Migros T.A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 68,90
 • Değişim :1,77 %
 • Hacim TL :312.904.258
 • Hacim Adet :4.529.211
* SG: 12.08.2022 - 18:09 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • MIGROS TICARET Hisse Senedi
 • XTCRT,XU050,XU100,XUHIZ,XUTUM : MGROS | Yildiz Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 3.514.962.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 3.514.962.000
 • NAKİT DEĞERLER 3.514.962.000
 • 1.1 Kasa 1.581.929.000
 • A. Hazır Değerler 1.581.929.000
 • Kasa 1.581.929.000
 • B. Menkul Kıymetler 16.962.000
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 16.962.000
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 16.962.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 90.893.000
 • Acenteler 90.893.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 90.893.000
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 11.834.000
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 11.834.000
 • İkrazlar 11.834.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 1.735.583.000
 • E. Stoklar 1.735.583.000
 • İŞTİRAKLER 1.735.583.000
 • 6. Diğer Stoklar 67.812.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 67.812.000
 • Menkuller 67.812.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 3.505.013.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 3.505.013.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 3.505.013.000
 • 8.1.3 Diğer 9.949.000
 • F. Diğer Dönen Varlıklar 9.949.000
 • Gayrimenkuller 9.949.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 5.698.454.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 5.698.454.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 5.698.454.000
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 3.665.000
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 3.665.000
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 3.665.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 1.165.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 1.165.000
 • Reasürörler Payı (-) 1.165.000
 • 16.1 Defter Değeri 47.000
 • 3. İştirakler 47.000
 • Reasürörler Payı (-) 47.000
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 194.849.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 194.849.000
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 194.849.000
 • AKTİF TOPLAMI 3.054.177.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 3.054.177.000
 • Reasürörler Payı (-) 3.054.177.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 2.409.175.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.409.175.000
 • Ödenmiş Sermaye 2.409.175.000
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 2.252.992.000
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 2.252.992.000
 • Nominal Sermaye 2.252.992.000
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 35.376.000
 • F. Diğer Duran Varlıklar 35.376.000
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 35.376.000
 • A K T İ F T O P L A M I 9.213.416.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 9.213.416.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 9.213.416.000
 • 4.1 Bonolar 5.131.464.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 5.131.464.000
 • Maliyet Artış Fonu 5.131.464.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 960.974.000
 • A. Finansal Borçlar 960.974.000
 • Özel Fonlar 960.974.000
 • B. Ticari Borçlar 3.629.543.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 3.629.543.000
 • P A S İ F T O P L A M I 3.629.543.000
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 115.076.000
 • 2. Borç Senetleri 115.076.000
 • Alınan Primler 115.076.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 24.158.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 24.158.000
 • XII. KARŞILIKLAR 24.158.000
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 108.743.000
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 108.743.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 108.743.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 218.164.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 218.164.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 218.164.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 5.131.464.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 5.131.464.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 5.131.464.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 3.116.213.000
 • Diğer Gelirler 3.116.213.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 3.116.213.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 2.869.682.000
 • A. Finansal Borçlar 2.869.682.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 2.869.682.000
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 7.224.000
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 7.224.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 7.224.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 127.120.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 127.120.000
 • GENEL GİDERLER (-) 127.120.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 109.226.000
 • PASİF TOPLAMI 109.226.000
 • Personel Giderleri (-) 109.226.000
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 2.961.000
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 2.961.000
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 2.961.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 965.739.000
 • Faiz Gelirleri 965.739.000
 • III. ÖZ SERMAYE 965.739.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 918.981.000
 • A. Sermaye 918.981.000
 • Kar Payı Gelirleri 918.981.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 178.030.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 178.030.000
 • Satış Karları 178.030.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -30.984.000
 • 5. Maliyet Artış Fonu -30.984.000
 • Diğer Giderler (-) -30.984.000
 • F. Net Dönem Karı 30.984.000
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 30.984.000
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 30.984.000
 • 2. ........... Yılı Zararı 46.758.000
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 46.758.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 9.213.416.000
 • P A S İ F T O P L A M I 9.213.416.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 11.321.825.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 11.321.825.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -8.319.725.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -8.319.725.000
 • 2. Satış İskontoları (-) 3.002.100.000
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 3.002.100.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 3.002.100.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 3.002.100.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -2.189.498.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -2.189.498.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -426.575.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -426.575.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -2.616.073.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -2.616.073.000
 • 4.1.3 Diğer 386.027.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 386.027.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 767.237.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 767.237.000
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -52.216.000
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -52.216.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 715.021.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 715.021.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 715.021.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 715.021.000
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -3.984.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 719.005.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. TKNSA TEKNOSA IC VE DIS TICARET
  2. 9,57
  3. 10,00
  1. POLHO POLISAN HOLDING
  2. 6,38
  3. 10,00
  1. COSMO COSMOS YAT. HOLDING
  2. 20,90
  3. 10,00
  1. TRCAS TURCAS PETROL
  2. 10,57
  3. 9,99
  1. BARMA BAREM AMBALAJ
  2. 47,90
  3. 9,96

Azalan

  1. KZBGY KIZILBUK GYO
  2. 28,26
  3. -10,00
  1. PAMEL PAMEL ELEKTRIK
  2. 168,50
  3. -9,99
  1. AKENR AK ENERJI
  2. 1,98
  3. -9,59
  1. TEKTU TEK-ART TURIZM
  2. 1,71
  3. -8,06
  1. BLCYT BILICI YATIRIM
  2. 11,90
  3. -7,75

TL

  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 5,44
  3. -3,20
  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 3,54
  3. -3,01
  1. ODAS ODAS ELEKTRIK
  2. 4,04
  3. 2,80
  1. DOHOL DOGAN HOLDING
  2. 4,63
  3. 3,58
  1. AKBNK AKBANK
  2. 10,00
  3. -0,70

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI
  2. 62,40
  3. 1,63
  1. AKBNK AKBANK
  2. 10,00
  3. -0,70
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 5,44
  3. -3,20
  1. SISE SISE CAM
  2. 24,22
  3. -0,08
  1. SAHOL SABANCI HOLDING
  2. 23,68
  3. -1,91
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.