Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 22,90
 • Değişim :-0,61 %
 • Hacim TL :139.697.404
 • Hacim Adet :6.082.637
* SG: 09.08.2022 - 10:42 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • SABANCI HOLDING Hisse Senedi
 • XHOLD,XSIST,XTMTU,XU030,XU050,XU100,XULUS,XUMAL,XUTUM : SAHOL | Yildiz Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 149.646.384.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 149.646.384.000
 • NAKİT DEĞERLER 149.646.384.000
 • 1.1 Kasa 9.473.458.000
 • A. Hazır Değerler 9.473.458.000
 • Kasa 9.473.458.000
 • B. Menkul Kıymetler 6.873.047.000
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 6.873.047.000
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 6.873.047.000
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 2.229.436.000
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 2.229.436.000
 • Sigortalılar 2.229.436.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 1.841.821.000
 • Acenteler 1.841.821.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 1.841.821.000
 • 3.2 Diğer Mali Kuruluşlar 91.723.286.000
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 91.723.286.000
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 91.723.286.000
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 1.363.606.000
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 1.363.606.000
 • İkrazlar 1.363.606.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 2.300.665.000
 • E. Stoklar 2.300.665.000
 • İŞTİRAKLER 2.300.665.000
 • 6. Diğer Stoklar 1.127.975.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 1.127.975.000
 • Menkuller 1.127.975.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 149.625.151.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 149.625.151.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 149.625.151.000
 • 8.1.3 Diğer 21.233.000
 • F. Diğer Dönen Varlıklar 21.233.000
 • Gayrimenkuller 21.233.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 177.697.669.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 177.697.669.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 177.697.669.000
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 105.661.000
 • Devam Eden Yatırımlar 105.661.000
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 105.661.000
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 106.147.411.000
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 106.147.411.000
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 106.147.411.000
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 902.715.000
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 902.715.000
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 902.715.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 50.467.260.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 50.467.260.000
 • Reasürörler Payı (-) 50.467.260.000
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 6.083.984.000
 • 15.3 Diğer 6.083.984.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 6.083.984.000
 • 16.1 Defter Değeri 6.230.662.000
 • 3. İştirakler 6.230.662.000
 • Reasürörler Payı (-) 6.230.662.000
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 276.569.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 276.569.000
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 276.569.000
 • AKTİF TOPLAMI 5.209.453.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 5.209.453.000
 • Reasürörler Payı (-) 5.209.453.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 1.659.587.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.659.587.000
 • Ödenmiş Sermaye 1.659.587.000
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 1.014.815.000
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 1.014.815.000
 • Nominal Sermaye 1.014.815.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 462.052.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 462.052.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 462.052.000
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 152.315.000
 • F. Diğer Duran Varlıklar 152.315.000
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 152.315.000
 • A K T İ F T O P L A M I 327.344.053.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 327.344.053.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 327.344.053.000
 • 4.1 Bonolar 225.341.820.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 225.341.820.000
 • Maliyet Artış Fonu 225.341.820.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 27.648.483.000
 • A. Finansal Borçlar 27.648.483.000
 • Özel Fonlar 27.648.483.000
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 1.160.732.000
 • Net Dönem Karı 1.160.732.000
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 1.160.732.000
 • B. Ticari Borçlar 2.511.959.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 2.511.959.000
 • P A S İ F T O P L A M I 2.511.959.000
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 6.012.288.000
 • 2. Borç Senetleri 6.012.288.000
 • Alınan Primler 6.012.288.000
 • 10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) 186.155.010.000
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 186.155.010.000
 • Alınan Komisyonlar 186.155.010.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 258.206.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 258.206.000
 • XII. KARŞILIKLAR 258.206.000
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 265.071.000
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 265.071.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 265.071.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 999.631.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 999.631.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 999.631.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 225.338.851.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 225.338.851.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 225.338.851.000
