Şekerbank T.A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 1,09
 • Değişim :2,83 %
 • Hacim TL :31.602.956
 • Hacim Adet :29.224.461
* SG: 04.07.2022 - 10:56 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • SEKERBANK Hisse Senedi
 • XBANK,XBN10,XU030,XU050,XU100,XULUS,XUMAL,XUTUM,XYUZO : SKBNK | Yildiz Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 2.935.359
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 2.935.359
 • NAKİT DEĞERLER 2.935.359
 • B. Menkul Kıymetler 133.036
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 133.036
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 133.036
 • 1. Hisse Senetleri 8.131
 • 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 8.131
 • ALACAKLAR 8.131
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 2.491
 • Acenteler 2.491
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 2.491
 • 1. Alıcılar 133.403
 • Acenteler 133.403
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 133.403
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 963.181
 • IV. PARA PİYASALARI 963.181
 • Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 963.181
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 960.829
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 960.829
 • İkrazlar 960.829
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 2.352
 • 4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 2.352
 • Alacaklar Reeskont Karşılığı(-) 2.352
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 1.267.375
 • Diğer Alacaklar 1.267.375
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 1.267.375
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 79.085
 • 5.2 Diğer Menkul Değerler 79.085
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar 79.085
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 19.425.124
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 19.425.124
 • VI. KREDİLER 19.425.124
 • 6.1 Kısa Vadeli 18.980.534
 • E. Stoklar 18.980.534
 • İŞTİRAKLER 18.980.534
 • 2. Yarı Mamüller 1.113.921
 • 6.3 Takipteki Krediler 1.113.921
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 1.113.921
 • 3. Ara Mamüller -669.331
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) -669.331
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) -669.331
 • 5. Emtia 1.465.643
 • Menkuller 1.465.643
 • VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net) 1.465.643
 • 6. Diğer Stoklar 1.093.639
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 1.093.639
 • Menkuller 1.093.639
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 372.004
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 372.004
 • II. DURAN VARLIKLAR 372.004
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 4.140
 • Devam Eden Yatırımlar 4.140
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 4.140
 • 2. Alacak Senetleri 4.140
 • 9.2 Mali Olmayan İştirakler 4.140
 • A K T İ F T O P L A M I 4.140
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 170.552
 • BORÇLAR 170.552
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 170.552
 • 10.1 Mali Ortaklıklar 170.052
 • 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 170.052
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 170.052
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 500
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 500
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 500
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 1.020.083
 • Muallak Hasar Karşılığı 1.020.083
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 1.020.083
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 84.834
 • Hayat Matematik Karşılığı 84.834
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 84.834
 • 17.2 Diğer 84.834
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 84.834
 • Reasürörler Payı (-) 84.834
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 456.510
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 456.510
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 456.510
 • AKTİF TOPLAMI 28.147.222
 • D. Maddi Duran Varlıklar 28.147.222
 • Reasürörler Payı (-) 28.147.222
 • 1. Arazi ve Arsalar 18.247.534
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 18.247.534
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 18.247.534
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 223.640
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 223.640
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 223.640
 • 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 2.721.934
 • DİĞER PASİFLER 2.721.934
 • II. PARA PİYASALARI 2.721.934
 • 10. Verilen Sipariş Avansları 1.433.590
 • 2.1 Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar 1.433.590
 • ÖZKAYNAKLAR 1.433.590
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 1.288.344
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 1.288.344
 • Nominal Sermaye 1.288.344
 • 2. Haklar 2.617.812
 • III. ALINAN KREDİLER 2.617.812
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 2.617.812
 • A K T İ F T O P L A M I 722.191
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 722.191
 • Yeniden Değerleme Fonu 722.191
 • 4.1 Bonolar 219.730
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 219.730
 • Maliyet Artış Fonu 219.730
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 502.461
 • A. Finansal Borçlar 502.461
 • Özel Fonlar 502.461
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 271.302
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 271.302
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 271.302
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 103.688
 • KAR 103.688
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 103.688
 • 1. Satıcılar 3.920
 • TEKNİK GELİRLER 3.920
 • X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) 3.920
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 4.256
 • 2. Borç Senetleri 4.256
 • Alınan Primler 4.256
 • 10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) -336
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar -336
 • Alınan Komisyonlar -336
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 333.454
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 333.454
 • XII. KARŞILIKLAR 333.454
 • 12.1 Genel Karşılıklar 98.083
 • 4. Ödenecek Giderler 98.083
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 98.083
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 78.901
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 78.901
 • Diğer Teknik Karşılıklar 78.901
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 156.470
 • 8. Borç Reeskontu (-) 156.470
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 156.470
 • D. Alınan Sipariş Avansları 327.531
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 327.531
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 327.531
 • 1. Vergi Karşılıkları 2.615.921
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 2.615.921
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 2.615.921
 • 15.1 Ödenmiş Sermaye 1.158.000
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 1.158.000
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Reasürörler Payı 1.158.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 7.938
 • Diğer Gelirler 7.938
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 7.938
