Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi ve Ticaret

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 3,56
 • Değişim :3,49 %
 • Hacim TL :27.253.304
 • Hacim Adet :7.613.773
* SG: 12.08.2022 - 18:08 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • METRO PETROL VE TESISLERI Hisse Senedi
 • XIKIU,XTCRT,XTUMY,XUHIZ,XUTUM : MEPET | Ana Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 4 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 43.040.393
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 43.040.393
 • NAKİT DEĞERLER 43.040.393
 • 1.1 Kasa 1.617.956
 • A. Hazır Değerler 1.617.956
 • Kasa 1.617.956
 • B. Menkul Kıymetler 201.857
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 201.857
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 201.857
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 28.216.780
 • Acenteler 28.216.780
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 28.216.780
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 6.450.595
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 6.450.595
 • İkrazlar 6.450.595
 • 6.1 Kısa Vadeli 4.769.732
 • E. Stoklar 4.769.732
 • İŞTİRAKLER 4.769.732
 • 6. Diğer Stoklar 868.955
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 868.955
 • Menkuller 868.955
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 42.125.875
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 42.125.875
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 42.125.875
 • 8.1.3 Diğer 914.518
 • F. Diğer Dönen Varlıklar 914.518
 • Gayrimenkuller 914.518
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 223.752.106
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 223.752.106
 • II. DURAN VARLIKLAR 223.752.106
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 261.485
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 261.485
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 261.485
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 6.317.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 6.317.000
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 6.317.000
 • AKTİF TOPLAMI 195.369.175
 • D. Maddi Duran Varlıklar 195.369.175
 • Reasürörler Payı (-) 195.369.175
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 21.774.523
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 21.774.523
 • Ödenmiş Sermaye 21.774.523
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 29.923
 • F. Diğer Duran Varlıklar 29.923
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 29.923
 • A K T İ F T O P L A M I 266.792.499
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 266.792.499
 • Yeniden Değerleme Fonu 266.792.499
 • 4.1 Bonolar 59.120.594
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 59.120.594
 • Maliyet Artış Fonu 59.120.594
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 56.167
 • A. Finansal Borçlar 56.167
 • Özel Fonlar 56.167
 • B. Ticari Borçlar 16.246.755
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 16.246.755
 • P A S İ F T O P L A M I 16.246.755
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 24.815.455
 • 2. Borç Senetleri 24.815.455
 • Alınan Primler 24.815.455
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 1.651.382
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 1.651.382
 • XII. KARŞILIKLAR 1.651.382
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 142.762
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 142.762
 • Diğer Teknik Karşılıklar 142.762
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 6.281.331
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 6.281.331
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 6.281.331
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 59.120.594
 • 8. Borç Reeskontu (-) 59.120.594
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 59.120.594
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 59.131.840
 • Diğer Gelirler 59.131.840
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 59.131.840
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 43.058.685
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 43.058.685
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 43.058.685
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 461.751
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 461.751
 • GENEL GİDERLER (-) 461.751
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 3.823.013
 • PASİF TOPLAMI 3.823.013
 • Personel Giderleri (-) 3.823.013
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 11.788.391
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 11.788.391
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 11.788.391
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 148.540.065
 • Faiz Gelirleri 148.540.065
 • III. ÖZ SERMAYE 148.540.065
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 148.540.065
 • A. Sermaye 148.540.065
 • Kar Payı Gelirleri 148.540.065
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 75.350.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 75.350.000
 • Satış Karları 75.350.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -2.002.191
 • 5. Maliyet Artış Fonu -2.002.191
 • Diğer Giderler (-) -2.002.191
 • F. Net Dönem Karı -49.758
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -49.758
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) -49.758
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 2.968.274
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 2.968.274
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 266.792.499
 • P A S İ F T O P L A M I 266.792.499
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 356.884.343
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 356.884.343
 • 1. Satıştan İadeler (-) -339.494.234
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -339.494.234
 • 2. Satış İskontoları (-) 17.390.109
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 17.390.109
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 17.390.109
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 17.390.109
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -8.852.538
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -8.852.538
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -8.852.538
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -8.852.538
 • 4.1.3 Diğer 8.537.571
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 8.537.571
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 12.156.364
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 12.156.364
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -4.123.746
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -4.123.746
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 8.032.618
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 8.032.618
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 8.032.618
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 8.032.618
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 8.032.618
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. TKNSA TEKNOSA IC VE DIS TICARET
  2. 9,57
  3. 10,00
  1. POLHO POLISAN HOLDING
  2. 6,38
  3. 10,00
  1. COSMO COSMOS YAT. HOLDING
  2. 20,90
  3. 10,00
  1. TRCAS TURCAS PETROL
  2. 10,57
  3. 9,99
  1. BARMA BAREM AMBALAJ
  2. 47,90
  3. 9,96

Azalan

  1. KZBGY KIZILBUK GYO
  2. 28,26
  3. -10,00
  1. PAMEL PAMEL ELEKTRIK
  2. 168,50
  3. -9,99
  1. AKENR AK ENERJI
  2. 1,98
  3. -9,59
  1. TEKTU TEK-ART TURIZM
  2. 1,71
  3. -8,06
  1. BLCYT BILICI YATIRIM
  2. 11,90
  3. -7,75

TL

  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 5,44
  3. -3,20
  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 3,54
  3. -3,01
  1. ODAS ODAS ELEKTRIK
  2. 4,04
  3. 2,80
  1. DOHOL DOGAN HOLDING
  2. 4,63
  3. 3,58
  1. AKBNK AKBANK
  2. 10,00
  3. -0,70

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI
  2. 62,40
  3. 1,63
  1. AKBNK AKBANK
  2. 10,00
  3. -0,70
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 5,44
  3. -3,20
  1. SISE SISE CAM
  2. 24,22
  3. -0,08
  1. SAHOL SABANCI HOLDING
  2. 23,68
  3. -1,91
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.