Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 9,15
 • Değişim :3,04 %
 • Hacim TL :33.725.188
 • Hacim Adet :3.721.722
* SG: 18.08.2022 - 18:08 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • REYSAS LOJISTIK Hisse Senedi
 • XSIST,XTUMY,XUHIZ,XULAS,XULUS,XUTUM : RYSAS | Ana Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 175.016.750
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 175.016.750
 • NAKİT DEĞERLER 175.016.750
 • 1.1 Kasa 49.353.668
 • A. Hazır Değerler 49.353.668
 • Kasa 49.353.668
 • B. Menkul Kıymetler 22.262
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 22.262
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 22.262
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 72.316.431
 • Acenteler 72.316.431
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 72.316.431
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 3.944.415
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 3.944.415
 • İkrazlar 3.944.415
 • 6.1 Kısa Vadeli 2.351.817
 • E. Stoklar 2.351.817
 • İŞTİRAKLER 2.351.817
 • 6. Diğer Stoklar 47.028.157
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 47.028.157
 • Menkuller 47.028.157
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 175.016.750
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 175.016.750
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 175.016.750
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 1.014.227.477
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.014.227.477
 • II. DURAN VARLIKLAR 1.014.227.477
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 1.169.403
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 1.169.403
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 1.169.403
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 25.367.646
 • 15.3 Diğer 25.367.646
 • Muallak Hasar Karşılığı 25.367.646
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 395.870.529
 • Hayat Matematik Karşılığı 395.870.529
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 395.870.529
 • AKTİF TOPLAMI 539.129.398
 • D. Maddi Duran Varlıklar 539.129.398
 • Reasürörler Payı (-) 539.129.398
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 9.568
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9.568
 • Ödenmiş Sermaye 9.568
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 2.098.303
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 2.098.303
 • Kanuni Yedek Akçeler 2.098.303
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 20.840.451
 • F. Diğer Duran Varlıklar 20.840.451
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 20.840.451
 • A K T İ F T O P L A M I 1.189.244.227
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 1.189.244.227
 • Yeniden Değerleme Fonu 1.189.244.227
 • 4.1 Bonolar 330.183.961
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 330.183.961
 • Maliyet Artış Fonu 330.183.961
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 240.818.627
 • A. Finansal Borçlar 240.818.627
 • Özel Fonlar 240.818.627
 • B. Ticari Borçlar 61.974.489
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 61.974.489
 • P A S İ F T O P L A M I 61.974.489
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 14.279.943
 • 2. Borç Senetleri 14.279.943
 • Alınan Primler 14.279.943
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 1.109.938
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 1.109.938
 • XII. KARŞILIKLAR 1.109.938
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 299.877
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 299.877
 • Diğer Teknik Karşılıklar 299.877
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 11.701.087
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 11.701.087
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 11.701.087
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 330.183.961
 • 8. Borç Reeskontu (-) 330.183.961
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 330.183.961
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 665.512.416
 • Diğer Gelirler 665.512.416
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 665.512.416
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 627.443.301
 • A. Finansal Borçlar 627.443.301
 • TEKNİK GİDERLER (-) 627.443.301
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 1.793.240
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 1.793.240
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 1.793.240
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 4.042.835
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4.042.835
 • GENEL GİDERLER (-) 4.042.835
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 23.285.608
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 23.285.608
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 23.285.608
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 193.547.850
 • Faiz Gelirleri 193.547.850
 • III. ÖZ SERMAYE 193.547.850
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 131.767.651
 • A. Sermaye 131.767.651
 • Kar Payı Gelirleri 131.767.651
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 119.350.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 119.350.000
 • Satış Karları 119.350.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 40.859
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 40.859
 • MALİ GİDERLER (-) 40.859
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -2.177.230
 • 5. Maliyet Artış Fonu -2.177.230
 • Diğer Giderler (-) -2.177.230
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 44.006.204
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 44.006.204
 • 2. ........... Yılı Zararı 61.780.199
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 61.780.199
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 1.189.244.227
 • P A S İ F T O P L A M I 1.189.244.227
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 331.614.416
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 331.614.416
 • 1. Satıştan İadeler (-) -246.501.756
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -246.501.756
 • 2. Satış İskontoları (-) 85.112.660
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 85.112.660
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 85.112.660
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 85.112.660
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -1.246.945
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -1.246.945
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -3.040.259
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -3.040.259
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -4.287.204
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -4.287.204
 • 4.1.3 Diğer 80.825.456
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 80.825.456
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 5.476.060
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 5.476.060
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -3.604.319
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -3.604.319
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 1.871.741
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 1.871.741
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 1.871.741
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 1.871.741
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -5.039.962
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 6.911.703
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. KZBGY KIZILBUK GYO
  2. 35,20
  3. 10,00
  1. EKIZ EKIZ KIMYA
  2. 9,35
  3. 10,00
  1. GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI
  2. 15,96
  3. 9,99
  1. COSMO COSMOS YAT. HOLDING
  2. 29,30
  3. 9,98
  1. GOLTS GOLTAS CIMENTO
  2. 69,45
  3. 9,98

Azalan

  1. KGYO KORAY GMYO
  2. 17,82
  3. -10,00
  1. GZNMI GEZINOMI SEYAHAT
  2. 45,86
  3. -9,99
  1. SKTAS SOKTAS
  2. 3,20
  3. -9,86
  1. AVGYO AVRASYA GMYO
  2. 3,01
  3. -8,79
  1. MRSHL MARSHALL
  2. 229,00
  3. -8,69

TL

  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 5,91
  3. -1,66
  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 3,64
  3. -3,19
  1. ISCTR IS BANKASI (C)
  2. 7,00
  3. 3,09
  1. KRDMD KARDEMIR (D)
  2. 11,75
  3. 7,50
  1. ALBRK ALBARAKA TURK
  2. 1,96
  3. -0,51

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI
  2. 69,65
  3. 1,38
  1. EREGL EREGLI DEMIR CELIK
  2. 29,48
  3. 5,51
  1. SISE SISE CAM
  2. 25,50
  3. 5,11
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 5,91
  3. -1,66
  1. KRDMD KARDEMIR (D)
  2. 11,75
  3. 7,50
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.