 • D. Alınan Sipariş Avansları 2.969.000
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 2.969.000
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 2.969.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 52.313.422.000
 • Diğer Gelirler 52.313.422.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 52.313.422.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 24.523.019.000
 • A. Finansal Borçlar 24.523.019.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 24.523.019.000
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 2.480.789.000
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 2.480.789.000
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 2.480.789.000
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 1.133.234.000
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 1.133.234.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 1.133.234.000
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 23.340.435.000
 • 5. Borç Reeskontu (-) 23.340.435.000
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 23.340.435.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 343.086.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 343.086.000
 • GENEL GİDERLER (-) 343.086.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 298.488.000
 • PASİF TOPLAMI 298.488.000
 • Personel Giderleri (-) 298.488.000
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 190.188.000
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 190.188.000
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 190.188.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 49.688.811.000
 • Faiz Gelirleri 49.688.811.000
 • III. ÖZ SERMAYE 49.688.811.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 25.412.116.000
 • A. Sermaye 25.412.116.000
 • Kar Payı Gelirleri 25.412.116.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 2.040.404.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 2.040.404.000
 • Satış Karları 2.040.404.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 3.426.761.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 3.426.761.000
 • MALİ GİDERLER (-) 3.426.761.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -802.342.000
 • 5. Maliyet Artış Fonu -802.342.000
 • Diğer Giderler (-) -802.342.000
 • F. Net Dönem Karı 611.872.000
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 611.872.000
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 611.872.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 1.027.641.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 1.027.641.000
 • 2. ........... Yılı Zararı 24.276.695.000
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 24.276.695.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 327.344.053.000
 • P A S İ F T O P L A M I 327.344.053.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 10.000.847.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 10.000.847.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -7.879.380.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -7.879.380.000
 • 2. Satış İskontoları (-) 2.121.467.000
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 2.121.467.000
 • 2.3.4 Diğer Kuruluşlara 19.706.451.000
 • 3. Diğer İndirimler (-) 19.706.451.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 11.368.782.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 11.368.782.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -1.252.614.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -1.252.614.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -3.850.715.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -3.850.715.000
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -6.971.000
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -6.971.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -5.110.300.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -5.110.300.000
 • 4.1.3 Diğer 6.258.482.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 6.258.482.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 6.416.817.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 6.416.817.000
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -1.243.068.000
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -1.243.068.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 5.173.749.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 5.173.749.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 5.180.040.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 5.180.040.000
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 2.839.948.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 2.340.092.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. KRTEK KARSU TEKSTIL
  2. 22,00
  3. 10,00
  1. NTGAZ NATURELGAZ
  2. 13,98
  3. 9,99
  1. OBASE OBASE BILGISAYAR
  2. 16,89
  3. 9,96
  1. ALKA ALKIM KAGIT
  2. 47,24
  3. 9,96
  1. GYHOL INVEO YATIRIM HOLDING
  2. 26,94
  3. 9,96

Azalan

  1. ASUZU ANADOLU ISUZU
  2. 240,60
  3. -9,99
  1. CANTE CAN2 TERMIK
  2. 69,70
  3. -9,95
  1. SNGYO SINPAS GMYO
  2. 3,65
  3. -9,88
  1. KZBGY KIZILBUK GYO
  2. 36,06
  3. -9,71
  1. BRKO BIRKO MENSUCAT
  2. 1,61
  3. -9,55

TL

  1. TRKCM TRAKYA CAM
  2. 4,79
  3. -0,21
  1. GUSGR GUNES SIGORTA
  2. 6,14
  3. -4,81
  1. SODA SODA SANAYİİ
  2. 8,30
  3. 0,61
  1. ISCTR IS BANKASI (C)
  2. 6,01
  3. -5,50
  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 3,38
  3. -1,74

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI
  2. 59,20
  3. 0,77
  1. TRKCM TRAKYA CAM
  2. 4,79
  3. -0,21
  1. SODA SODA SANAYİİ
  2. 8,30
  3. 0,61
  1. GUSGR GUNES SIGORTA
  2. 6,14
  3. -4,81
  1. SASA SASA POLYESTER
  2. 52,00
  3. 0,00
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.