Nuh Çimento Sanayi A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 79,40
 • Değişim :5,1 %
 • Hacim TL :36.585.965
 • Hacim Adet :472.068
* SG: 10.08.2022 - 18:09 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • NUH CIMENTO Hisse Senedi
 • XSKOC,XTAST,XTMTU,XTUMY,XULUS,XUSIN,XUTUM : NUHCM | Yildiz Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 641.315.376
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 641.315.376
 • NAKİT DEĞERLER 641.315.376
 • 1.1 Kasa 127.249.946
 • A. Hazır Değerler 127.249.946
 • Kasa 127.249.946
 • B. Menkul Kıymetler 1.873.199
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 1.873.199
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 1.873.199
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 335.928.545
 • Acenteler 335.928.545
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 335.928.545
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 15.079.782
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 15.079.782
 • İkrazlar 15.079.782
 • 6.1 Kısa Vadeli 137.300.226
 • E. Stoklar 137.300.226
 • İŞTİRAKLER 137.300.226
 • 6. Diğer Stoklar 23.883.678
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 23.883.678
 • Menkuller 23.883.678
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 641.315.376
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 641.315.376
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 641.315.376
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 965.504.889
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 965.504.889
 • II. DURAN VARLIKLAR 965.504.889
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 1.123.884
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 1.123.884
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 1.123.884
 • 15.2 Menkul Değerlerin 2.569.965
 • C. Finansal Duran Varlıklar 2.569.965
 • Reasürörler Payı (-) 2.569.965
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 112.275.409
 • 15.3 Diğer 112.275.409
 • Muallak Hasar Karşılığı 112.275.409
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 209.079.041
 • Hayat Matematik Karşılığı 209.079.041
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 209.079.041
 • AKTİF TOPLAMI 559.683.543
 • D. Maddi Duran Varlıklar 559.683.543
 • Reasürörler Payı (-) 559.683.543
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 46.944.979
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 46.944.979
 • Ödenmiş Sermaye 46.944.979
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 19.067.068
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 19.067.068
 • Nominal Sermaye 19.067.068
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 14.370.658
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 14.370.658
 • Kanuni Yedek Akçeler 14.370.658
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 19.457.410
 • F. Diğer Duran Varlıklar 19.457.410
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 19.457.410
 • A K T İ F T O P L A M I 1.606.820.265
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 1.606.820.265
 • Yeniden Değerleme Fonu 1.606.820.265
 • 4.1 Bonolar 393.579.423
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 393.579.423
 • Maliyet Artış Fonu 393.579.423
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 239.764.985
 • A. Finansal Borçlar 239.764.985
 • Özel Fonlar 239.764.985
 • B. Ticari Borçlar 85.631.255
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 85.631.255
 • P A S İ F T O P L A M I 85.631.255
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 7.504.501
 • 2. Borç Senetleri 7.504.501
 • Alınan Primler 7.504.501
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 6.579.778
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 6.579.778
 • XII. KARŞILIKLAR 6.579.778
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 3.735.860
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 3.735.860
 • Diğer Teknik Karşılıklar 3.735.860
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 38.068.276
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 38.068.276
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 38.068.276
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 393.579.423
 • 8. Borç Reeskontu (-) 393.579.423
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 393.579.423
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 135.805.184
 • Diğer Gelirler 135.805.184
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 135.805.184
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 86.759.841
 • A. Finansal Borçlar 86.759.841
 • TEKNİK GİDERLER (-) 86.759.841
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 29.466.309
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 29.466.309
 • GENEL GİDERLER (-) 29.466.309
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 13.683.093
 • PASİF TOPLAMI 13.683.093
 • Personel Giderleri (-) 13.683.093
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 1.077.435.658
 • Faiz Gelirleri 1.077.435.658
 • III. ÖZ SERMAYE 1.077.435.658
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 1.077.435.658
 • A. Sermaye 1.077.435.658
 • Kar Payı Gelirleri 1.077.435.658
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 150.213.600
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 150.213.600
 • Satış Karları 150.213.600
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 39.338.145
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 39.338.145
 • MALİ GİDERLER (-) 39.338.145
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -2.858.915
 • 5. Maliyet Artış Fonu -2.858.915
 • Diğer Giderler (-) -2.858.915
 • F. Net Dönem Karı 2.858.915
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 2.858.915
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 2.858.915
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 389.349.455
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 389.349.455
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 1.606.820.265
 • P A S İ F T O P L A M I 1.606.820.265
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 737.461.853
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 737.461.853
 • 1. Satıştan İadeler (-) -555.891.917
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -555.891.917
 • 2. Satış İskontoları (-) 181.569.936
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 181.569.936
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 181.569.936
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 181.569.936
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -13.810.049
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -13.810.049
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -66.524.720
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -66.524.720
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -179.590
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -179.590
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -80.514.359
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -80.514.359
 • 4.1.3 Diğer 101.055.577
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 101.055.577
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 121.310.173
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 121.310.173
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -19.238.932
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -19.238.932
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 102.071.241
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 102.071.241
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 102.071.241
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 102.071.241
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 102.071.241
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. MGROS MIGROS TICARET
  2. 66,10
  3. 9,98
  1. TMSN TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR
  2. 60,60
  3. 9,98
  1. ASUZU ANADOLU ISUZU
  2. 264,60
  3. 9,98
  1. GYHOL INVEO YATIRIM HOLDING
  2. 26,94
  3. 9,96
  1. OBASE OBASE BILGISAYAR
  2. 18,57
  3. 9,95

Azalan

  1. OLMK MONDI OLMUKSAN KAGIT VE AMBALAJ
  2. 12,80
  3. -9,99
  1. TIRE MONDI TIRE KUTSAN
  2. 22,04
  3. -9,97
  1. KOZAA KOZA MADENCILIK
  2. 26,98
  3. -9,95
  1. BRKO BIRKO MENSUCAT
  2. 1,45
  3. -9,94
  1. IPEKE IPEK DOGAL ENERJI
  2. 17,49
  3. -9,71

TL

  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 3,63
  3. 4,91
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 5,41
  3. 3,24
  1. ZOREN ZORLU ENERJI
  2. 2,62
  3. 1,16
  1. ODAS ODAS ELEKTRIK
  2. 4,00
  3. -4,53
  1. ISCTR IS BANKASI (C)
  2. 6,04
  3. 1,34

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI
  2. 60,15
  3. 2,65
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 5,41
  3. 3,24
  1. AKBNK AKBANK
  2. 9,80
  3. 3,38
  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 3,63
  3. 4,91
  1. GARAN GARANTI BANKASI
  2. 16,70
  3. 4,18
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.