Polisan Holding A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 2,72
 • Değişim :-0,73 %
 • Hacim TL :3.240.423
 • Hacim Adet :1.180.879
* SG: 09.07.2021 - 11:11 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • POLİSAN HOLDİNG Hisse Senedi
 • XHARZ,XHOLD,XIKIU,XSKOC,XTUMY,XUMAL,XUTUM : POLHO | Yildiz Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 414.725.823
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 414.725.823
 • NAKİT DEĞERLER 414.725.823
 • 1.1 Kasa 22.445.531
 • A. Hazır Değerler 22.445.531
 • Kasa 22.445.531
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 250.556.869
 • Acenteler 250.556.869
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 250.556.869
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 53.610.755
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 53.610.755
 • İkrazlar 53.610.755
 • 6.1 Kısa Vadeli 73.003.573
 • E. Stoklar 73.003.573
 • İŞTİRAKLER 73.003.573
 • 6. Diğer Stoklar 15.109.095
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 15.109.095
 • Menkuller 15.109.095
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 414.725.823
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 414.725.823
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 414.725.823
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 1.399.164.074
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.399.164.074
 • II. DURAN VARLIKLAR 1.399.164.074
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 954.187
 • Devam Eden Yatırımlar 954.187
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 954.187
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 493.834
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 493.834
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 493.834
 • 15.2 Menkul Değerlerin 67.135
 • C. Finansal Duran Varlıklar 67.135
 • Reasürörler Payı (-) 67.135
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 425.323.693
 • 15.3 Diğer 425.323.693
 • Muallak Hasar Karşılığı 425.323.693
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 260.112.203
 • Hayat Matematik Karşılığı 260.112.203
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 260.112.203
 • AKTİF TOPLAMI 627.569.235
 • D. Maddi Duran Varlıklar 627.569.235
 • Reasürörler Payı (-) 627.569.235
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 2.022.293
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.022.293
 • Ödenmiş Sermaye 2.022.293
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 44.689.848
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 44.689.848
 • Kanuni Yedek Akçeler 44.689.848
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 37.931.646
 • F. Diğer Duran Varlıklar 37.931.646
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 37.931.646
 • A K T İ F T O P L A M I 1.813.889.897
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 1.813.889.897
 • Yeniden Değerleme Fonu 1.813.889.897
 • 4.1 Bonolar 273.678.992
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 273.678.992
 • Maliyet Artış Fonu 273.678.992
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 162.179.238
 • A. Finansal Borçlar 162.179.238
 • Özel Fonlar 162.179.238
 • B. Ticari Borçlar 69.720.592
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 69.720.592
 • P A S İ F T O P L A M I 69.720.592
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 5.084.250
 • 2. Borç Senetleri 5.084.250
 • Alınan Primler 5.084.250
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 2.964.782
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 2.964.782
 • XII. KARŞILIKLAR 2.964.782
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 33.130.667
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 33.130.667
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 33.130.667
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 273.678.992
 • 8. Borç Reeskontu (-) 273.678.992
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 273.678.992
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 166.538.431
 • Diğer Gelirler 166.538.431
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 166.538.431
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 85.315.502
 • A. Finansal Borçlar 85.315.502
 • TEKNİK GİDERLER (-) 85.315.502
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 9.935.119
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 9.935.119
 • GENEL GİDERLER (-) 9.935.119
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 71.188.105
 • PASİF TOPLAMI 71.188.105
 • Personel Giderleri (-) 71.188.105
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 99.705
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 99.705
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 99.705
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 1.373.672.474
 • Faiz Gelirleri 1.373.672.474
 • III. ÖZ SERMAYE 1.373.672.474
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 1.349.558.960
 • A. Sermaye 1.349.558.960
 • Kar Payı Gelirleri 1.349.558.960
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 370.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 370.000.000
 • Satış Karları 370.000.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 1.467.266
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 1.467.266
 • MALİ GİDERLER (-) 1.467.266
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 12.586.075
 • 5. Maliyet Artış Fonu 12.586.075
 • Diğer Giderler (-) 12.586.075
 • F. Net Dönem Karı -12.586.075
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -12.586.075
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) -12.586.075
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 40.062.818
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 40.062.818
 • 2. ........... Yılı Zararı 24.113.514
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 24.113.514
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 1.813.889.897
 • P A S İ F T O P L A M I 1.813.889.897
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 557.475.256
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 557.475.256
 • 1. Satıştan İadeler (-) -466.547.605
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -466.547.605
 • 2. Satış İskontoları (-) 90.927.651
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 90.927.651
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 90.927.651
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 90.927.651
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -20.690.623
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -20.690.623
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -27.859.738
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -27.859.738
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -1.832.870
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -1.832.870
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -50.383.231
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -50.383.231
 • 4.1.3 Diğer 40.544.420
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 40.544.420
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 60.344.074
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 60.344.074
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -201.407
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -201.407
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 60.545.481
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 60.545.481
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 60.545.481
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 60.545.481
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 2.907.337
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 57.638.144
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. DIRIT DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL
  2. 3,52
  3. 10,34
  1. EKIZ EKİZ KİMYA
  2. 7,48
  3. 10,00
  1. GYHOL INVEO YATIRIM HOLDING
  2. 26,94
  3. 9,96
  1. EGCEY EGELI.CO ENERJI YATIRIM
  2. 2,04
  3. 9,68
  1. ISKUR İŞ BANKASI (KUR.)
  2. 459.999,00
  3. 9,52

Azalan

  1. FADE FADE GIDA
  2. 17,47
  3. -9,99
  1. IDEAS İDEALİST DANIŞMANLIK
  2. 54,20
  3. -9,97
  1. SNGYO SİNPAŞ GMYO
  2. 3,81
  3. -9,93
  1. SRVGY SERVET GMYO
  2. 74,35
  3. -9,71
  1. VKFYO VAKIF YAT. ORT.
  2. 6,90
  3. -6,63

TL

  1. TRKCM TRAKYA CAM
  2. 4,79
  3. -0,21
  1. GUSGR TÜRKİYE SİGORTA
  2. 6,14
  3. -4,81
  1. SODA SODA SANAYİİ
  2. 8,30
  3. 0,61
  1. YKBNK YAPI VE KREDİ BANK.
  2. 2,26
  3. 0,44
  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 1,84
  3. -1,08

LOT

  1. TRKCM TRAKYA CAM
  2. 4,79
  3. -0,21
  1. SODA SODA SANAYİİ
  2. 8,30
  3. 0,61
  1. GUSGR TÜRKİYE SİGORTA
  2. 6,14
  3. -4,81
  1. KRDMD KARDEMİR (D)
  2. 7,21
  3. 1,84
  1. GARAN GARANTİ BANKASI
  2. 8,50
  3. -0,70
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.