Ray Sigorta A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 11,70
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :2.072.842
 • Hacim Adet :176.200
* SG: 10.08.2022 - 17:47 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • RAY SIGORTA Hisse Senedi
 • XIKIU,XSGRT,XTUMY,XUMAL,XUTUM : RAYSG | Alt Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 397.867.514
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 397.867.514
 • NAKİT DEĞERLER 397.867.514
 • 1.1 Kasa 42.544
 • A. Hazır Değerler 42.544
 • Kasa 42.544
 • 1. Kasa 12
 • 1.2 Efektif Deposu 12
 • Bankalar 12
 • 1.3 T.C. Merkez Bankası 346.011.253
 • 2. Bankalar 346.011.253
 • MENKUL DEĞERLER CÜZDANI 346.011.253
 • 1.4 Diğer 25.313
 • 3. Diğer Hazır Değerler 25.313
 • Menkul Değerler Cüzdanı 25.313
 • 1. Hisse Senetleri 31.507.929
 • 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 31.507.929
 • ALACAKLAR 31.507.929
 • 2.1.3 Diğer 31.507.929
 • 4. Diğer Menkul Kıymetler 31.507.929
 • Sigortalılardan Prim Alacak Karşılığı (-) 31.507.929
 • 3.1.2 Yurtdışı Bankalar 140.444.929
 • 4. Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 140.444.929
 • Zrn. Deprem Sgrt. Pr. Borç. Acen. 140.444.929
 • 3.2 Diğer Mali Kuruluşlar 140.173.809
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 140.173.809
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 140.173.809
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) -647.776
 • IV. PARA PİYASALARI -647.776
 • Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar -647.776
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 67.349.764
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 67.349.764
 • VI. KREDİLER 67.349.764
 • 6.1 Kısa Vadeli -66.430.868
 • E. Stoklar -66.430.868
 • İŞTİRAKLER -66.430.868
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 11.566.214
 • Devam Eden Yatırımlar 11.566.214
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 11.566.214
 • 1. Alıcılar 50.304.208
 • 9.1 Mali İştirakler 50.304.208
 • DİĞER AKTİFLER (Net) 50.304.208
 • 2. Alacak Senetleri 1.042.534
 • 9.2 Mali Olmayan İştirakler 1.042.534
 • A K T İ F T O P L A M I 1.042.534
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 632.733.328
 • BORÇLAR 632.733.328
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 632.733.328
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 375.636
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 375.636
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 375.636
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 375.636
 • 12.1 Finansal Kiralama Alacakları 375.636
 • Zrn. Deprem Sgrt. Kom. Al. Acen. 375.636
 • 16.2 Birikmiş Amortismanlar ( - ) 40.694.646
 • 4. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) 40.694.646
 • Deprem Hasar Karşılığı 40.694.646
 • 17.2 Diğer 41.950.701
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 41.950.701
 • Reasürörler Payı (-) 41.950.701
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 3.742.942
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 3.742.942
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 3.742.942
 • AKTİF TOPLAMI 2.768.933
 • D. Maddi Duran Varlıklar 2.768.933
 • Reasürörler Payı (-) 2.768.933
 • 1. Arazi ve Arsalar 2.303.036
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 2.303.036
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 2.303.036
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 140.695
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 140.695
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 140.695
 • 1.2 Tasarruf Mevduatı -10.211.661
 • 3. Binalar -10.211.661
 • Reasürörler Payı (-) -10.211.661
 • 1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatı 4.402.088
 • 5. Taşıt Araç ve Gereçleri 4.402.088
 • B-Serbest Karşılıklar 4.402.088
 • 1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatı 10.992.080
 • 6. Döşeme ve Demirbaşlar 10.992.080
 • Kıdem Tazminatı Karşılığı 10.992.080
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar -6.589.992
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar -6.589.992
 • Ödenmiş Sermaye -6.589.992
 • 2. Haklar 85.540
 • III. ALINAN KREDİLER 85.540
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 85.540
 • 3.2 Alınan Diğer Krediler 45.557.910
 • 4. Diğ. Maddi Olmayan Dur. Var. 45.557.910
 • Olağanüstü Hasar Karşılığı 45.557.910
 • 3.2.1 Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan 678.291.238
 • 5. Verilen Avanslar 678.291.238
 • İhtiyari Yedek Akçeler 678.291.238
 • B. Ticari Borçlar 131.097.490
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 131.097.490
 • P A S İ F T O P L A M I 131.097.490
 • 1. Satıcılar 61.361.980
 • TEKNİK GELİRLER 61.361.980
 • X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) 61.361.980
 • 10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) 69.735.510
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 69.735.510
 • Alınan Komisyonlar 69.735.510
 • 1. Ortaklara Borçlar 115.367
 • 11.3 Repo İşlemlerinin 115.367
 • Muallak Hasarlar Karşılığı 115.367
 • 12.3 Vergi Karşılığı 115.367
 • 6. Ert. ve Taksite Bağ. Devlet Alacak. 115.367
 • Ayrılan Teknik Karş. Reasürörler Payı 115.367
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 9.225.078
 • 8. Borç Reeskontu (-) 9.225.078
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 9.225.078
 • D. Alınan Sipariş Avansları 296.777.199
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 296.777.199
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 296.777.199
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 132.030.270
 • Hayat Muallak Karşılığında Reasürörler Payı 132.030.270
 • XIV. AZINLIK HAKLARI 132.030.270
 • 1. Vergi Karşılıkları 463.548
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 463.548
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 463.548
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 164.283.381
 • Diğer Gelirler 164.283.381
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 164.283.381
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 5.913.792
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 5.913.792
 • Ödenen Tazminatlar (-) 5.913.792
