Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 178,90
 • Değişim :-1,49 %
 • Hacim TL :354.640.518
 • Hacim Adet :1.956.316
* SG: 12.08.2022 - 18:09 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • PEGASUS Hisse Senedi
 • XHARZ,XSIST,XU030,XU050,XU100,XUHIZ,XULAS,XULUS,XUTUM : PGSUS | Yildiz Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 3.072.663.583
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 3.072.663.583
 • NAKİT DEĞERLER 3.072.663.583
 • 1.1 Kasa 1.823.035.764
 • A. Hazır Değerler 1.823.035.764
 • Kasa 1.823.035.764
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 6.931.127
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 6.931.127
 • Sigortalılar 6.931.127
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 474.750.113
 • Acenteler 474.750.113
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 474.750.113
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 15.217.721
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 15.217.721
 • İkrazlar 15.217.721
 • 6.1 Kısa Vadeli 27.047.620
 • E. Stoklar 27.047.620
 • İŞTİRAKLER 27.047.620
 • 6. Diğer Stoklar 725.681.238
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 725.681.238
 • Menkuller 725.681.238
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 3.072.663.583
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 3.072.663.583
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 3.072.663.583
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 4.208.791.491
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 4.208.791.491
 • II. DURAN VARLIKLAR 4.208.791.491
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 17.010.607
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 17.010.607
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 17.010.607
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 27.927.923
 • 15.3 Diğer 27.927.923
 • Muallak Hasar Karşılığı 27.927.923
 • AKTİF TOPLAMI 4.029.562.466
 • D. Maddi Duran Varlıklar 4.029.562.466
 • Reasürörler Payı (-) 4.029.562.466
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 21.015.008
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 21.015.008
 • Ödenmiş Sermaye 21.015.008
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 113.275.487
 • F. Diğer Duran Varlıklar 113.275.487
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 113.275.487
 • A K T İ F T O P L A M I 7.281.455.074
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 7.281.455.074
 • Yeniden Değerleme Fonu 7.281.455.074
 • 4.1 Bonolar 1.935.514.722
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 1.935.514.722
 • Maliyet Artış Fonu 1.935.514.722
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 961.061.567
 • A. Finansal Borçlar 961.061.567
 • Özel Fonlar 961.061.567
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 1.824.235
 • Net Dönem Karı 1.824.235
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 1.824.235
 • B. Ticari Borçlar 386.567.580
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 386.567.580
 • P A S İ F T O P L A M I 386.567.580
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 53.441.423
 • 2. Borç Senetleri 53.441.423
 • Alınan Primler 53.441.423
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 1.287.478
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 1.287.478
 • XII. KARŞILIKLAR 1.287.478
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 54.192.898
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 54.192.898
 • Diğer Teknik Karşılıklar 54.192.898
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 461.536.706
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 461.536.706
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 461.536.706
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 1.935.514.722
 • 8. Borç Reeskontu (-) 1.935.514.722
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 1.935.514.722
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 3.046.641.849
 • Diğer Gelirler 3.046.641.849
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 3.046.641.849
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 2.064.771.175
 • A. Finansal Borçlar 2.064.771.175
 • TEKNİK GİDERLER (-) 2.064.771.175
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 10.735.932
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 10.735.932
 • GENEL GİDERLER (-) 10.735.932
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 405.129.782
 • PASİF TOPLAMI 405.129.782
 • Personel Giderleri (-) 405.129.782
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 8.970.839
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 8.970.839
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 8.970.839
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 2.299.298.503
 • Faiz Gelirleri 2.299.298.503
 • III. ÖZ SERMAYE 2.299.298.503
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 2.320.212.980
 • A. Sermaye 2.320.212.980
 • Kar Payı Gelirleri 2.320.212.980
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 102.272.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 102.272.000
 • Satış Karları 102.272.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -876.649.531
 • 5. Maliyet Artış Fonu -876.649.531
 • Diğer Giderler (-) -876.649.531
 • F. Net Dönem Karı 876.649.531
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 876.649.531
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 876.649.531
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 5.016.306
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 5.016.306
 • 2. ........... Yılı Zararı -20.914.477
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına -20.914.477
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 7.281.455.074
 • P A S İ F T O P L A M I 7.281.455.074
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 4.162.118.008
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 4.162.118.008
 • 1. Satıştan İadeler (-) -3.398.938.437
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -3.398.938.437
 • 2. Satış İskontoları (-) 763.179.571
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 763.179.571
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 763.179.571
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 763.179.571
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -133.140.446
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -133.140.446
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -128.330.649
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -128.330.649
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -261.471.095
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -261.471.095
 • 4.1.3 Diğer 501.708.476
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 501.708.476
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 638.328.425
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 638.328.425
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -146.166.358
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -146.166.358
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 492.162.067
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 492.162.067
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 492.162.067
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 492.162.067
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -2.030.232
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 494.192.299
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. TKNSA TEKNOSA IC VE DIS TICARET
  2. 9,57
  3. 10,00
  1. POLHO POLISAN HOLDING
  2. 6,38
  3. 10,00
  1. COSMO COSMOS YAT. HOLDING
  2. 20,90
  3. 10,00
  1. TRCAS TURCAS PETROL
  2. 10,57
  3. 9,99
  1. BARMA BAREM AMBALAJ
  2. 47,90
  3. 9,96

Azalan

  1. KZBGY KIZILBUK GYO
  2. 28,26
  3. -10,00
  1. PAMEL PAMEL ELEKTRIK
  2. 168,50
  3. -9,99
  1. AKENR AK ENERJI
  2. 1,98
  3. -9,59
  1. TEKTU TEK-ART TURIZM
  2. 1,71
  3. -8,06
  1. BLCYT BILICI YATIRIM
  2. 11,90
  3. -7,75

TL

  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 5,44
  3. -3,20
  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 3,54
  3. -3,01
  1. ODAS ODAS ELEKTRIK
  2. 4,04
  3. 2,80
  1. DOHOL DOGAN HOLDING
  2. 4,63
  3. 3,58
  1. AKBNK AKBANK
  2. 10,00
  3. -0,70

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI
  2. 62,40
  3. 1,63
  1. AKBNK AKBANK
  2. 10,00
  3. -0,70
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 5,44
  3. -3,20
  1. SISE SISE CAM
  2. 24,22
  3. -0,08
  1. SAHOL SABANCI HOLDING
  2. 23,68
  3. -1,91
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.