Şeker Finansal Kiralama A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 4,80
 • Değişim :0,42 %
 • Hacim TL :11.548.132
 • Hacim Adet :2.404.070
* SG: 29.11.2021 - 18:05 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • ŞEKER FİN. KİR. Hisse Senedi
 • XFINK,XIKIU,XTUMY,XUMAL,XUTUM : SEKFK | Ana Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 0
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 0
 • NAKİT DEĞERLER 0
 • B. Menkul Kıymetler 39.263.000
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 39.263.000
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 39.263.000
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 397.386.000
 • 4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 397.386.000
 • Alacaklar Reeskont Karşılığı(-) 397.386.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 393.718.000
 • Diğer Alacaklar 393.718.000
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 393.718.000
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 473.473.000
 • 5.1 Hisse Senetleri 473.473.000
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 473.473.000
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 1.175.000
 • 5.2 Diğer Menkul Değerler 1.175.000
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar 1.175.000
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 3.428.000
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 3.428.000
 • VI. KREDİLER 3.428.000
 • 3. Ara Mamüller 22.924.000
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) 22.924.000
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) 22.924.000
 • 6. Diğer Stoklar 68.414.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 68.414.000
 • Menkuller 68.414.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) -45.490.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili -45.490.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) -45.490.000
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 220.000
 • BORÇLAR 220.000
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 220.000
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 57.317.000
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 57.317.000
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 57.317.000
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 72.000
 • Borç Reeskontu (-) 72.000
 • XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) 72.000
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 72.000
 • 12.1 Finansal Kiralama Alacakları 72.000
 • Zrn. Deprem Sgrt. Kom. Al. Acen. 72.000
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) 15.348.000
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 15.348.000
 • Diğer Borçlar 15.348.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 6.595.000
 • KARŞILIKLAR 6.595.000
 • XIII. ZORUNLU KARŞILIKLAR 6.595.000
 • 4. Uzun Vadeli Diğer Alacaklar 6.595.000
 • A-Teknik Karşılıklar 6.595.000
 • XIV. MUHTELİF ALACAKLAR 6.595.000
 • 15.1 Kredilerin 109.000
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 109.000
 • Cari Rizikolar Karşılığı 109.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 546.959.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 546.959.000
 • Reasürörler Payı (-) 546.959.000
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 297.091.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 297.091.000
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 297.091.000
 • 16.2 Birikmiş Amortismanlar ( - ) 10.730.000
 • 4. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) 10.730.000
 • Deprem Hasar Karşılığı 10.730.000
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 15.251.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 15.251.000
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 15.251.000
 • 17.3 Birikmiş Amortismanlar ( - ) -4.521.000
 • 8. Bağlı Ortak. Değ. Düş. Karş. (-) -4.521.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı -4.521.000
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 158.097.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 158.097.000
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 158.097.000
 • AKTİF TOPLAMI 126.993.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 126.993.000
 • Reasürörler Payı (-) 126.993.000
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 31.104.000
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 31.104.000
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 31.104.000
 • 1.2 Tasarruf Mevduatı 5.762.000
 • 3. Binalar 5.762.000
 • Reasürörler Payı (-) 5.762.000
 • 1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatı 7.674.000
 • 4. Makine, Tesis ve Cihazlar 7.674.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 7.674.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 828.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 828.000
 • Ödenmiş Sermaye 828.000
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 3.542.000
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 3.542.000
 • Nominal Sermaye 3.542.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 893.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 893.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 893.000
 • 3.2 Alınan Diğer Krediler 2.649.000
 • 4. Diğ. Maddi Olmayan Dur. Var. 2.649.000
 • Olağanüstü Hasar Karşılığı 2.649.000
 • 3.2.1 Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan 1.579.000
 • 5. Verilen Avanslar 1.579.000
 • İhtiyari Yedek Akçeler 1.579.000
 • 1. Banka Kredileri 61.656.000
 • 4.3 Tahviller 61.656.000
 • Zarar (-) 61.656.000
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 45.000.000
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 45.000.000
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 45.000.000
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 14.131.000
 • KAR 14.131.000
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 14.131.000
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 1.129.000
 • Net Dönem Karı 1.129.000
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 1.129.000
 • 11.2 Alınan Kredilerin 13.002.000
 • C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar 13.002.000
 • Cari Rizikolar Karşılığı 13.002.000
 • 1. Ortaklara Borçlar 9.631.000
 • 11.3 Repo İşlemlerinin 9.631.000
 • Muallak Hasarlar Karşılığı 9.631.000
 • 11.4 Diğer 6.943.000
 • 2. İştiraklere Borçlar 6.943.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 6.943.000
 • 12.1 Genel Karşılıklar 2.688.000
 • 4. Ödenecek Giderler 2.688.000
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 2.688.000
 • 12.3 Vergi Karşılığı -7.381.000
 • 6. Ert. ve Taksite Bağ. Devlet Alacak. -7.381.000
 • Ayrılan Teknik Karş. Reasürörler Payı -7.381.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) -9.105.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar -9.105.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı -9.105.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 1.724.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 1.724.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 1.724.000
 • D. Alınan Sipariş Avansları 73.000
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 73.000
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 73.000
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 546.959.000
 • Hayat Muallak Karşılığında Reasürörler Payı 546.959.000
 • XIV. AZINLIK HAKLARI 546.959.000
 • 1. Vergi Karşılıkları 24.196.000
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 24.196.000
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 24.196.000
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 24.196.000
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 24.196.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 24.196.000
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 20.623.000
 • 5. Borç Reeskontu (-) 20.623.000
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 20.623.000
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 3.573.000
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 3.573.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 3.573.000
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları -9.646.000
 • 2. İştiraklere Borçlar -9.646.000
 • TEKNİK KAR/ZARAR -9.646.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı -3.323.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar -3.323.000
 • GENEL GİDERLER (-) -3.323.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. -67.000
 • PASİF TOPLAMI -67.000
 • Personel Giderleri (-) -67.000
 • 1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) -6.256.000
 • 6. Borç Reeskontu (-) -6.256.000
 • Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-) -6.256.000
 • 1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 88.113.000
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 88.113.000
 • Karşılıklar (-) 88.113.000
 • 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 99.000
 • 1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 99.000
 • Diğer Giderler (-) 99.000
 • 1.3.1 T.C. Merkez Bankası'ndan 688.000
 • 2. İştiraklerdeki Değer Artışı 688.000
 • Diğer Gelirler 688.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 688.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 688.000
 • MALİ GİDERLER (-) 688.000
 • 1. Yasal Yedekler 78.058.000
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 78.058.000
 • Satış Zararları (-) 78.058.000
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 9.268.000
 • 2. Statü Yedekleri 9.268.000
 • Kambiyo Zararları (-) 9.268.000
 • 2.1.2 Tasarruf Mevduatına -2.029.000
 • H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) -2.029.000
 • 1. ........... Yılı Zararı -79.716.000
 • 2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına -79.716.000
 • 2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -84.000
 • C. Net Satışlar -84.000
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) -79.618.000
 • D. Satışların Maliyeti (-) -79.618.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) -14.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal -14.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 1.121.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 1.121.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 1.121.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 1.121.000
 • 4.1.3 Diğer 609.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 609.000
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri 609.000
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen 609.000
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 1.730.000
 • 4.2.3 Diğer 1.730.000
 • DÖNEM KARI (ZARARI) 1.730.000
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) 1.730.000
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) -6.000
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) -6.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 1.724.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 1.724.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. BASGZ BAŞKENT DOĞALGAZ GMYO
  2. 12,76
  3. 10,00
  1. LIDFA LİDER FAKTORİNG
  2. 4,07
  3. 10,00
  1. RAYSG RAY SİGORTA
  2. 15,07
  3. 10,00
  1. KTSKR KÜTAHYA ŞEKER
  2. 31,24
  3. 10,00
  1. ISBTR İŞ BANKASI (B)
  2. 38.500,00
  3. 10,00