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 1.278
 • A. Finansal Borçlar 1.278
 • TEKNİK GİDERLER (-) 1.278
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu -53.336
 • 2. Çıkarılmış Tahviller -53.336
 • Ödenen Komisyonlar (-) -53.336
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 196.876
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 196.876
 • Ödenen Tazminatlar (-) 196.876
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri -185.934
 • B. Ticari Borçlar -185.934
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) -185.934
 • 15.3 Kâr Yedekleri 1.373.597
 • 2. Borç Senetleri 1.373.597
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 1.373.597
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 280.244
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 280.244
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 280.244
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 1.007.077
 • 5. Borç Reeskontu (-) 1.007.077
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 1.007.077
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 86.276
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 86.276
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 86.276
 • 1. Ortaklara Borçlar 76.386
 • 15.4 Kâr veya Zarar 76.386
 • Diğer Giderler (-) 76.386
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları 72
 • 2. İştiraklere Borçlar 72
 • TEKNİK KAR/ZARAR 72
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 76.314
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 76.314
 • GENEL GİDERLER (-) 76.314
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 28.147.222
 • PASİF TOPLAMI 28.147.222
 • Personel Giderleri (-) 28.147.222
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 2.019.868
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 2.019.868
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 2.019.868
 • 1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) 1.733.723
 • 6. Borç Reeskontu (-) 1.733.723
 • Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-) 1.733.723
 • 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 18.321
 • D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 18.321
 • Kambiyo Karları 18.321
 • 1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı 5.996
 • 1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 5.996
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Gelirleri 5.996
 • 1. Yasal Yedekler 51.411
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 51.411
 • Satış Zararları (-) 51.411
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 209.527
 • 2. Statü Yedekleri 209.527
 • Kambiyo Zararları (-) 209.527
 • 1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 692
 • 3. Özel Yedekler 692
 • Karşılıklar (-) 692
 • 1.5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 112.426
 • 4. Olağanüstü Yedek 112.426
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Giderleri 112.426
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 96.409
 • 5. Maliyet Artış Fonu 96.409
 • Diğer Giderler (-) 96.409
 • 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 890
 • 6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 890
 • DÖNEM KAR/ZARARI 890
 • F. Net Dönem Karı -1.099.878
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -1.099.878
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) -1.099.878
 • 2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) -813.211
 • G. Dönem Zararı (-) -813.211
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI -813.211
 • 2. Yurtdışı Satışlar -111.170
 • 2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) -111.170
 • 2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -61.959
 • 3. Diğer Satışlar -61.959
 • 2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -80.635
 • C. Net Satışlar -80.635
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) -32.903
 • D. Satışların Maliyeti (-) -32.903
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 919.990
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 919.990
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 245.186
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 245.186
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 296.537
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 296.537
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 49.276
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 49.276
 • 4.1.3 Diğer 247.261
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 247.261
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar -51.351
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar -51.351
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri -51.351
 • 4.2.3 Diğer -51.351
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. 4.930
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ 4.930
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -162.196
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -162.196
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 6
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 6
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -50.485
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -50.485
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 161.536
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 161.536
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 1.169.446
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 1.169.446
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar -390.104
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) -390.104
 • J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) -679.663
 • XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -679.663
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 99.679
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 99.679
 • DÖNEM KARI (ZARARI) 99.679
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) 99.679
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) -23.365
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) -23.365
 • XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI 76.314
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. ULUSE ULUSOY ELEKTRIK
  2. 240,90
  3. 10,00
  1. GYHOL INVEO YATIRIM HOLDING
  2. 26,94
  3. 9,96
  1. EGCEY EGELI&CO ENERJI YATIRIM
  2. 2,04
  3. 9,68
  1. EGCYH EGELI&CO YATIRIM HOLDING
  2. 1,27
  3. 9,48
  1. OYAYO OYAK YAT. ORT.
  2. 9,30
  3. 7,51

Azalan

  1. CANTE CAN2 TERMIK
  2. 39,76
  3. -9,96
  1. GUSGR GUNES SIGORTA
  2. 6,14
  3. -4,81
  1. MERCN MERCAN KIMYA
  2. 14,44
  3. -4,50
  1. MZHLD MAZHAR ZORLU HOLDING
  2. 88,95
  3. -4,41
  1. DENCM DENİZLİ CAM
  2. 6,69
  3. -3,88

TL

  1. TRKCM TRAKYA CAM
  2. 4,79
  3. -0,21
  1. GUSGR GUNES SIGORTA
  2. 6,14
  3. -4,81
  1. SODA SODA SANAYİİ
  2. 8,30
  3. 0,61
  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 2,81
  3. 0,00
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 4,46
  3. 1,13

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI
  2. 49,42
  3. 0,24
  1. TRKCM TRAKYA CAM
  2. 4,79
  3. -0,21
  1. SODA SODA SANAYİİ
  2. 8,30
  3. 0,61
  1. KOZAL KOZA ALTIN
  2. 197,50
  3. 5,61
  1. GUSGR GUNES SIGORTA
  2. 6,14
  3. -4,81
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.