150.000.000
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 2.150.000.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 127.000.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 127.000.000
 • Reasürörler Payı (-) 127.000.000
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 1.180.000.000
 • 15.3 Diğer 1.180.000.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 1.180.000.000
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 2.000.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 2.000.000
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 2.000.000
 • AKTİF TOPLAMI 45.301.000.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 45.301.000.000
 • Reasürörler Payı (-) 45.301.000.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 283.000.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 283.000.000
 • Ödenmiş Sermaye 283.000.000
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 44.000.000
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 44.000.000
 • Nominal Sermaye 44.000.000
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 1.734.000.000
 • F. Diğer Duran Varlıklar 1.734.000.000
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 1.734.000.000
 • A K T İ F T O P L A M I 66.232.000.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 66.232.000.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 66.232.000.000
 • 4.1 Bonolar 17.477.000.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 17.477.000.000
 • Maliyet Artış Fonu 17.477.000.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 8.374.000.000
 • A. Finansal Borçlar 8.374.000.000
 • Özel Fonlar 8.374.000.000
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 62.000.000
 • KAR 62.000.000
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 62.000.000
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 371.000.000
 • Net Dönem Karı 371.000.000
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 371.000.000
 • B. Ticari Borçlar 2.965.000.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 2.965.000.000
 • P A S İ F T O P L A M I 2.965.000.000
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 434.000.000
 • 2. Borç Senetleri 434.000.000
 • Alınan Primler 434.000.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 56.000.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 56.000.000
 • XII. KARŞILIKLAR 56.000.000
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 165.000.000
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 165.000.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 165.000.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 4.976.000.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 4.976.000.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 4.976.000.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 17.477.000.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 17.477.000.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 17.477.000.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 29.889.000.000
 • Diğer Gelirler 29.889.000.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 29.889.000.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 25.908.000.000
 • A. Finansal Borçlar 25.908.000.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 25.908.000.000
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 53.000.000
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 53.000.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 53.000.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 422.000.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 422.000.000
 • GENEL GİDERLER (-) 422.000.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 3.350.000.000
 • PASİF TOPLAMI 3.350.000.000
 • Personel Giderleri (-) 3.350.000.000
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 156.000.000
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 156.000.000
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 156.000.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 18.866.000.000
 • Faiz Gelirleri 18.866.000.000
 • III. ÖZ SERMAYE 18.866.000.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 18.866.000.000
 • A. Sermaye 18.866.000.000
 • Kar Payı Gelirleri 18.866.000.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 1.380.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 1.380.000.000
 • Satış Karları 1.380.000.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 1.124.000.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 1.124.000.000
 • MALİ GİDERLER (-) 1.124.000.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -7.986.000.000
 • 5. Maliyet Artış Fonu -7.986.000.000
 • Diğer Giderler (-) -7.986.000.000
 • F. Net Dönem Karı 7.986.000.000
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 7.986.000.000
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 7.986.000.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 59.000.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 59.000.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 66.232.000.000
 • P A S İ F T O P L A M I 66.232.000.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 29.332.000.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 29.332.000.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -22.693.000.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -22.693.000.000
 • 2. Satış İskontoları (-) 6.639.000.000
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 6.639.000.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 6.639.000.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 6.639.000.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -3.057.000.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -3.057.000.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -734.000.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -734.000.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -3.791.000.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -3.791.000.000
 • 4.1.3 Diğer 2.848.000.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 2.848.000.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 970.000.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 970.000.000
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -147.000.000
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -147.000.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 823.000.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 823.000.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 823.000.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 823.000.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 823.000.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. IDGYO İDEALİST GMYO
  2. 6,05
  3. 10,00
  1. ARTI ARTI YATIRIM HOLDİNG
  2. 6,05
  3. 10,00
  1. VKFYO VAKIF YAT. ORT.
  2. 5,52
  3. 9,96
  1. GYHOL INVEO YATIRIM HOLDING
  2. 26,94
  3. 9,96
  1. TKURU TAZE KURU GIDA
  2. 139,20
  3. 9,95

Azalan

  1. BERA BERA HOLDİNG
  2. 16,93
  3. -9,99
  1. MERIT MERİT TURİZM
  2. 18,13
  3. -9,98
  1. UZERB UZERTAŞ BOYA
  2. 45,28
  3. -9,98
  1. BAGFS BAGFAŞ
  2. 15,54
  3. -9,97
  1. ISBIR İŞBİR HOLDİNG
  2. 6.000,00
  3. -9,84

TL

  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 2,06
  3. -2,83
  1. YKBNK YAPI VE KREDİ BANK.
  2. 2,15
  3. -0,92
  1. TRKCM TRAKYA CAM
  2. 4,79
  3. -0,21
  1. GARAN GARANTİ BANKASI
  2. 8,16
  3. -0,37
  1. THYAO TÜRK HAVA YOLLARI
  2. 14,54
  3. -0,82

LOT

  1. THYAO TÜRK HAVA YOLLARI
  2. 14,54
  3. -0,82
  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 2,06
  3. -2,83
  1. GARAN GARANTİ BANKASI
  2. 8,16
  3. -0,37
  1. EREGL EREĞLİ DEMİR CELİK
  2. 17,79
  3. -4,92
  1. TRKCM TRAKYA CAM
  2. 4,79
  3. -0,21
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.