Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 4,68
 • Değişim :-0,64 %
 • Hacim TL :2.773.397
 • Hacim Adet :588.679
* SG: 23.06.2021 - 12:15 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • SÖKTAŞ Hisse Senedi
 • XTEKS,XTUMY,XULUS,XUSIN,XUTUM : SKTAS | Ana Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 140.498.565
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 140.498.565
 • NAKİT DEĞERLER 140.498.565
 • 1.1 Kasa 2.403.225
 • A. Hazır Değerler 2.403.225
 • Kasa 2.403.225
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 47.920.067
 • Acenteler 47.920.067
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 47.920.067
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 178.421
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 178.421
 • İkrazlar 178.421
 • 6.1 Kısa Vadeli 72.261.531
 • E. Stoklar 72.261.531
 • İŞTİRAKLER 72.261.531
 • 1. İlk Madde ve Malzeme 1.224.000
 • 6.2 Orta ve Uzun Vadeli 1.224.000
 • İştirakler 1.224.000
 • 6. Diğer Stoklar 16.511.321
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 16.511.321
 • Menkuller 16.511.321
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 140.498.565
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 140.498.565
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 140.498.565
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 423.259.613
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 423.259.613
 • II. DURAN VARLIKLAR 423.259.613
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 199.631
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 199.631
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 199.631
 • 15.2 Menkul Değerlerin 8.299
 • C. Finansal Duran Varlıklar 8.299
 • Reasürörler Payı (-) 8.299
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 79.820.877
 • Muallak Hasar Karşılığı 79.820.877
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 79.820.877
 • AKTİF TOPLAMI 330.298.176
 • D. Maddi Duran Varlıklar 330.298.176
 • Reasürörler Payı (-) 330.298.176
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 7.704.010
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.704.010
 • Ödenmiş Sermaye 7.704.010
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 5.228.620
 • F. Diğer Duran Varlıklar 5.228.620
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 5.228.620
 • A K T İ F T O P L A M I 563.758.178
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 563.758.178
 • Yeniden Değerleme Fonu 563.758.178
 • 4.1 Bonolar 166.404.703
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 166.404.703
 • Maliyet Artış Fonu 166.404.703
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 53.762.420
 • A. Finansal Borçlar 53.762.420
 • Özel Fonlar 53.762.420
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 36.281.722
 • KAR 36.281.722
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 36.281.722
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 499.770
 • Net Dönem Karı 499.770
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 499.770
 • B. Ticari Borçlar 56.153.191
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 56.153.191
 • P A S İ F T O P L A M I 56.153.191
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 5.286.349
 • 2. Borç Senetleri 5.286.349
 • Alınan Primler 5.286.349
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 858.835
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 858.835
 • XII. KARŞILIKLAR 858.835
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 12.886.795
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 12.886.795
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 12.886.795
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 166.404.703
 • 8. Borç Reeskontu (-) 166.404.703
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 166.404.703
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 304.644.769
 • Diğer Gelirler 304.644.769
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 304.644.769
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 252.978.429
 • A. Finansal Borçlar 252.978.429
 • TEKNİK GİDERLER (-) 252.978.429
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 749.655
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 749.655
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 749.655
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 1.168.116
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 1.168.116
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 1.168.116
 • 1. Ortaklara Borçlar 1.128.571
 • 15.4 Kâr veya Zarar 1.128.571
 • Diğer Giderler (-) 1.128.571
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 18.885.621
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 18.885.621
 • GENEL GİDERLER (-) 18.885.621
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 26.982.679
 • PASİF TOPLAMI 26.982.679
 • Personel Giderleri (-) 26.982.679
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 2.751.698
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 2.751.698
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 2.751.698
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 92.708.706
 • Faiz Gelirleri 92.708.706
 • III. ÖZ SERMAYE 92.708.706
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 92.708.706
 • A. Sermaye 92.708.706
 • Kar Payı Gelirleri 92.708.706
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 40.120.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 40.120.000
 • Satış Karları 40.120.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 18.395.552
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 18.395.552
 • MALİ GİDERLER (-) 18.395.552
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -22.344.869
 • 5. Maliyet Artış Fonu -22.344.869
 • Diğer Giderler (-) -22.344.869
 • F. Net Dönem Karı 22.344.869
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 22.344.869
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 22.344.869
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 9.672.341
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 9.672.341
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 563.758.178
 • P A S İ F T O P L A M I 563.758.178
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 226.305.184
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 226.305.184
 • 1. Satıştan İadeler (-) -183.286.608
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -183.286.608
 • 2. Satış İskontoları (-) 43.018.576
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 43.018.576
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 54.028.221
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 54.028.221
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -14.853.538
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -14.853.538
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -23.892.597
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -23.892.597
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -1.627.447
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -1.627.447
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -40.373.582
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -40.373.582
 • 4.1.3 Diğer 13.654.639
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 13.654.639
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -38.269.911
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -38.269.911
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -293.786
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -293.786
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları -38.563.697
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) -38.563.697
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) -38.563.697
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) -38.563.697
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 155.335
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar -38.719.032
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. ARTI ARTI YATIRIM HOLDİNG
  2. 6,05
  3. 10,00
  1. CEOEM CEO EVENT MEDYA
  2. 14,98
  3. 9,99
  1. DAGHL DAGİ YATIRIM HOLDİNG
  2. 13,69
  3. 9,96
  1. GYHOL INVEO YATIRIM HOLDING
  2. 26,94
  3. 9,96
  1. RAYSG RAY SİGORTA
  2. 9,85
  3. 9,93

Azalan

  1. INFO INFO YATIRIM
  2. 4,36
  3. -27,09
  1. UZERB UZERTAŞ BOYA
  2. 38,54
  3. -5,63
  1. UTPYA UTOPYA TURİZM
  2. 22,50
  3. -5,38
  1. GUSGR TÜRKİYE SİGORTA
  2. 6,14
  3. -4,81
  1. ESCOM ESCORT TEKNOLOJİ
  2. 5,95
  3. -4,03

TL

  1. TRKCM TRAKYA CAM
  2. 4,79
  3. -0,21
  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 2,15
  3. 0,00
  1. GUSGR TÜRKİYE SİGORTA
  2. 6,14
  3. -4,81
  1. SODA SODA SANAYİİ
  2. 8,30
  3. 0,61
  1. HALKB T. HALK BANKASI
  2. 5,34
  3. 1,33

LOT

  1. TRKCM TRAKYA CAM
  2. 4,79
  3. -0,21
  1. SODA SODA SANAYİİ
  2. 8,30
  3. 0,61
  1. GUSGR TÜRKİYE SİGORTA
  2. 6,14
  3. -4,81
  1. THYAO TÜRK HAVA YOLLARI
  2. 14,72
  3. -0,27
  1. HALKB T. HALK BANKASI
  2. 5,34
  3. 1,33
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.