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 5.426.676
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 5.426.676
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 5.426.676
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 487.116
 • B. Ticari Borçlar 487.116
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 487.116
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 7.205.516
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 7.205.516
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 7.205.516
 • 15.3.2 Statü Yedekleri -7.205.516
 • 4. Diğer Ticari Borçlar -7.205.516
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) -7.205.516
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 7.499.717
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 7.499.717
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 7.499.717
 • 1. Ortaklara Borçlar 40.739.330
 • 15.4 Kâr veya Zarar 40.739.330
 • Diğer Giderler (-) 40.739.330
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 491.367.973
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 491.367.973
 • GENEL GİDERLER (-) 491.367.973
 • 1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 27.862.243
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 27.862.243
 • Karşılıklar (-) 27.862.243
 • 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 17.086.733
 • 1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 17.086.733
 • Diğer Giderler (-) 17.086.733
 • 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 10.775.510
 • D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 10.775.510
 • Kambiyo Karları 10.775.510
 • 1.3.1 T.C. Merkez Bankası'ndan 3.595.184
 • 2. İştiraklerdeki Değer Artışı 3.595.184
 • Diğer Gelirler 3.595.184
 • 1.3.3 Yurtdışı Bankalardan 1.153.418
 • E. Yedekler 1.153.418
 • Faiz Giderleri (-) 1.153.418
 • 1. Yasal Yedekler 32.610.845
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 32.610.845
 • Satış Zararları (-) 32.610.845
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 163.069.856
 • 2. Statü Yedekleri 163.069.856
 • Kambiyo Zararları (-) 163.069.856
 • 1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 163.069.856
 • 3. Özel Yedekler 163.069.856
 • Karşılıklar (-) 163.069.856
 • F. Net Dönem Karı 2.070.152
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 2.070.152
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 2.070.152
 • 2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) 2.070.152
 • G. Dönem Zararı (-) 2.070.152
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 2.070.152
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 28.776.097
 • P A S İ F T O P L A M I 28.776.097
 • 1. Satıştan İadeler (-) 28.776.097
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara 28.776.097
 • 2.3.4 Diğer Kuruluşlara -50.019.574
 • 3. Diğer İndirimler (-) -50.019.574
 • 2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) 10.415.889
 • C. Net Satışlar 10.415.889
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) 154.312.420
 • D. Satışların Maliyeti (-) 154.312.420
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 678.291.238
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 678.291.238
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 223.103.997
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 223.103.997
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 202.472.944
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 202.472.944
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) 197.998.010
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden 197.998.010
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 4.938.482
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 4.938.482
 • 4.1.3 Diğer -463.548
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -463.548
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 21.920.835
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 21.920.835
 • 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri -5.830.030
 • 4.2.1 Nakdi Kredilere Verilen -5.830.030
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri -209.600.456
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen -209.600.456
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri -161.895.960
 • 4.2.3 Diğer -161.895.960
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. -113.668.597
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ -113.668.597
 • 5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden -48.227.363
 • G. Diğ.Faal. Gider.veZararlar (-) -48.227.363
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -1.208.782
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -1.208.782
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -46.495.714
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -46.495.714
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) 13.503.541
 • FAALİYET KARI (ZARARI) 13.503.541
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. MGROS MIGROS TICARET
  2. 66,10
  3. 9,98
  1. TMSN TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR
  2. 60,60
  3. 9,98
  1. ASUZU ANADOLU ISUZU
  2. 264,60
  3. 9,98
  1. GYHOL INVEO YATIRIM HOLDING
  2. 26,94
  3. 9,96
  1. OBASE OBASE BILGISAYAR
  2. 18,57
  3. 9,95

Azalan

  1. OLMK MONDI OLMUKSAN KAGIT VE AMBALAJ
  2. 12,80
  3. -9,99
  1. TIRE MONDI TIRE KUTSAN
  2. 22,04
  3. -9,97
  1. KZBGY KIZILBUK GYO
  2. 33,28
  3. -9,96
  1. KOZAA KOZA MADENCILIK
  2. 26,98
  3. -9,95
  1. BRKO BIRKO MENSUCAT
  2. 1,45
  3. -9,94

TL

  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 3,63
  3. 4,91
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 5,40
  3. 3,05
  1. ZOREN ZORLU ENERJI
  2. 2,62
  3. 1,16
  1. ODAS ODAS ELEKTRIK
  2. 4,01
  3. -4,30
  1. ISCTR IS BANKASI (C)
  2. 6,04
  3. 1,34

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI
  2. 60,15
  3. 2,65
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 5,40
  3. 3,05
  1. AKBNK AKBANK
  2. 9,78
  3. 3,16
  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 3,63
  3. 4,91
  1. GARAN GARANTI BANKASI
  2. 16,75
  3. 4,49
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.