Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 19,14
 • Değişim :-0,83 %
 • Hacim TL :307.811.104
 • Hacim Adet :16.006.580
* SG: 18.05.2022 - 17:59 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • TURKCELL Hisse Senedi
 • XILTM,XSIST,XU030,XU050,XU100,XUHIZ,XULUS,XUTUM : TCELL | Yildiz Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 4 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 14.069.106.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 14.069.106.000
 • NAKİT DEĞERLER 14.069.106.000
 • 1.1 Kasa 4.712.333.000
 • A. Hazır Değerler 4.712.333.000
 • Kasa 4.712.333.000
 • B. Menkul Kıymetler 11.338.000
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 11.338.000
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 11.338.000
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 981.396.000
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 981.396.000
 • Sigortalılar 981.396.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 2.900.576.000
 • Acenteler 2.900.576.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 2.900.576.000
 • 3.2 Diğer Mali Kuruluşlar 2.950.523.000
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 2.950.523.000
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 2.950.523.000
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 489.333.000
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 489.333.000
 • İkrazlar 489.333.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 104.102.000
 • E. Stoklar 104.102.000
 • İŞTİRAKLER 104.102.000
 • 6. Diğer Stoklar 624.567.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 624.567.000
 • Menkuller 624.567.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 12.774.168.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 12.774.168.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 12.774.168.000
 • 8.1.3 Diğer 1.294.938.000
 • F. Diğer Dönen Varlıklar 1.294.938.000
 • Gayrimenkuller 1.294.938.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 19.913.363.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 19.913.363.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 19.913.363.000
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 155.634.000
 • Devam Eden Yatırımlar 155.634.000
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 155.634.000
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 1.297.597.000
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 1.297.597.000
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 1.297.597.000
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 96.847.000
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 96.847.000
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 96.847.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 654.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 654.000
 • Reasürörler Payı (-) 654.000
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 980.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 980.000
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 980.000
 • AKTİF TOPLAMI 9.665.408.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 9.665.408.000
 • Reasürörler Payı (-) 9.665.408.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 8.340.410.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.340.410.000
 • Ödenmiş Sermaye 8.340.410.000
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 32.834.000
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 32.834.000
 • Nominal Sermaye 32.834.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 96.060.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 96.060.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 96.060.000
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 259.773.000
 • F. Diğer Duran Varlıklar 259.773.000
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 259.773.000
 • A K T İ F T O P L A M I 33.982.469.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 33.982.469.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 33.982.469.000
 • 4.1 Bonolar 9.223.843.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 9.223.843.000
 • Maliyet Artış Fonu 9.223.843.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 4.278.154.000
 • A. Finansal Borçlar 4.278.154.000
 • Özel Fonlar 4.278.154.000
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 110.108.000
 • Net Dönem Karı 110.108.000
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 110.108.000
 • B. Ticari Borçlar 2.822.061.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 2.822.061.000
 • P A S İ F T O P L A M I 2.822.061.000
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 746.170.000
 • 2. Borç Senetleri 746.170.000
 • Alınan Primler 746.170.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 103.105.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 103.105.000
 • XII. KARŞILIKLAR 103.105.000
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 229.520.000
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 229.520.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 229.520.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 329.046.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 329.046.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 329.046.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 9.223.843.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 9.223.843.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 9.223.843.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 9.713.538.000
 • Diğer Gelirler 9.713.538.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 9.713.538.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 8.257.995.000
 • A. Finansal Borçlar 8.257.995.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 8.257.995.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 197.666.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 197.666.000
 • GENEL GİDERLER (-) 197.666.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 651.122.000
 • PASİF TOPLAMI 651.122.000
 • Personel Giderleri (-) 651.122.000
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 409.337.000
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 409.337.000
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 409.337.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 15.045.088.000
 • Faiz Gelirleri 15.045.088.000
 • III. ÖZ SERMAYE 15.045.088.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 14.989.161.000
 • A. Sermaye 14.989.161.000
 • Kar Payı Gelirleri 14.989.161.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 2.200.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 2.200.000.000
 • Satış Karları 2.200.000.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -496.013.000
 • 5. Maliyet Artış Fonu -496.013.000
 • Diğer Giderler (-) -496.013.000
 • F. Net Dönem Karı 439.700.000
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 439.700.000
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 439.700.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 1.643.024.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 1.643.024.000
 • 2. ........... Yılı Zararı 55.927.000
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 55.927.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 33.982.469.000
 • P A S İ F T O P L A M I 33.982.469.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 17.026.401.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 17.026.401.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -11.073.465.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -11.073.465.000
 • 2. Satış İskontoları (-) 5.952.936.000
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 5.952.936.000
 • 2.3.4 Diğer Kuruluşlara 605.663.000
 • 3. Diğer İndirimler (-) 605.663.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 6.281.890.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 6.281.890.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -2.005.420.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -2.005.420.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -645.196.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -645.196.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -2.650.616.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -2.650.616.000
 • 4.1.3 Diğer 3.631.274.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 3.631.274.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 2.609.517.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 2.609.517.000
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -571.758.000
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -571.758.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 2.037.759.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 2.037.759.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 2.037.759.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 2.037.759.000
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 58.630.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 1.979.129.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. ORCAY ORCAY ORTAKOY CAY SANAYI
  2. 21,90
  3. 9,99
  1. NIBAS NIGBAS NIGDE BETON
  2. 9,70
  3. 9,98
  1. ULUSE ULUSOY ELEKTRIK
  2. 192,00
  3. 9,97
  1. SELVA SELVA GIDA
  2. 10,60
  3. 9,96
  1. ARMDA ARMADA BILGISAYAR
  2. 131,40
  3. 9,96

Azalan

  1. SANKO SANKO PAZARLAMA
  2. 11,73
  3. -12,00
  1. ULUUN ULUSOY UN SANAYI
  2. 12,65
  3. -9,96
  1. LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK
  2. 16,64
  3. -9,96
  1. MNDRS MENDERES TEKSTIL
  2. 3,30
  3. -7,30
  1. SMRTG SMART GUNES ENERJISI TEK.
  2. 23,12
  3. -7,30

TL

  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 4,39
  3. 3,05
  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 2,62
  3. -0,38
  1. AKBNK AKBANK
  2. 8,11
  3. 3,31
  1. GARAN GARANTI BANKASI
  2. 15,65
  3. 4,54
  1. SKBNK SEKERBANK
  2. 1,17
  3. 0,00

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI
  2. 42,40
  3. 0,76
  1. GARAN GARANTI BANKASI
  2. 15,65
  3. 4,54
  1. SISE SISE CAM
  2. 19,91
  3. 0,00
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 4,39
  3. 3,05
  1. AKBNK AKBANK
  2. 8,11
  3. 3,31
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.