Mazhar Zorlu Holding A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 72,10
 • Değişim :-0,83 %
 • Hacim TL :1.753.217
 • Hacim Adet :24.100
* SG: 12.08.2022 - 11:59 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • MAZHAR ZORLU HOLDING Hisse Senedi
 • : MZHLD | Ana Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 71.378.007
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 71.378.007
 • NAKİT DEĞERLER 71.378.007
 • 1.1 Kasa 1.183.268
 • A. Hazır Değerler 1.183.268
 • Kasa 1.183.268
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 21.789.404
 • Acenteler 21.789.404
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 21.789.404
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 5.717.477
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 5.717.477
 • İkrazlar 5.717.477
 • 6.1 Kısa Vadeli 35.207.360
 • E. Stoklar 35.207.360
 • İŞTİRAKLER 35.207.360
 • 6. Diğer Stoklar 7.480.498
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 7.480.498
 • Menkuller 7.480.498
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 71.378.007
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 71.378.007
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 71.378.007
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 74.393.219
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 74.393.219
 • II. DURAN VARLIKLAR 74.393.219
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 26.567.645
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 26.567.645
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 26.567.645
 • 15.2 Menkul Değerlerin 3.956.927
 • C. Finansal Duran Varlıklar 3.956.927
 • Reasürörler Payı (-) 3.956.927
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 7.692.049
 • Hayat Matematik Karşılığı 7.692.049
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 7.692.049
 • AKTİF TOPLAMI 11.605.160
 • D. Maddi Duran Varlıklar 11.605.160
 • Reasürörler Payı (-) 11.605.160
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 2.027
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.027
 • Ödenmiş Sermaye 2.027
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 704.413
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 704.413
 • Kanuni Yedek Akçeler 704.413
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 10.068
 • F. Diğer Duran Varlıklar 10.068
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 10.068
 • A K T İ F T O P L A M I 145.771.226
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 145.771.226
 • Yeniden Değerleme Fonu 145.771.226
 • 4.1 Bonolar 95.265.981
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 95.265.981
 • Maliyet Artış Fonu 95.265.981
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 45.058.401
 • A. Finansal Borçlar 45.058.401
 • Özel Fonlar 45.058.401
 • B. Ticari Borçlar 7.674.569
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 7.674.569
 • P A S İ F T O P L A M I 7.674.569
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 6.506.805
 • 2. Borç Senetleri 6.506.805
 • Alınan Primler 6.506.805
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4.438.766
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 4.438.766
 • XII. KARŞILIKLAR 4.438.766
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 31.587.440
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 31.587.440
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 31.587.440
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 95.265.981
 • 8. Borç Reeskontu (-) 95.265.981
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 95.265.981
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 46.360.672
 • Diğer Gelirler 46.360.672
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 46.360.672
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 30.757.971
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 30.757.971
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 30.757.971
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 6.586.345
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 6.586.345
 • GENEL GİDERLER (-) 6.586.345
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 8.176.671
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 8.176.671
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 8.176.671
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 4.144.573
 • Faiz Gelirleri 4.144.573
 • III. ÖZ SERMAYE 4.144.573
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden -32.311.153
 • A. Sermaye -32.311.153
 • Kar Payı Gelirleri -32.311.153
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 10.836.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 10.836.000
 • Satış Karları 10.836.000
 • 1.1.4 Kaynak Kullanım Destekleme Fonundan Alınan Primler -1.936.042
 • C. Emisyon Primi -1.936.042
 • Kira Gelirleri -1.936.042
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 30.778.036
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 30.778.036
 • MALİ GİDERLER (-) 30.778.036
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 347.094
 • 5. Maliyet Artış Fonu 347.094
 • Diğer Giderler (-) 347.094
 • F. Net Dönem Karı -347.094
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -347.094
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) -347.094
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 1.714.917
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 1.714.917
 • 2. ........... Yılı Zararı 36.455.726
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 36.455.726
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 145.771.226
 • P A S İ F T O P L A M I 145.771.226
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 155.397.670
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 155.397.670
 • 1. Satıştan İadeler (-) -109.792.460
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -109.792.460
 • 2. Satış İskontoları (-) 45.605.210
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 45.605.210
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 45.605.210
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 45.605.210
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -11.724.940
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -11.724.940
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -6.310.550
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -6.310.550
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -18.035.490
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -18.035.490
 • 4.1.3 Diğer 27.569.720
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 27.569.720
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 21.776.862
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 21.776.862
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -4.532.321
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -4.532.321
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 17.244.541
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 17.244.541
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 17.244.541
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 17.244.541
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 8.956.885
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 8.287.656
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. TRCAS TURCAS PETROL
  2. 10,57
  3. 9,99
  1. BARMA BAREM AMBALAJ
  2. 47,90
  3. 9,96
  1. ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI
  2. 7,23
  3. 9,88
  1. MERKO MERKO GIDA
  2. 4,38
  3. 9,77
  1. EGCEY EGELI&CO ENERJI YATIRIM
  2. 2,04
  3. 9,68

Azalan

  1. PAMEL PAMEL ELEKTRIK
  2. 169,50
  3. -9,46
  1. BLCYT BILICI YATIRIM
  2. 11,82
  3. -8,37
  1. AKENR AK ENERJI
  2. 2,03
  3. -7,31
  1. KZBGY KIZILBUK GYO
  2. 29,20
  3. -7,01
  1. TEKTU TEK-ART TURIZM
  2. 1,73
  3. -6,99

TL

  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 5,68
  3. 1,07
  1. ODAS ODAS ELEKTRIK
  2. 3,98
  3. 1,27
  1. VAKBN VAKIFLAR BANKASI
  2. 4,65
  3. 5,44
  1. DOHOL DOGAN HOLDING
  2. 4,43
  3. -0,89
  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 3,64
  3. -0,27

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI
  2. 62,45
  3. 1,71
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 5,68
  3. 1,07
  1. SAHOL SABANCI HOLDING
  2. 23,68
  3. -1,91
  1. GARAN GARANTI BANKASI
  2. 18,08
  3. 0,06
  1. AKBNK AKBANK
  2. 10,23
  3. 1,59
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.