Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 13,88
 • Değişim :-8,5 %
 • Hacim TL :47.585.622
 • Hacim Adet :3.345.676
* SG: 29.06.2022 - 17:59 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • SEKURO PLASTIK Hisse Senedi
 • XKOBI : SEKUR | Ana Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 4 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 47.465.206
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 47.465.206
 • NAKİT DEĞERLER 47.465.206
 • 1.1 Kasa 1.062.342
 • A. Hazır Değerler 1.062.342
 • Kasa 1.062.342
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 9.758
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 9.758
 • Sigortalılar 9.758
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 26.990.966
 • Acenteler 26.990.966
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 26.990.966
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 74.934
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 74.934
 • İkrazlar 74.934
 • 6.1 Kısa Vadeli 17.312.786
 • E. Stoklar 17.312.786
 • İŞTİRAKLER 17.312.786
 • 6. Diğer Stoklar 2.014.420
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 2.014.420
 • Menkuller 2.014.420
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 47.465.206
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 47.465.206
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 47.465.206
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 41.509.836
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 41.509.836
 • II. DURAN VARLIKLAR 41.509.836
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 24.327
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 24.327
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 24.327
 • AKTİF TOPLAMI 40.639.646
 • D. Maddi Duran Varlıklar 40.639.646
 • Reasürörler Payı (-) 40.639.646
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 148.381
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 148.381
 • Ödenmiş Sermaye 148.381
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 697.482
 • F. Diğer Duran Varlıklar 697.482
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 697.482
 • A K T İ F T O P L A M I 88.975.042
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 88.975.042
 • Yeniden Değerleme Fonu 88.975.042
 • 4.1 Bonolar 37.578.300
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 37.578.300
 • Maliyet Artış Fonu 37.578.300
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 18.903.616
 • A. Finansal Borçlar 18.903.616
 • Özel Fonlar 18.903.616
 • B. Ticari Borçlar 17.545.036
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 17.545.036
 • P A S İ F T O P L A M I 17.545.036
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 173.018
 • 2. Borç Senetleri 173.018
 • Alınan Primler 173.018
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 96.239
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 96.239
 • XII. KARŞILIKLAR 96.239
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 89.341
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 89.341
 • Diğer Teknik Karşılıklar 89.341
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 741.050
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 741.050
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 741.050
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 37.578.300
 • 8. Borç Reeskontu (-) 37.578.300
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 37.578.300
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 19.401.462
 • Diğer Gelirler 19.401.462
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 19.401.462
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 17.634.652
 • A. Finansal Borçlar 17.634.652
 • TEKNİK GİDERLER (-) 17.634.652
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 18.093
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 18.093
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 18.093
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 305.251
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 305.251
 • GENEL GİDERLER (-) 305.251
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 1.443.466
 • PASİF TOPLAMI 1.443.466
 • Personel Giderleri (-) 1.443.466
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 31.995.280
 • Faiz Gelirleri 31.995.280
 • III. ÖZ SERMAYE 31.995.280
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 31.982.102
 • A. Sermaye 31.982.102
 • Kar Payı Gelirleri 31.982.102
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 13.885.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 13.885.000
 • Satış Karları 13.885.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 124.943
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 124.943
 • 2. ........... Yılı Zararı 13.178
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 13.178
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 88.975.042
 • P A S İ F T O P L A M I 88.975.042
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 86.663.763
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 86.663.763
 • 1. Satıştan İadeler (-) -68.398.319
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -68.398.319
 • 2. Satış İskontoları (-) 18.265.444
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 18.265.444
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 18.265.444
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 18.265.444
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -2.869.454
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -2.869.454
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -3.910.512
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -3.910.512
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -436.426
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -436.426
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -7.216.392
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -7.216.392
 • 4.1.3 Diğer 11.049.052
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 11.049.052
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 4.685.274
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 4.685.274
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -1.034.708
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -1.034.708
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 3.650.566
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 3.650.566
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 3.650.566
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 3.650.566
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 2.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 3.648.566
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. GYHOL INVEO YATIRIM HOLDING
  2. 26,94
  3. 9,96
  1. ORCAY ORCAY ORTAKOY CAY SANAYI
  2. 18,35
  3. 9,95
  1. COSMO COSMOS YAT. HOLDING
  2. 11,54
  3. 9,90
  1. TURSG TURKIYE SIGORTA
  2. 5,35
  3. 9,86
  1. EGCEY EGELI&CO ENERJI YATIRIM
  2. 2,04
  3. 9,68

Azalan

  1. RTALB RTA LABORATUVARLARI
  2. 6,79
  3. -52,78
  1. LIDFA LIDER FAKTORING
  2. 12,60
  3. -10,00
  1. BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO
  2. 3,78
  3. -10,00
  1. MAKIM MAKIM MAKINE
  2. 16,94
  3. -9,99
  1. RODRG RODRIGO TEKSTIL
  2. 20,08
  3. -9,96

TL

  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 2,53
  3. -3,44
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 4,29
  3. -4,03
  1. ODAS ODAS ELEKTRIK
  2. 2,90
  3. -4,92
  1. TSKB T.S.K.B.
  2. 2,02
  3. -2,42
  1. TRKCM TRAKYA CAM
  2. 4,79
  3. -0,21

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI
  2. 46,18
  3. -3,87
  1. SISE SISE CAM
  2. 20,68
  3. -3,45
  1. EREGL EREGLI DEMIR CELIK
  2. 26,54
  3. -3,70
  1. ASELS ASELSAN
  2. 22,68
  3. -2,24
  1. AKBNK AKBANK
  2. 8,02
  3. -3,49
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.