Azalan

  1. PRKAB TÜRK PRYSMİAN KABLO
  2. 71,20
  3. -9,99
  1. DOBUR DOĞAN BURDA
  2. 261,90
  3. -9,97
  1. IDEAS İDEAL FİNANSAL
  2. 30,30
  3. -9,66
  1. DERIM DERİMOD
  2. 7,78
  3. -7,60
  1. TETMT TETAMAT GIDA YATIRIMLARI
  2. 210,00
  3. -7,49

TL

  1. YKBNK YAPI VE KREDİ BANK.
  2. 3,17
  3. -0,63
  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 2,26
  3. 1,80
  1. ODAS ODAŞ ELEKTRİK
  2. 1,52
  3. -1,30
  1. GARAN GARANTİ BANKASI
  2. 11,40
  3. -0,35
  1. THYAO TÜRK HAVA YOLLARI
  2. 17,32
  3. 1,94

LOT

  1. THYAO TÜRK HAVA YOLLARI
  2. 17,32
  3. 1,94
  1. SASA SASA POLYESTER
  2. 42,96
  3. 8,98
  1. GARAN GARANTİ BANKASI
  2. 11,40
  3. -0,35
  1. ASELS ASELSAN
  2. 22,74
  3. 9,96
  1. SISE ŞİŞE CAM
  2. 12,29
  3. 2,93
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.