Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 351,10
 • Değişim :-0,4 %
 • Hacim TL :1.186.314
 • Hacim Adet :3.375
* SG: 27.07.2021 - 13:15 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • POLİTEKNİK METAL Hisse Senedi
 • : POLTK | Ana Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 19.850.457
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 19.850.457
 • NAKİT DEĞERLER 19.850.457
 • 1.1 Kasa 2.034.298
 • A. Hazır Değerler 2.034.298
 • Kasa 2.034.298
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 12.906.187
 • Acenteler 12.906.187
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 12.906.187
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 10.521
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 10.521
 • İkrazlar 10.521
 • 6.1 Kısa Vadeli 3.374.003
 • E. Stoklar 3.374.003
 • İŞTİRAKLER 3.374.003
 • 6. Diğer Stoklar 1.525.448
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 1.525.448
 • Menkuller 1.525.448
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 19.850.457
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 19.850.457
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 19.850.457
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 3.845.890
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 3.845.890
 • II. DURAN VARLIKLAR 3.845.890
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 350.710
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 350.710
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 350.710
 • AKTİF TOPLAMI 3.148.680
 • D. Maddi Duran Varlıklar 3.148.680
 • Reasürörler Payı (-) 3.148.680
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 125.806
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 125.806
 • Ödenmiş Sermaye 125.806
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 220.694
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 220.694
 • Kanuni Yedek Akçeler 220.694
 • A K T İ F T O P L A M I 23.696.347
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 23.696.347
 • Yeniden Değerleme Fonu 23.696.347
 • 4.1 Bonolar 4.917.811
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 4.917.811
 • Maliyet Artış Fonu 4.917.811
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 27.485
 • A. Finansal Borçlar 27.485
 • Özel Fonlar 27.485
 • B. Ticari Borçlar 2.645.744
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 2.645.744
 • P A S İ F T O P L A M I 2.645.744
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 676.514
 • 2. Borç Senetleri 676.514
 • Alınan Primler 676.514
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 1.076.140
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 1.076.140
 • XII. KARŞILIKLAR 1.076.140
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 204.510
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 204.510
 • Diğer Teknik Karşılıklar 204.510
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 287.418
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 287.418
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 287.418
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 4.917.811
 • 8. Borç Reeskontu (-) 4.917.811
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 4.917.811
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 604.436
 • Diğer Gelirler 604.436
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 604.436
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 519.790
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 519.790
 • GENEL GİDERLER (-) 519.790
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 84.646
 • PASİF TOPLAMI 84.646
 • Personel Giderleri (-) 84.646
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 18.174.100
 • Faiz Gelirleri 18.174.100
 • III. ÖZ SERMAYE 18.174.100
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 18.272.529
 • A. Sermaye 18.272.529
 • Kar Payı Gelirleri 18.272.529
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 3.750.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 3.750.000
 • Satış Karları 3.750.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 145.260
 • 5. Maliyet Artış Fonu 145.260
 • Diğer Giderler (-) 145.260
 • F. Net Dönem Karı -145.260
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -145.260
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) -145.260
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 1.833.733
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 1.833.733
 • 2. ........... Yılı Zararı -98.429
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına -98.429
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 23.696.347
 • P A S İ F T O P L A M I 23.696.347
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 18.100.508
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 18.100.508
 • 1. Satıştan İadeler (-) -11.374.346
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -11.374.346
 • 2. Satış İskontoları (-) 6.726.162
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 6.726.162
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 6.726.162
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 6.726.162
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -1.129.008
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -1.129.008
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -2.122.036
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -2.122.036
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -247.160
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -247.160
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -3.498.204
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -3.498.204
 • 4.1.3 Diğer 3.227.958
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 3.227.958
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 4.090.977
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 4.090.977
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -1.041.591
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -1.041.591
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 3.049.386
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 3.049.386
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 3.049.386
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 3.049.386
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -32.987
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 3.082.373
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. VANGD VANET GIDA
  2. 5,51
  3. 9,98
  1. GYHOL INVEO YATIRIM HOLDING
  2. 26,94
  3. 9,96
  1. IDGYO İDEALİST GMYO
  2. 2,32
  3. 9,95
  1. ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK.
  2. 9,73
  3. 9,94
  1. AVHOL AVRUPA YAT.HOL.
  2. 5,77
  3. 9,90

Azalan

  1. KENT KENT GIDA
  2. 205,00
  3. -7,16
  1. GUSGR TÜRKİYE SİGORTA
  2. 6,14
  3. -4,81
  1. ISKUR İŞ BANKASI (KUR.)
  2. 400.000,00
  3. -4,76
  1. AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM
  2. 5,43
  3. -3,89
  1. DENCM DENİZLİ CAM
  2. 6,69
  3. -3,88

TL

  1. TRKCM TRAKYA CAM
  2. 4,79
  3. -0,21
  1. GUSGR TÜRKİYE SİGORTA
  2. 6,14
  3. -4,81
  1. SODA SODA SANAYİİ
  2. 8,30
  3. 0,61
  1. PEKGY PEKER GMYO
  2. 1,00
  3. 0,00
  1. YKBNK YAPI VE KREDİ BANK.
  2. 2,24
  3. -0,88

LOT

  1. TRKCM TRAKYA CAM
  2. 4,79
  3. -0,21
  1. SODA SODA SANAYİİ
  2. 8,30
  3. 0,61
  1. GUSGR TÜRKİYE SİGORTA
  2. 6,14
  3. -4,81
  1. SASA SASA POLYESTER
  2. 29,98
  3. 1,01
  1. THYAO TÜRK HAVA YOLLARI
  2. 12,34
  3. 0,24
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.